و سایر گزارش ها

803
۱۰ میزان ۱۳۸۹

آغاز قیر ریزی سرکِ متک – بامیان


كار قير ريزي سرك متک – بامیان توسط وزير فوايد عامه کشور رسماً افتتاح گرديد.

این سرک که بیش از ۱۳۰ کیلومتر طول دارد، در دو مرحله احداث می گردد:

مرحله اول ساختمان آن با بودجه بیش از ۱۱ میلیون دالر امریکایی که از طرف بانک جهانی تمویل گردیده است توسط وزارت فواید عامه کشور آماده بهره برداری گردید.

مرحله دوم اعمار این سرک را تیم بازسازی ولایتی (پی آر تی) برعهده دارد.

انجنیر عبدالقدوس حمیدی، وزیر فواید عامه کشور که برای افتتاح کار قیرریزی و ختم کار ساختمان بخش اول این سرک، روز پنجشنبه به ولایت پروان سفر کرده بود گفت: هزینه ساختن این سرک بیش از ۵۰ میلیون دالر امریکایی را دربر میگیرد.

این سرک، برای تسریع در کارساختمانی آن، به ۹ قسمت تقسیم گردیده است که ۵ بخش آن به ولایت پروان و ۴ بخش دیگر آن مربوط به ولایت بامیان می گردد.

از سوی دیگر،عبدالبصیر سالنگی، والی پروان از کُندی کار در قسمت ساختن سرک متک – پروان انتقاد میکند.

مسئولان وزارت فواید عامه کشور می گویند: این سرک ۱۱ متر عرض دارد که با تطبیق مرحله دوم ساختمانی، پهنای آن به سیزده و نیم متر میرسد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد