خبرهای داخلی

176
۸ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: جواد نبی زاده

آمریت های مطبوعات، حق صبحت با رسانه ها را ندارند


بر بنیاد فرمان جدید وزارت امور داخله کشور، آمریت مطبوعات قومندانی ها در ولایات، حق صحبت کردن و دادن اطلاعات به خبرنگاران را ندارند و خبرنگاران باید اطلاعات را از دفتر سخنگویی وزارت امور داخله کشور دریافت کنند.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله کشور به کلید می گوید:” بر اساس فیصله اخیر این وزارت، تمام کارمندان وزارت امور داخله به شمول آمریت مطبوعات قومندانی ها در ولایات، برای مصؤنیت و محافظت از جان شان حق صحبت کردن با رسانه ها را ندارند.”
این فرمان وزارت امور داخله واکنش نهاد های حامی رسانه ها را بر انگیخته است .
مجیب خلوتگر رییس نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان (نی) این فرمان وزارت امور داخله را محدودیت بر کار سخنگویان و حق دسترسی بر اطلاعات دانسته و به این باور است که فرمان مزبور، دسترسی خبرنگاران بر اطلاعات را کندتر ساخته و زمینه سانسور و کتمان اطلاعات را فراهم می سازد.
در همین حال خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها خواهان لغو این فرمان شده و از نهاد های حامی رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می خواهند تا در این مورد توجه جدی نمایند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد