منطقه و جهان

75
۸ حوت ۱۳۸۸

آماده گی سازمان ملل بر رفع تحریم های اقتصادی عراق


کلید * هشتم حوت ۱۳۸۸

اعضای شورای امنیت ملل متحد، با اکثریت قاطع، مسودهء را که ایالات متحده امریکا پیشکش کرده بود، تصویب کردند.

در این مسوده آمده که ادارهء بین المللی انرژی اتمی همکاری عراق در بخش عدم تکثیر سلاح هسته یی، بررسی خواهد کرد.

گرارد آرود، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد گفته است، حال عراق مکلفیت هایش را در زمینه عدم تولید و استفاده از سلاح کیمیاوی دانسته است.

با این وجود شورای امنیت سازمان ملل متحد شرط گذاشته که عراق باید در بدل این کار، مکلفیت های بین المللی اش را انجام بدهد.

این تحریم ها در عکس العمل به اشغال کویت توسط رژیم صدام حسین، در سال ۱۹۹۱ میلادی، بر عراق، وضع شده بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد