سینما

72
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

آرشیف افغان فلم در حال نابودی

انجنیر محمد قاسم كریمی یكی از سینماگران سابقه دار سینمای افغانستان بوده و در رشته تاریخ سینما و سوند سینما، تحصیلات عالی داشته و فعلاً مسوولیت ستدیوی دوبلاژ افغان فلم را برعهده دارد.

هفته نامه كلید با آقای كریمی درباره وضعیت فعلی سینمای افغانستان و ارشیف سینما مصاحبهء اختصاصی انجام داده است.

انجینر محمد قاسم که در عرصه موسیقی تجربه كاری سی ساله دارد، وضعیت كنونی سینمای افغانستان را ناخوشایند خوانده می افزاید: طی سال های گذشته روند سینما آهسته آهسته از مسیر اصلی اش خارج شده و برخورد های سلیقوی ضربهء  بزرگی به روند سینمایی كشور وارد نموده است: (( نتیجه این برخوردهای رقت بار، وضعیت فعلی آرشیف سینمای افغانستان است كه  اکنون در حالت نابودی قرار دارد.))

انجینر كریمی اظهارمیدارد؛ چند بار با مسوولین درمورد وضعیت  بد آرشیف سینما صحبت کرده، اما به گفته وی تا حال هیچ توجهی به ان نشده است تا سینمای افغانستان نجات داده شود. او علاوه نمود:(( اگر در زمینه توجه لازم صورت نگیرد، در آیندهء بسیار نزدیك شاهد یك فاجعهء فرهنگی در کشور خواهیم بود)).

به گفتهء كریمی موسسهء هنری  افغان فلم، برای رشد مسلك سینما تاسیس شده است. كسانیكه در افغان فلم كار میكردند، اكثریت سینماگران مسلكی بودند كه در بلغاریا، امریكا، شوروی وهندوستان تحصیلات عالی داشتند. وی می افزاید:” فلمهای گذشته ما بر مبنای اصول سینما ساخته میشد اما فلمهای كه امروز ساخته میشوند فلمهای اند كه دربین مردم بیننده ندارند، زیرا فلمهای امروز تولیدات سینماگران غیرمسلكی بوده و فاقد سناریوی خوب و کیفیت لازم سینمائی، میباشند”.

انجینر كریمی میگوید:” در زمان جنگها، هرآن چیزی كه در ارشیف افغان فلم موجود بود، با خون خود نگهداری کرده ام.”

وی در ادامه گفت: بعد از سقوط طالبان امیدواری ها  نسبت به سینما بیشتر شد: ” من آرشیف فعلی افغان فلم را  در دور اول  وزارت سید مخدوم رهین، تسلیم وزارت اطلاعات و فرهنگ نمودم تا  در قسمت نگهداری اش تلاش صورت گیرد.” به گفتهء وی اکنون این ارشیف در خطر نابودی قررار داشته و کسی در قسمت نگهداری آن توجه نمی کند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد