تحقیقاتی

1795
۱۹ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: سمیه‌ ولی‌زاده

آزار جنسی شاگردان در بعضی مکتب‌های حوزه غرب


معلمان مرد شماری از مکتب‎ها در حوزه غرب، در کنار تدریس، سرگرم بچه‎بازی و آزار جنسی شاگردان پسر اند. پرده از روی این موضوع در گفتگوهایی که کلیدگروپ با مقام‎های محلی و مسوولان معارف حوزه غرب، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری از شاگردان این مکتب‎ها در ماه گذشته داشت، برداشته شد.

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر حوزه غرب می‎گویند که تنها در جریان امسال، ۲۵ مورد شکایت از تلاش به آزار جنسی شاگردان در مکتب‎های هرات و غور، ثبت این کمیسیون شده است. کودکانی که هدف آزار جنسی معلمان شان قرار گرفته‎اند، بین ۱۰ تا ۱۵ سال سن دارند. به گفته این مسوولان، سال گذشته تنها پنج مورد آزار جنسی شاگردان مکتب در هرات ثبت شده بود. ملکه رسولی، معاون بخش حمایت از حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب، می‎گوید که از مجموع شکایت‎های امسال، ۲۰ مورد آن به سه مکتب در هرات و پنج مورد دیگر آن به دو مکتب در غور تعلق دارد. او گفت که براساس این شکایت‎ها، معلمان مرد در ازای اعطای نمره کامیابی به شاگردان پسر، تلاش کرده‎اند از آن‎ها استفاده جنسی کنند.

معاون بخش حمایت از حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب همچنان افزود که موارد آزار جنسی شاگردان پسر در مکتب‎های حوزه غرب بسیار زیاد است ولی خود قربانیان و خانواده‎های آن‌ها حاضر نیستند تا این موارد برای پیگیری در نهادهای رسمی ثبت شود. به گفته ملکه رسولی، خانواده‎های شاگردانی که مورد آزار جنسی معلمان مکتب قرار گرفته‎اند، تصور می‎کنند که اگر برای پیگیری دوسیه تجاوز به پسران شان به نهادهای رسمی مراجعه کنند، شاید “آبرو” و “حیثیت” خانوادگی و اجتماعی شان از بین برود. او گفت که به همین دلیل بسیاری از واقعات تجاوز به متعلمان پسر در مکتب‎های حوزه غرب پنهان مانده و کتمان می‎شود. خانم رسولی تصریح کرد، این در حالی است که به شکایت‎هایی که تا هنوز به کمیسیون مستقل حقوق بشر از آزار و اذیت جنسی شاگردان معارف راجع شده است، به طور مناسب رسیدگی شده است.

از دید ملکه رسـولی، آزار جـنسی کــودکان از ســـوی معلمــان در مکتــب‎هــای حــوزه غـــرب، ریشــه در سهل‎انگاری مسوولان معارف و همچنان عدم نظارت دولت از وضعیت مکتب‎ها در این حوزه دارد. او تصریح کرد که در شماری از مکتب‎ها حتا مدیران مکتب‎ در امر آزار جنسی کودکان با معلمان بچه‎باز هم‎دست هستند. رسولی به طور نمونه به مکتبی اشاره کرد که در آن سه نفر معلم در همکاری با مدیر شان تلاش کرده بودند تا ۱۵ متعلم پسر را مورد تجاوز و آزار جنسی قرار دهند. این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر از وزارت معارف خواست برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی شاگردان مکتب، نظارت خود از مکتب‎ها را بیشتر کرده و به فکر اقدامات پیش‎گیرانه باشد.

ایجاد کمیته سمع شکایات در هرات

رییس معارف هرات ضمن تأیید چندین مورد اقدام به تجاوز جنسی به متعلمان پسر در شماری از مکتب‎های این ولایت، می‎گوید که آزار جنسی شاگردان مکتب برایش قابل تحمل نیست. عبدالرزاق احمدی به کلیدگروپ گفت که فساد اخلاقی در مکتب‎های هرات از ناهنجاری‎های اجتماعی موجود در این ولایت ناشی شده و آن‎ها در صدد مهار آن هستند. او گفت که به همین دلیل در چوکات معارف هرات کمیته‎ای زیر نام “کمیته سمع شکایات شاگردان” ایجاد شده تا بدین ترتیب به مشکلات شاگردان و شکایت‎های آن‎ها رسیدگی صورت گیرد.

رییس معارف هرات می‎گوید که او سه معلم و مدیر یک مکتب را که برای تجاوز به ۱۵ متعلم پسر تلاش کرده بودند، از وظیفه برکنار کرده‎ است. احمدی تصریح کرد که هنوز جرم آن‎ها کاملاً ثابت نشده و تحقیقات پیرامون این موضوع جریان دارد. او گفت که برای بررسی دوسیه این افراد هیأتی متشکل از نمایندگان ریاست معارف، مقام ولایت، کمیسیون مستقل حقوق بشر، څارنوالی و شورای ولایتی ایجاد شده است. احمدی افزود در صورتی که جرم مدیر و سه معلم این مکتب ثابت شود، آن‎ها را به ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد.

مشاور فرهنگی و اجتماعی والی هرات می‎گوید که آزار جنسی شاگردان در مکتب‎های هرات یک حرف تازه نیست بلکه طی سال‎های گذشته نیز ده‎ها مورد شکایت در این خصوص وجود داشته است. محمدانور‌متین تصریح کرد که بیشتر قضایای تجاوز جنسی به شاگردان مکتب از سوی اقارب قربانیان تجاوز کتمان می‎شود و بعضی از قضایا نیز به دلیل نبــود اسنــاد بــرای اثبـات آن، از پی‌گیری نهادهای عدلی و قضایی باز می‎ماند. او از ریاست معارف هرات خواست با پدیده بچه‎بازی و آزار جنسی شاگردان مکتب در این ولایت به طور جدی مبارزه کند.

آزار جنسی شاگردان مکتب در غور

رییس معارف غور می‎گوید که در شماری از مکتب‎های این ولایت، نه تنها شاگردان پسر که شاگردان دختر نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته‎اند. خلیل‎احمد مبارز اما آمار مشخصی از قربانیان تجاوز جنسی در مکتب‎های غور ارایه نکرد. به گفته او، در کنار معلمان، محافظان امنیتی مکتب‎ها نیز به آزار جنسی متعلمان دختر و پسر اقدام کرده‎اند.

طبق معلومات رییس معارف غور، شکایت‎هایی که آن‎ها امسال از قضایای آزار جنسی شاگردان ثبت کرده‎اند، مربوط به دو باب مکتب در شهر فیروزکوه می‎شود. به گفته مبارز، عاملان تجاوز جنسی به متعلمان این دو مکتب، وابسته به افراد زورمند محلی اند. او گفت که نام آن‎ها را نمی‎تواند افشا کند. مبارز اما تصریح کرد که فعلاً به قضایای تجاوز جنسی به شاگردان در این دو مکتب، از راه گفتگو در یک نشست مشورتی با حضور معلمان این مکتب‎ها، رسیدگی شده است.

اما والی غور، وجود فساد اخلاق و موارد آزار جنسی شاگردان معارف در این ولایت را رد می‎کند. محمدناصر خاضع می‎گوید که تا هنوز شکایت رسمی در این باره درج نشده است.   قابل یادآوری است که در حال حاضر تعداد شاگردان معارف در غور ۱۳ هزار نفر است. والی غور می‎گوید که در گذشته این رقم به بیش از ۱۵ هزار نفر می‎رسید. خاضع علاوه کرد که حدود دو هزار متعلم امسال به دلیل ناامنی و فقر در غور دست از ادامه آموزش کشیده‎اند.

بادغیس و فراه

بعضی از مقام‎های محلی در ولایت‎های بادغیس و فراه می‎گویند که احتمال دارد شاگردان در شماری از مکتب‎های این دو ولایت از سوی معلمان شان مورد آزار جنسی قرار بگیرند، ولی تا هنوز کدام شکایت رسمی در این خصوص ثبت نشده است. عبدالله‌مشوانی، رییس معارف بادغیس، به کلیدگروپ گفت که خانواده‎ها نمی‎خواهند تجاوز جنسی به کودکان شان در مکتب‎ها را به دولت گزارش دهند و از همین رو هیچ شکایت رسمی در این زمینه وجود ندارد. با این حال، والی بادغیس می‎گوید که حکومت محلی به موضوع مصوونیت شاگردان توجه ویژه دارد. محمدانور اسحاق‎زی تأکید داشت در صورتی که متعلمی از سوی استادان مکتب مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گیرد، عاملان تجاوز را به چنگ قانون خواهند سپرد.

محمدناصر مهری، سخنگوی والی فراه، نیز احتمال می‎دهد که شاگردان در مکتب‎های دوردست فراه، به ویژه در ساحاتی که ریاست معارف به دلیل ناامنی نمی‎تواند نظارت کند، مورد آزار جنسی از سوی معلمان شان قرار می‎گیرند. او گفت با این وصف تا هنوز شکایت رسمی از آزار جنسی شاگردان مکتب توسط معلمان شان در فـراه ثبــت نشــده است. اما صابر‌فاروقی، رییس معارف فراه، وجود فساد اخلاقی در مکتب‎های این ولایت را کاملاً رد می‎کند. او می‎گوید که آن‎ها به طور مستمر از مکتب‎های فراه نظارت دارند و به مشکلات شاگردان به اسرع وقت رسیدگی می‎کنند.

خانوادهها و شاگردان

شماری از خانواده‎ها و اولیای شاگردان در گفتگو با کلیدگروپ از وجود فساد اخلاقی در برخی از مکتب‎های حوزه غرب، به‎ویژه هرات، بسیار نگران اند. آن‎ها مدعی اند که معلمان از پسران شان در ازای نمره کامیابی طمع جنسی برده‎اند و حتا به آن‎ها تجاوز کرده‎اند. بعضی از خانواده‎های شاگردانی که در مکتب‎های هرات قربانی آزار جنسی شده‎اند، می‎گویند که ریاست معارف این ولایت به شکایت‎های آن‎ها رسیدگی نکرده است. آن‎ها ریاست معارف هرات را به حمایت از معلمانی متهم می‎کنند که شاگردان مکتب در این ولایت را مورد آزار جنسی قرار داده‎اند.

ما در این گزارش با دو نفر از متعلمان پسری صحبت کرده‎ایم که ادعا دارند استادان شان از آن‎ها تقاضای نامشروع و لواط کرده‎اند. سجاد، شاگرد صنف ششم مکتب در هرات، مدعی است که معلم مضمون اجتماعیات آن‎ها از وی و شمار دیگر از هم‎صنفی‎هایش خواستار لواط شده است. به گفته سجاد، معلم مضمون اجتماعیات به آن‎ها پیشنهاد کرده است در صورتی که با او سکس کرده و فعل لواط انجام دهند، در امتحان نمره کامیابی به دست خواهند آورد. همچنان جواد، شاگرد صنف هشتم مکتب در هرات، مدعی است که سه تن از معلمان مکتب‎اش برای او پیشنهاد کرده‎اند که در ازای لواط نمره کامیابی برایش می‎دهند. وی افزود که حتا یکی از این معلمان برایش گفته که اگر به خواست او تمکین کند برایش بایسکل نیز می‎خرد. سجاد و جواد از حکومت می‎خواهند با معلمانی که طمع جنسی از آن‎ها داشته‎اند در چهارچوب قانون برخورد کنند.

با این حال، اعضای شوراهای ولایتی هرات و غور می‎گویند که فساد مالی و اخلاقی در مکتب‎های این ولایت‎ها به دلیلی پررنگ است که نظارت درست توسط دولت از مکتب‎ها انجام نمی‎شود. سید عظیم‌کبرزانی، عضو شورای ولایتی هرات، هشدار می‎دهد در صورتی که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، خانواده‎ها مانع رفتن فرزندان شان به مکتب خواهند شد.

همچنان فضل‎الحق احسان، رییس شورای ولایتی غور، وجود فساد اداری و اخلاقی در برخی از مکتب‎های حوزه غرب را مایه ننگ برای سکتور معارف در کشور می‎داند. او از مقام‎های وزارت معارف خواست که برای جلوگیری از احتمال رویگردانی مردم از مکتب‎ها، افراد فسادپیشه در سکتور معارف را شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرقی کنند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد