Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

جنایت ننگین

تهيه شده توسط سنت الله تیمور - تالقان
يكشنبه 25 ثور 1390 ساعت 16:23

جنایت ننگین

دو هفته پیش، مردان مسلح ناشناس وارد خانه‌ء در منطقه "قولبرس" ولایت تخار شده و با لت و كوب اعضای خانه به دختر 12 ساله آنان، تجاوز دسته جمعی نمودند.

مینا دختری است كه از سوی دو فرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفته است. این دختر 12 ساله می‌گوید:" 8 فرد مسلح بــــــه خانه ما داخل گردیدند، 6 تن آنان لباس پولیس بــــــــه تن داشتند و دو تن شان به من تجاوز نمودند." ‌

مینا، پس از این عمل وقتی كه به هوش می‌آید خودش را در آغوش مادرش می بیند.

‌این دختر 12 ساله می گوید:"زمانی كه از این قضیه نزد پولیس شكایت نمودم  برایم گفتند كاری است كه شده مـا مجرمان را از كجا دستگیر كنیم."

وی، درحالی كه اشك مــــــی ریزد، می‌گوید: "هرگاه دولت، مجرمان را به جزای اعمال شان نرسانند من خود كشی می‌كنم."

كاكای مینا از لت و كوب مردان مسلح خبر داده می‌گوید: "مردان مسلـــــح پس از لت و كوب من، مینا را به بیرون از خانه بردند." ‌ ‌

زهرا، مادر مینای 12 سالـــــه است. او در بارهء این رویداد دهشت بار چنین می‌گوید:" ساعت هفت شام، هشت فرد مسلح كه شش تن آنان لباس پولیس به تن داشتند به خانه ما داخل شده ما را لت و كوب نموده و دخترم را از خانه بیرون كشیدند كه دو تن شان به دخترم تجاوز نمودند."

وی در حالی كه گلویش را عقده گرفته، از ترس و هراس شب حادثه شكوه می كند: "آنان اسلحه شان را به طرف ما گرفته گفتند كه از جا تكان نخوریم  و كودك 6 ماهه ام را كه در گهواره بود و گریه می‌كرد از گهواره به دور انداختند.

من حتی قرآن شریف را باز نموده و آنان را قسم دادم اما اعتنایی نكرده و قرآن شریف را از دستم به دور انداختند." ‌ ‌

این مـادر رنـــــج دیده می افزایــــــد:"  یكتن از متجاوزان دست مینا را گرفته گفت كه قومندان از او یكی دو سوال دارد، وقتی من خواستم مانع آنان شوم  مـــــرا با لگد زدند، سرم به الماری اصابت كرد و به زمین  افتادم."

وی ادامه می‌دهد:" چند لحظه بعد صدای چیغ و فریاد دخترم را شنیدم، زمانــــی كه خودم را بالای سرش رساندم دیدم كه بیهوش افتاده  او را در آغوشم گـــــرفتم و بـــــه رویش آب زدم هنـــــگامی كه مردان مسلح داد و فریاد مرا شنیدند پا به فرار گذاشتند."

وی، پولیس را در این باره مقصر دانسته می‌گوید: "من به پولیس زنگ زدم، اما پولیس سه ساعت بعد رسید در حالی كه اگـــــر زود تر می رسیدند می توانستند متجاوزان را دستگیر نمایند." ‌ ‌

رزم آرا حواش، رئیس امور زنان ولایت تـــــخار با تایید این رویـــــداد، می‌گوید: "این تجاوز توسط افراد مسلح ناشناس صورت گرفته و ارگان‌های امنیتی وظیفه دارند كه این قضیه را پی گیری كنند."

سهیلا جویا، معاون شورای ولایتی تخاربا تقبیح این عمل می‌گوید:" پولیس تخارنباید در این مورد سهل انگاری می كرد، باید به اسرع وقت به محل رویداد می رسید."

وی، با انتقاد از دولت می‌افزاید: "بـــــه زود ترین فــــــرصت بایـــــد مجرمـــــان دستگیر می شدند، ولی متاسفانه دو هفته پس از این رویداد قبیح پولیس بـــــرای تعقیب مجرمان دست به كار می شوند." ‌ ‌

به باور وی، وضعیت امنیتی در ایـــــن ولایت خوب است و هیچ مشكلی مانع رسیدن نیرو های امنیتی به محل قضیه نمـــی شد، اما این روشن است كه پولیس سهل انگاری كرده است.

مسئول دفتر ساحوی كمسیون حقوق بشر،از افزایش اعمال خشونت آمیز و تجاوزهای جنسی علیه دختران ابراز نگرانی نموده و دولت را متهم به سهل انگاری در مجازات مجرمان می‌كند. ‌ ‌

‌وی می‌گوید: "میزان جـــــرایم روز به روز بیشتر می گردد و دلیل عمده آن جدی نگرفتن قضایا از سوی مسئولان ارگان‌های امنیتی و عدم مجازات جنایت كاران می باشد."

شاه جهان نوری، قومندان امنیه تخار در رابطه به این رویداد می‌گوید: "تحقیقات ما جریان دارد اما تا كنون در پیوند با قضیه هیچ كس دستگیر نشده است، قضیه تحت كشف و پیگرد قانونی پولیس قرار دارد." ‌ ‌

این در حالیست كه چندی پیش، یك قومندان پولیس در ولسوالی "كلفگان" ولایت تخار به چنین قضیه‌ء متهم شده  و خشـــــم مردم را بر انگیخته بود. باشندگان ایــــــن ولسوالی  عملكرد حكومت را مورد انتقاد قرار داده می‌گویند كه حكومت قومندان متهم بـه تجاوز جنسی را به جای مجازات، مكافات كرد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر