کابل

65
۲۳ حوت ۱۳۸۸

آغاز طرح کمپاین پولیو در سراسر افغانستان


کلید * بیست و سوم حوت ۱۳۸۸

وزارت صحت عامه از امروز کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در سراسر کشور آغاز كرده است.

به گفته داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه، این کمپاین برای سه روز ادامه می یابد و در جریان آن، هفت میلیون و هشتصد هزار طفل تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت.

گفته شده که این کمپاین، به کمک مالی ادارات مختلف بین المللی و با شرکت دهها هزار کارمند رضا کار صحی پیش برده می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد