Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

آمار تكان دهندۀ‌‌ خودسوزی ها در هرات

تهيه شده توسط بهنام فردیس
پنجشنبه 30 جدي 1389 ساعت 11:12

مســــوِلان صحت عامۀ ‌ولایت هرات می گویند، آمار خود سوزی ها در این ولایت همچنان تكان دهنده است.

محد رفیق" شیرزی"، سخنگوی شفاخانۀ‌‌ 600 بستر حوزوی هرات با بیان ایــــن خبر گفت: " از آغاز سال جاری تاكنون، 77 واقعۀ‌‌ خود سوزی در شفاخانۀ‌‌ سوختگی هرات تحت مداوا قرار گرفته اند كه 4 تن مرد و73 تن دیگر آن را زنان تشكیل  می‌دهند."

در هفتۀ‌‌ جاری نیز زن جوانی كه شوهرش وی را آتش زده بود، در حالــــی به شفاخانۀ‌‌ سوختگی هرات منتقل گردید كه بیشتر از 50 درصد بدن وی سوخته بود.

آمنه زن 18 ساله، از باشندگان ولسوالی "اوبه" هرات كه به گفتۀ‌‌ بســــتگان وی، شوهرش او را با ریختن تیل به رویش، آتش زده و سپس خودش متواری شده است. ‌ ‌

دختر كاكای آمنه مــــی گوید كه شوهر این زن مرد بدگزاره بوده و همواره زنش را لت وكوب كرده و حرف های پوچ را بهانه گرفته وی را مورد خشونت قرار مــــی داد كــــه عاقبت دختر كاكایم تحت شدیدتریــــن مــــورد خشونت یعنی آتش سوزی، نزدیک به مرگ رسیده است. ‌ ‌

در همین حال آگــــاهان امــــور، اختلاف های خانوادگی، خشونت ها و ازدواج های اجباری را از دلایل اصلی عوامل افزایش خودسوزی در حوزۀ‌‌ غرب عنوان می كنند كه بیشتر در نقاط دور دست دیده شده است.

خانم عزیزه "خیر اندیش"، مسئول شبكۀ‌‌ جامعۀ‌‌ مدنی در هرات، بیسوادی، فقر فرهنگی و اقتصاد خراب خانــــواده هــــا را از عوامل عمدۀ‌‌ افزایش خودسوزی زنان در این حوزه می داند. ‌ ‌

خانم خیراندیش، می افزاید: "خودسوزی زنان در حال حاضر تكان دهنده است و ایجاب می نماید تا نهادهای مسئول بــــرای جلوگیری از این عمل، اقدامات جدی را روی دست گیرند."

بــــه گفتۀ‌ دوكتوران شفاخانۀ‌‌ ســــوختگی هرات، بیشتر زنانیكه میزان خودسوزی آنان بالاتر از 60 در صد بوده، جان خود را از دست داده اند و تعداد اندكی كه زیر 50 درصد سوختگــــی داشتند، برای همیشه دارای معیوبیت های جسمی شده اند.

داكتر عارف "جلالی" مسئول مركز سوختگی هرات در مورد واقعات سوختگی كــــه به این شفاخانه مراجعه می كنند، می گوید: "بیشتر از30 درصد این سوختگی ها مربوط به ولایت های دیگر در حوزۀ‌‌ غرب می باشد كه جهت مداوا به این مركز منتقل می گردند و آمار واقعات خودسوزی در جریان سال جاری در حوزۀ‌‌ غرب افغانستان بــــه 76 واقعه افزایش یافته است." ‌ ‌

بنا به اظهارت وی؛ همه موارد خودسوزی در هرات ناشی از فشار، خشونــــت و مشكلات خانواد گی بوده است. ‌ ‌

به گفتۀ‌‌ مسئول شفاخانۀ‌‌ سوختگی هرات؛ 80 در صد از این قربانیان، به علت سوختگی بیش از حد و جراحات زیاد، جان داده اند.

درعین حال كارشناس مســــایل خانوادگی به این باور اند كه عدم برخورد جــــدی با عاملان این قضایا، سبب شده تــــا میزان خودسوزی در میان زنان به ویژه خانم های جوان افزایش یابد. ‌ ‌

كارشناسان؛ به دولــــت هشدار مــــی دهند اگر افزایش آمار خودسوزی را جــــدی نگیرند، عواقب ناگوار  آن تمام جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

هر چند ظرف سال هــــای گذشته، امكانات مالی فراوانی به دسترس نهادهای اجتماعی زنان قرار گرفته، ولی تاكنون در آگاهی دهی برای كاهش خشونت های خانوادگــــی و جلوگیری از افزایش خودسوزی ها در كشور بــــه ویژه ولایت هرات، اقدامات چندانی صورت نگرفته است. ‌ ‌

شریفه" شهاب" معاون ارشد نظــــارت و بررسی كمســــیون حقوق بشر در هــــرات، می گوید: "عملكرد  نهادهای حمایت از حقوق زنان، ضعیف نبوده، بلكه مقام هــــای امنیتی بــــا این نهادها همكاری نكرده و بــــرای آنان زمینۀ‌‌ امنیتی لازم جهت فعالیت این نهادهــــا در مناطق دوردست را فراهم نمــی كنند." وی همچنان گفت:  "در بیشتر مناطق دوردست، امنیت وجود ندارد و نهادهای فعال زنان، نمی توانند برای آگاه سازی زنان در این مناطق فعالیت كنند و همین دلیــــلی برای افزایش آمار خودسوزی است."

نهادهای حمایت كننده از حقوق زنان در هرات؛ فقر اقتصادی، ازدواج هــــای اجباری، خصومت های خانوادگی و ازدواج های زیر سنین 18 سال را عامل بروز این حوادث عنوان می كنند.

این در حالیست كه خشونت علیه زنان طی سال های اخیر در كشور نــــه تنها كاهش نیافته، بلكه اشكال مختلف بــــه خود گــــرفته است. براساس تحقیقات نهادهای حمایــــت از زنان دركشور گفته می‌شود كه خشونت علیه زنان در افغانستان روز تا روز افزایش می یابد. طبق ســــروی تحقیقی كه در 16 ولایت از سوی شبكۀ‌‌ حمایت از زنان افغان انجام شده، بیش از 4700 زن در كشور ظــــرف چند سال گذشته قربانی خشونت های خانوادگی شده اند.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر