تجارت

428
۱۸ قوس ۱۳۹۱

آغاز اولين پرواز طیارات یک شرکت خصوصى به باميان


اولین پرواز یک شرکت هوايى خصوصی ديروز در بامیان آغاز گرديد.

قرار است هفته يک پرواز در روز هاى پنج شنبه به اين ولايت صورت گيرد که قيمت يکطرفه يک مسافر ۵۳۰۰ افغانى مي باشد اما مردم باميان ازبلند بودن قيمت تکت پ شکايت دارند.

در همين حال، مقام هادر باميان مي گويند، اين اقدام مي تواند مشکلات کارمندان موسسات خارجى ومقامات حکومتى را که قبلا ازمسيرهاى ناامن به اين ولايت رفت وآمد مي کردند رفع كند.

قبلا درميدان هوايى باميان  که  خامه و کوچک بوده  تنها پروازهاى اداره انکشاف بين المللى امريکا USAID ، ملل متحد  و نيروهاى آيساف صورت می گرفت.

گفتنيست كه کار ميدان هوايى باميان حدود دوماه قبل  به هزينه ي ۱۵ مليون دالر آغاز شد که به گفته مسوولان وزارت ترانسپورت با تکميل آن، زمينه ي هر نوع پرواز فراهم خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد