خبرهای داخلی

133
۴ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: محمد اسحاق اکرمی

آغاز سال تعلیمی در بامیان؛ بیش از ۶۰ باب مکتب تعمیر ندارد


سال تعلیمی ۱۳۹۸ با شعار” معارف برتر، آینده بهتر” در بامیان آغاز شد و زنگ مکتب توسط والی این ولایت نواخته شد.
در سال گذشته (۱۳۹۷) خورشیدی بیش از ۸۰۰ میلیون افغانی در بخش معارف بامیان به مصرف رسیده است. اما در شماری از ولسوالی های این ولایت در بخش معاشات و حق الزحمه معلمین فساد صورت گرفته است.
محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان گفت که با افراد و اشخاص که در بخش معارف فساد نموده اند مبارزه نموده و در آینده نیز مبارزه می کند.
به اساس آمار ها، بیش از ۶۰ مکتب در این ولایت فاقد تعمیر می باشد و دانش آموزان در منازل مسکونی، مساجد و زیر خیمه ها به دروس شان می پردازند.
در عین حال، برخی از اعضایی شورای ولایتی بامیان نیز تایید می کنند که ۵۰ درصد مکاتب این ولایت تعمیر ندارند.
از سوی هم مسوولان ریاست معارف بامیان، مشکل مهم و اساسی در بخش معارف این ولایت را مداخله زورمندان و سیاسیون کشور عنوان می کنند.
در ولایت بامیان بیش از ۱۳۶ هزار متعلم مصروف فراگیری آموزش اند که ۴۶ درصد آنان را دختران تشکیل میدهند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد