و سایر گزارش ها

995
۴ دلو ۱۳۹۰

آغاز انتقال سه هزار تن آرد از روسیه به افغانستان


 

روسیه انتقال سه هزار تن آرد را به افغانستان آغاز کرده است.

وزارت حالات اضطراری روسیه، ۴۰ موتر کاماز را که جزء از کمک آن کشور برای برنامه غذایی جهان است، دیروز به افغانستان منتقل کرد.

وزارت خارجه روسیه دیروز گفت، این موتر ها از طریق بندر حیرتان به افغانستان منتقل شده اند.

روسیه در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی نیز در حدود ۳۰ هزار تن آرد به افغانستان کمک کرد.

وزارت خارجه روسیه گفته که پروژه های بشری، از تلاش های عمده مسکو برای ثبات در افغانستان و تقویت اقتصاد این کشور است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد