و سایر گزارش ها

779
۱۰ دلو ۱۳۸۹

آغاز استخراج بخشی از معادن افغانستان تا بهار آتی


 

وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروی معادن این کشور را با تیمی از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده امریکا به پایان رساند.

وزارت معادن كشور کار استخراج بخشی از معادن را تا بهار سال آینده آغاز خواهد کرد.

وحیدالله شهرانی وزیر معادن به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با معاون وزیر دفاع امریکا در بخش اقتصادی، ضمن توزیع این مطلب گفت: نتیجه تیم بررسی متخصصین امریکایی نشان می دهد که مطالعات و بررسی های در سی درصد قلمرو افغانستان صورت گرفته و دیده شده است که به ارزش سه تریلیون دالر ذخایر معدنی در آن وجود دارد.

وزارت معادن در سال ۲۰۰۵ میلادی تفاهمنامه ای را در زمینه مطالعات ذخایر زیر زمینی افغانستان با ایالات متحده امریکا به امضا رساند. به اساس این تفاهمنامه دولت افغانستان نتیجه تحقیقات قبلی را که متخصصین شوروی سابق در زمینه استخراج معادن در افغانستان انجام داده بودند در اختیار تیم متخصصین امریکایی قرار داد که آنها با استفاده از آن تحقیقا ت فضایی، کار های سودمند را در زمینه تثبیت ذخایر زیر زمینی افغانستان انجام دادند.

وزارت معادن  در حالی کار های عملی را در زمینه استخراج معادن كشور انجام داده است که هنوز هم نگرانی هایی در زمینه استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و هم چنان حیف و میل منابع زیر زمینی کشور وجود دارد.

از سوي ديگر مقامات وزارت معدن مي گويند که به زودی یک لوای خاص در زمینه حفاظت از معادن كشور به کار آغاز خواهد کرد تا از حیف و میل این دارایی های عامه جلوگیری به عمل آید.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد