کابل

55
۲۱ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

آمادگي اردوى ملى براي تامين امنيت کشور

وزارت دفاع ملى اعلام كرد،  نيروى هاى اردوى ملى، توانايى آنرا دارند تا به وقت معين پروسۀ انتقال قدرت را آغاز كنند.

جنرال ظاهرعظيمى سخنگوى  اين وزارت،  روز گذشته درکنفرانس خبرى اعلام كرد كه اردوى ملى، توانايى آن را پيدا کرده است که مسووليت تامين امنيت کشور را به عهده گيرد.

وي گفت، تا کنون توافق صورت نگرفته که اين روند، ازکدام ولايت آغازگردد؛ اما تصريح كرد که  کميسيون مشخصى در رابط به آغاز انتقال قدرت، کار مي کند و صحبت ها تقريباً نهايى شده و  عنقريب اعلام خواهدشد.

به گفته وي، نيروهاى اردوى ملى در حال حاضر، باتجهيزات پيشرفته مجهز شده و به تسليحاتي با ستندرد نيروهاى ناتو دسترسي دارند.

وي در عين زمان از عدم توجه جامعه جهانى نسبت به افغانستان، درسالهاى ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ اظهار نگرانى کرد.

وى گفت که  مبارزه عليه تروريزم در افغانستان، از سال ٢٠٠٧ بدينسو آغاز گرديده است.

عظيمى گفت که بسيارى از مشکلات فعلى، ناشى از کم توجهى جامعه جهانى درسال اول نسبت به افغانستان ميباشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد