داغترین-خبر

۳ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

آخرین روز مبارزات انتخاباتی؛ نامزدان در مدت دو ماه چه برنامه های ارایه کردند؟

نهادهای ناظر بر انتخابات، اعضای جامعه مدنی و شماری از شهروندان با انتقاد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که نامزدان در دوران مبارزات انتخاباتی شان برنامه های همه شمول نداشته اند .

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نزدیک به دوماه گذشته تلاش کردند تا برنامه های شان را از طریق رسانه ها و برگزاری همایش ها در بعضی از ولایات با مردم شریک کنند؛ اما شماری از نهادهای ناظر برانتخابات می گویند، باوجودی که برنامه های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همه شمول و فراگیر برگزار نشد شماری از تیم های انتخاباتی مرتکب جرایم انتخاباتی نیز شدند که کمیسیون شکایات انتخاباتی به این جرایم بگونه شفاف رسیده گی نکرده است.

یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید:«بدلیل اینکه نامزدان برنامه های درست ارایه نکرده اند شماری زیادی از مردم از برنامه ها و اهداف کاندیدان اگاهی درست ندارند.»

در همین حال شهروندان کشور نیز ازنامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و می گویند که نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی بیشتر دنبال بر انگیختن حساسیت های قومی بودند.

محمد موسی یکی از باشندگان پایتخت می گوید:« کاندیدان از مردم در کمپاین های خود استفاده نمودند و هیچ گونه برنامه جدیدی نداشتند.»

از سوی هم زرقا یفتلی فعال جامعه مدنی می گوید کاندیدان برنامه مشخصی نداشتند تا برای مردم ارایه کنند و مردم نیز به انها و برنامه های شان بی باور اند.

با این همه  کمیسون شکایات انتخاباتی می گوید که تا کنون ۹۱ شکایت را از تخطی ها در جریان مبارزات  انتخاباتی ثبت نموده اند.

قاسم الیاسی سخنگوی کمیسون شکایات می گوید:« از آغاز مبارزات انتخاباتی تا کنون به ۸۵ درصد از شکایت های ثبت شده مبنی بر تخطی ها در جریان مبارزات انتخاباتی رسیدگی صورت گرفته است.»

اما یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از نحوه بررسی این شکایت ها نگرانی نموده و می گوید که پروسه بررسی شکایت ها شفاف نیست.

این درحالیست که مبارزات انتخاباتی از تاریخ ششم اسد سال جاری آغاز  میان نامزدان انتخاباتی آغاز شد و الی امروز (سوم میزان) ادامه یافت.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد