غرب

76
۲۳ حوت ۱۳۸۹

آزادی ۳۷ زندانی از محبس هرات


به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی ۳۷ زندانی روز گذشته در هرات از حبس رها شدند. به گفتهء سمونوال حبیب الله نظری سرپرست قوماندانی زندانهای زون غرب، این افراد بر اساس فرمان شماره ۱۲۶ حامدکرزی رییس جمهور که بمناسبت میلاد النبی صادر شده بود، از حبس رها گردیدند.

به گفتهء رییس محابس زون غرب، آزا دشدگان کسانی اند که جرایم جنایی داشته و از مدت حبس هر کدام یک ماه تا یک سال دیگر باقی مانده بود.

به گزارش رادیو کلید هرات، زندانیان آزاد شده گفته اند که پس از آزادی با استفاده از حرفه هایی که در زندان اموخته اند، به فعالیت اجتماعی و اقتصادی می پردازند.

به گفتهء مسئولان زندان هرات، در این زندان برای زندانیان، حرفه های نجاری، نلدوانی، خیاطی، گلدوزی و مکرومه بافی آموزش داده می شود.

مسؤلین زندان هرات همچنان می گویند، در آیندهء نزدیک تعداد بیشتری از محبوسین از مزایای فرمان رئیس جمهور بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار کلید، در حال حاضر نزدیک به سه هزار زندانی به شمول ۲۰۰ زن در محبس هرات نگهداری می شوند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد