کابل

47
۲۲ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

آمادگی برای ترتیب سند همکاری افغانستان و امریکا

شورای امنیت ملی آماده گی ها برای ترتیب سند همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامهء که به رادیو کلید ارسال کرده، ضمن اعلام این خبر نوشته است که در جلسهء شورای امنیت ملی به ریاست حامدکرزی رئیس جمهور، آماده گی ها برای ترتیب سند همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که روز یکشنیه با اشتراک معاونین ریاست جمهوری و شماری از وزرا و مسوولین حکومتی برگزارشد، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشارو امنیت ملی و داکتر اشرف غنی احمدزی مشارو ارشد رئیس جمهور به نمایندگی از کمیسیونی که از جانب افغانستان برای آماده کردن اهداف، تعریف ها و خواسته های حکومت افغانستان از این سند موظف گردیده، گزارش خود را در رابطه به پیشرفت کار این کمیسیون ارائه کردند.

در خبرنامه علاوه شده که اعضای جلسهء شورای امنیت ملی پس از شنیدن گزارش، در مورد اینکه موضع حکومت افغانستان با توجه به منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور در خصوص سند همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا چگونه باید باشد، بحث کردند.

در این جلسه همچنین فیصله شده است که کمیسیون موظف، سندی را از جانب افغانستان ظرف ده روز آینده آماده کند که در آن خواسته های مشخص افغانستان با توجه به منافع درازمدت، در چهارچوب شرایط معیینی درج شوند.

در بخشی دیگر از این جلسه، مسوولین نهاد های امنیتی گزارشاتی را درمورد وضعیت عمومی امنیتی کشور ارایه  کردند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد