کابل

77
۲۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

آموزش اردوی ملی افغانستان اولويت جامعه جهانی

کلید * بیست و هفتم دلو ۱۳۸۸

مقامت میگویند، خروج برخي کشورها از افغانستان بر بنیاد يک زمان بندي دقيق و محتاطانه سال آينده آغاز خواهد شد.

ريچارد هالبروک فرستاده ويژه امريکا در امور افغانستان و پاکستان روز دوشنبه گفت: آموزش اردوی افغانستان مهمترين اولويت است و جامعه جهاني بايد حتي پس از خروج نيروهاي چند مليتي و نظاميان امريکايي، همچنان به بازسازي اين کشور کمک کند.

هالبروگ افزود: “روزي که ما افغانستان را ترک مي کنيم دولت کابل به پليس و نيروي امنيتي قدرتمندي که بتواند با طالبان دست و پنجه نرم کند نياز دارد و آموزش اردوی افغانستان حياتي ترين بخش از اجراي سياست دراز مدت در آنجا است”.

هالبروک تاکید کرد: خروج برخي کشورها از افغانستان براساس يک زمان بندي دقيق و محتاطانه سال آينده آغاز خواهد شد.

باراک اوباما رئيس جمهور امريکا وعده سپرده که سال ۲۰۱۱ خروج نظاميان کشورش را از افغانستان آغاز خواهد کرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد