خبرهای داخلی

776
۳۰ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

آلمان ۲۰ ملیون یورو را به برنامه ملی کاریابی افغانستان کمک کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات، از کمک تازۀ ۲۰ ملیون یورویی آلمان به برنامۀ کاریابی حکومت افغانستان خبر داد.
اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با کلید می‌گوید: “این کمک از طریق برنامه ملی کاریابی دولت در کشور به مصرف خواهد رسید.”
به گفتۀ رستمی، قرارداد این کمک تازه در جریان هفته گذشته میان حکومت آلمان و وزارت انکشاف دهات افغانستان به امضا رسید.
سخنگوی این وزارت، می‌افزاید: “در سال روان خورشیدی دوازده هزار و دوصد و ۲۳ پروژه این برنامه در دوازده هزار قریه ۳۴ ولایت کشور با هزینه ۸۲ ملیون دالر تطبیق گردیده‌است.”
او، تاکید دارد، برنامه ملی اشتغال‌زایی حکومت افغانستان با توجه به حمایت جامعه جهانی پس از سال ۱۳۹۶ خورشیدی نیز ادامه خواهد داشت.
با این حال، اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز از این کمک تازۀ آلمان به برنامه ملی کاریابی حکومت کشور استقبال می‌کند.
عبدالمعروف قادری، رییس این اتحادیه، از حکومت افغانستان به خصوص از وزارت احیا و انکشاف دهات می‌خواهد که از این کمک به درستی در راستای رسیدگی به چالش بی‌کاری در کشور استفاده کنند.
قادری، از سایر کشور های کمک کننده می‌خواهد که برنامه ملی کاریابی را حمایت مالی کنند تا به چالش بزرگ اجتماعی بی‌کاری در کشور رسیدگی صورت گیرد.
این در حالیست که، برنامه ملی کاریابی در ماه عقرب سال ۱۳۹۴ خورشیدی توسط رییس‌جمهور اشرف غنی، به هدف فراهم‌آوری زمینه کار برای کارگران افغان در داخل کشور افتتاح شد؛ اما در حال حاضر بسیاری از کارگران و شهروندان کشور شکایت دارند که این برنامه در راستای رسیدگی به چالش بی‌کاری در کشور موثر واقع نشده‌است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد