داغترین-خبر

710
۷ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

آفتاب عالم،از بازی در متباقی رقابت های جام جهانی محروم شد

آفتاب عالم، یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت کشور

آفتاب عالم یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت کشور به دلیل تخلفات انظباطی از بازی های جام جهانی محروم شده و به عوض او سید احمد شیرزاد بازیکن احتیاطی تیم ملی کریکت، در متباقی بازی های جام جهانی، به میدان خواهد رفت.

بر اساس اعلامیه کریکت بورد افغانستان این تصمیم از طرف کمیته تخنیکی شورای جهانی کرکت و بر اساس کمیته نظم و دسپلین کرکت بورد، اتخاذ شده است که بر بنیاد آن آفتاب عالم در سایر بازی های جام جهانی سال ۲۰۱۹ اشتراک کرده نمی تواند.

بر اساس اصول کمیته تخنیکی شورای جهانی کریکت و کمیته نظم دسپلین کریکت بورد افغانستان هیچ بازیکن نمی تواند از اصول تعین شده ازسوی این کمیته ها، تخلف ورزد.

گفتنی است که قبل از آفتاب عالم، محمد شهزاد بازیکن دیگر افغان نیز به دلیل مصدومیت از بازی های جام جهانی حذف شد و به جای آن اکرام علی خیل با تیم ملی کریکت پیوست.

اما شهزاد محمدی پس از رسیدن به کابل، مصدومیت اش را یک بهانه از سوی کریکت بورد تلقی نمود که بر اساس آن از بازی های جام جهانی محروم شده است.

این در حالی است که تیم ملی کریکت کشور با سپری نمودن هفت دور رقابت در جام جهانی ۲۰۱۹ تا کنون در هیچ یک از رقابت ها پیروز نشده است و قرار  است فردا به مصاف تیم کریکت پاکستان به میدان برود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد