مایکل فلپس، بیشترین مدال آور طلای المپیک در تاریخ این رقابت ها، شنبه شب آخرین رقابت آببازی المپیکی خود را با کسب یک مدال دیگر طلا پایان داد.

فلپس، این بازیکن افسانه یی جهان آببازی از رقابت های المپیک ۲۰۰۴ آتن تا کنون ۲۳ مدال طلا را به گردن آویخته است.

مایکل پس از رقابت در حالیکه اشک چشمانش را گرفته بود با بلند کردن دست، گویا با تماشاچیان و علاقمندانش خداحافظی کرد و در صحبتی گفت “حرفۀ آببازی اش به پایان رسیده اما با آببازی خداحافظی” نکرده است. او گفت که امشب “آغاز سفر تازه یی در دنیای آببازی ام خواهد بود.”
مایکل فلپس در تمام زندگی حرفه یی آببازی اش ۲۸ مدال گرفته که تنها در رقابت های برازیل به ٥ طلا و یک نقره دست یافت.

تیم آببازی ایالات متحده در رقابت های المپیک برازیل در بخش زنان و مردان در رقابت بخش های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۱۵۰۰ به شکل چشمگیری درخشیدند و شنبه شب تیم چهار نفری دختران امریکایی نیز توانست به مدال طلا دست یابد.

ایالات متحده تاکنون با کسب ۲۳ مدال طلا، ۱۶ مدال نقره و ۱۸ برونز در صدر تیم های اشتراک کنندۀ المپیک برازیل قرار دارند.

از جانب دیگر نخستین شمشیر باز زن با حجاب امریکایی، یکجا با شمشیربازان هم تیمی اش، مدال برونز این رقابت ها را به گردن آویخت.