اجتماعی

904
۱۹ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: نعمت الله طنین

آزار شاگردان مکتب توسط افراد اوباش

هم‌زمان با شروع سال تعلیمی جدید، شماری از خانواده‎ها از آزار و اذیت فرزندان شان در دور و پیش مکتب‎ها از سوی افراد اوباش نگران هستند. هرچند این موضوع تازگی چندانی ندارد، اما شماری از خانواده‌ها میگویند در صــورت عــدم رسیــــدگـــی دولــــت بــــه ایـــن مشكل اجتماعی، مانع رفتن فرزندان شان به مكتب خواهند شد. باشندگان ناحیه نهم شهر كابل شكایت دارند كه افراد اوباش زندگی را به كام باشندگان این محل تلخ كرده‎اند. آن‎ها مدعی اند كه این موضوع را با مسوولان امنیتی نیز در میان گذاشته‎اند، اما نتیجه‎ای در پی نداشته است.
امانیزاده،یكی از باشندگان تپۀ بیبی مهرو كه در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری قرار دارد، وضعیت در این ناحیه را نگران كننده خوانده و به کلید گفت:”همزمان با شروع مكــتــب‎هــا، شمــاری از افــراد اوبــاش حــین رخصت شدن شاگــردان دختر از مكتب‎ها سبب آزار و اذیت آن‎ها میشوند.” این باشندۀ بی بی مهرو تأكید دارد كه این موضوع را با مسوولان امنیتی در میان گذاشته‎اند ولی تاكنون هیچ‎گونه اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است. وی نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده و میگوید در صورت عدم رسیدگی به این موضوع بسیاری از خانواده‎ها مانع رفتن دختران شان به مکتب خواهند شد؛ زیرا خانواده‎ها قادر به مهار اوباشهای این منطقه نیستند.
ایستادن جوانان بیكار در مقابل مكتب‎های دختران در كابل، از جملۀ چالش‎هایی است كه اكــثریت خــانــوادههـــا در مــورد آن شاكی اند. با این حال، مقام‎های پولیس کابل، وعده مــی‎دهــنــد با افرادی كه سبــب آزار و اذیت شاگردان مكتب‎ها میشوند برخورد جدی خواهند كرد. محــمدســالــم الــماس، رییس تحقیقات جنایی قومندانی امنیۀ كابل، میگوید:”در روزهای اخیر، قومندانی امنیۀ كابل، به همكاری باشندگان محل در نواحی مختلف كابل، ۵۰۰ نفر اوباش را كه برای مردم مزاحمت ایجاد میکردند، شناسایی نموده که به زودی در مورد بازداشت آن‎ها اقدام خواهد شد.” وی افزود كه یک قطعۀ خاص از نیروهای پولیس، ساحاتی را كه قبلاً شناسایی شده است، در اوقات مختلف مورد بررسی و نظارت قرار می‎دهد تا مانع آزار و اذیت مردم به خصوص دختران مکتب توسط افراد ولگرد شود.
آزار و اذیت شاگردان مکتب از سوی افراد اوباش، تنها بخشی از مشکلات اجتماعی در شهر کابل است، اما نگران‎کننده‎تر از آن، سرقت‎های مسلحانه، قتل و اختطاف در این شهر است. در هفته‎های اخیر، چندین مورد از این گونه واقعات جنایی در شهر کابل به وقوع پیوسته است.
نجیــب‏اللــه دانـش، معــاون سخنـگــوی وزارت داخله، می‎گــویــد که اخیراً نیروهای پولیس چند اختطافچی را بازداشت و مورد پیگرد قانون قرار داده است. اما او در بارۀ برخورد پولیس با افراد اوباش و ولگردی که سبب آزار و اذیت شاگردان مکتب می‎شود، چیزی به زبان نیاورد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد