Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
6˚C

قندهار فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

هرات فردا آفتابی

21˚C
5˚C

مزارشريف فردا نسبتا ابری

1˚C
-4˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
4˚C

جلال آباد فردا آفتابی

14˚C
4˚C

باميان فردا نسبتا ابری

10˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

28˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تجارت با جان مردم

تهيه شده توسط کرشمه فخری ادیت عبدالغیور وزیری
يكشنبه 05 سرطان 1390 ساعت 09:58

 

فعاليت بسياری از شفاخانه‌هاي خصوصي غير معياري بوده و در بسا موارد باعث مرگ بيماران مي‌گردد.

اين مطلب را مراجعان اين شفاخانه‏ها ابراز داشته و از خدمات ارايه شده در شفاخانه‏هاي خصوصي شكايت دارند.

زرلشت 27 ساله، از قربانياني است كه به تاريخ 28 حوت سال1389 در شفاخان شخصي وهاج جانش را از دست داده است.  با آنكه داكتران موظف در اين شفاخانه علت مرگ وي را سكته قلبي عنوان مي‌كنند، اما شريفه  مادر زرلشت علت مرگ دخترش را بي توجهي داكتران موظف در اين شفاخانه مي‌داند. وي مي گويد:" دخترم بيماري سطحي داشت، اما با ديدن اعلان تلويزيوني شفاخانه وهاج تصميم گرفت تا براي تداوي مريضي اش به اين شفاخانه مراجعه نمايد."

به گفتهء مادر زرلشت، مريضي دخترش چندان پيشرفته نبود تنها گاه گاهي از درد در قسمت هایی از شكم خويش شكايت مي كرد. مادر زرلشت مي‌افزايد:" زماني‏‎كه دخترم به شفاخانه وهاج مراجعه كرد داكتران برايش گفتند او بايد عمليات شود. تا اينكه پس از مدت زيادي وي را براي عمليات به شفاخانه خواستند." وي مي‌گويد:" روز عمليات ساعت یازده بجه بود كه زرلشت به اتاق عمليات رفت، ساعت يازده و ده دقيقه داكتر وهاج بسيار سراسيمه از عمليات خانه بيرون شد و به من گفت كه مريض تان قبل از عمليات به شوك رفته است. سپس تمام داكتران يكي پشت ديگر از عمليات خانه بيرون شدند تا اينكه يك نرس مانده بود و او هم بيرون شد." مادر زرلشت با چشمان اشك آلود صحنهء مرگ دخترش را اينگونه شرح مي دهد:" من از پشت نرس رفته گفتم كه خوارك تو ره به خدا زرلشت چطور است؟ مره ده بغل خود گرفت گفت خاله جان زرلشت عمرشه به تو بخشيده."

به گفتهء وابستگان زرلشت، براساس تشخيص طب عدلي زرلشت درحين عمليات و بر اثر بي تجربگي داكتران جراح جانش را از دست داده، ولي مسئولان شفاخانه وهاج اين ادعا را رد مي كنند.

داکتر محمد هاشم وهاج؛ رييس اين شفا خانه در اين خصوص اظهار مي دارد:" عمليات جراحي در مدت ده دقيقه به صورت موفق انجام شد. در جريان عمليات مريض به هوش بود به خاطر اينكه بيهوشي عمومي برايش داده نشده بود، اما در جرياني كه مي خواستند مريض را به اتاق ريكوري ببرند ناگهاني بالاي مريض يك حمله قلبي آمد و قلبش ايستاد شد." داكتر وهاج مشكل مريض را بيماري عقامت ( مشكل سپرم و اوم ) مي داند.

وي همچنان مي گويد كه دو تن داكتر خارجي كه در اين عمليات جراحي حضور داشتند؛ داكتر كپل كوچر ماستر جراحي و داكتر "تارا" به حيث ماستر نسايي ولادي از كشور هندوستان بودند كه پيش از آمدن به افغانستان اسناد تحصيلي شان ازسوي وزارت‌هاي  خارجه،  تحصيلات عالي و صحت عامه بررسي شده بود.

مسئوليت پيگيري اين گونه از دوسيه‏هاي جرمي را در مرحله اول وزارت صحت عامه دارد.

داکتر سید ابراهیم کامل؛ رييس قوانين صحي و بررسي اين وزارت مي گويد:" قضيه زرلشت از سوي اين وزارت بررسي شده و براي رسيدگي به  لوي سارنوالي فرستاده شده است." سارنوال محمد رحيم رسولي، رييس سارنوالي زون شمال در لوي سارنوالي كشور مي گويد:" تحقيقات ابتدايي  در رابطه به قضيه مذكور پايان يافته و ما در رابطه به آن داكتر وهاج و چند تن از داكتران ديگر را نيز جلب كرديم و حالا در صدد جلب دوتن از داكتران خارجي كه گفته مي شود تبعه هندوستان اند و اين عمليات جراحي توسط آنها انجام شده، مي باشيم. تصميم ما به اين است كه از طريق انترپول اين دو داكتر را جلب كرده و  بعداً كار خود را شروع كنيم."

داكتران خارجي؛ متخصص يا قاتل

پرسش اين است كه آيا لوي سارنوالي خواهد توانست اين دو داكتر هندي را جلب نموده و به نتيجهء خاصي نايل آيد؟ از سوي ديگر، جواز كار و فعاليت براي اين داكتران چگونه و با كدام معيارها اعطا مي گردد؟

آگاهان امور، براين باور اند كه بسياري از داكتران خارجي كه در تعدادي از شفاخانه‏هاي خصوصي  فعاليت دارند نه تنها متخصص نيستند، بلكه از تجربه كافي نيز برخوردار نبوده و فقط به منظور فريب و جلب مردم به كشور فرا خوانده مي شوند كه اين امر باعث مي شود تا با حيات بيماران افغان بازی شود.

يكي از داكتران شهر كابل كه نخواست از وي نام برده شود مي گويد:" متخصصان خارجي در كشور خود شان به طور ماهوار بين پانزده تا 27 هزار دالر امريكايي عايد دارند، بنابراين، آنها براي 1600 يا 1700 دالر نمي آيند تا در افغانستان كار كنند." به گفتهء وي، داكتراني كه به افغانستان مي‌آيند سواد كافي ندارند و زمينه كار براي شان در كشورهاي خود شان مساعد نيست.

همچنان داكتر توخي؛ رييس انجمن شفاخانه‌هاي خصوصي افغانستان مي گويد:" داكتراني كه به افغانستان مي‌آيند داكتران  متخصص نيستند، كساني كه آنها را به كشور مي آورند به زور و واسطه اسناد شان را در وزارت تحصيلات عالي و وزارت صحت عامه تاييد  می كنند."

داکتر سید ابراهیم کامل؛ رییس قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه نيز با تاييد اين موضوع مي‌گويد:" بيشتر داكتراني كه در گذشته به كشور آمده اند داراي تخصص نبودند."

اين در حاليست كه دربند اول ماده سيزدهم مقرره فعاليت‏هاي صحي كه 15 سال از آن مي گذرد و حالا نيز قابل اجرا است آمده است:"اشخاص مسكلي و فني كه در كلنيك هاي بستر دار كار مي كنند بايد داراي تحصيلات عالي و تخصص قبول شده باشند."

همچنان در  ماده چهاردهم " اين مقرره آمده است: "استخدام دوكتوران خارجي در صورتي كه رشته مربوط كلینيك بستردار به آن اشد ضرورت داشته باشد، به موافقه ء وزارت صحت عامه به سلسله وزارت امورخارجه مطابق اسناد تقنيني نافذ صورت گرفته مي تواند."

با آنكه در مقررهء كنوني نيز چنين اشارات و يا قيدهايي براي استخدام داكتران خارجي وجود د ارد،  اما غلام سخي كارگر نوراوغلي، سخنگوی وزارت صحت عامه مدعي است:" در گذشته معیاری برای استخدام داکتران خارجی وجود نداشته است!"

وي در عين حال مي پذيرد كه در برخي موارد تخطي صورت گرفته، تخصص نداشتند به نام متخصص آورده شده يا در برخي موارد اسناد شان به طور جدي از سوي مسئولان بررسي نشده است."

داکتر سید ابراهیم کامل؛ رییس قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه می گوید:" در گذشته داکتران خارجی به درخواست شفاخانه های خصوصی و بعد از طی مراحل اسناد آنان با هماهنگی وزارت خانه های خارجه، کار و اموراجتماعی، تحصيلات عالی و اجازه نامه وزارت صحت عامه افغانستان اجازه فعالیت را دریافت می کردند، اما از يك سال به اين‏سو نظر به فرمان رييس جمهور فعالیت داکتران خارجی بدون تخصص ممنوع اعلام شده است."

وی می افزايد:" بعد از اين فرمان جواز شان را  تمديد نكرديم و به آن‌ها رسماً فرمان رييس جمهور را ابلاغ كرديم و شفاخانه ها تعهد كردند اتباعي كه در گذشته آورده اند هر چه زود دست شان را از كار بگيرند و اجازه فعاليت بيشتر را به آنان ندهند."

علي رغم اينكه وزارت صحت عامه مدعي است كه از يك‌سال بدين‏سو ورود و فعاليت داكتران خارجي غير متخصص را ممنوع اعلام كرده اند، اما پوهنمل هما خالد، امر بخش ارزيابي اسناد تحصيلي رياست انسجام امور اكادميك وزارت تحصيلات عالي مي گويد:" تا اواخر سال 1389 اسناد 7 تن از داکتران خارجی را ( از كشورهاي هند، پاكستان و آلمان) بررسي كردیم."

اين درحالي است كه وزارت صحت مي گويد، در يك سال گذشته به هيچ داكتر خارجي اجازه فعاليت نداده اند.

داكتر ابراهيم كامل؛ رييس قوانين صحي و بررسي وزارت صحت مي گويد:" در مدت ده سال گذشته تنها براي  16 تن از داكتران خارجي كه از كشورهاي ايران و هند بودند، اجازه فعاليت داده شده است."

با اين وجود، اسناد تهيه شده توسط كليد گروپ نشان مي دهد كه در حال حاضر، بيش از 16 داكتر خارجي در كشور فعاليت داشته و گفته مي شود كه تنها در شفاخانه "كيشا" بيش از 20 داكتر و نرس مصروف كار مي باشند.

سخنگوي اين و زارت نيز مي گو يد:"خبرهايي را كه من در گذشته شنيده بودم بيش از 100 داكتر خارجي در كشور فعاليت داشتند، ولي معلوماتي كه من دارم فكر كنم بيش از 100 تن اند."

از سويي هم، رييس قوانين صحي وزارت صحت مي گويد:" آن عده داكتراني كه به نام هاي مختلف و از كشورهاي متعددي چون تاجكستان، پاكستان و... در كشور فعاليت مي كنند، به آنان جواز فعاليت داده نشده و فعاليت شان غير قانوني است."

با اين وجود، پرسش اين است كه كدام نهادي مسئوليت دارد تا جلو فعاليت غيرقانوني اين افراد را بگيرد؟  داكتركامل مي گويد:" اول اينكه ما نمي دانيم داكتراني‏كه غير قانوني در كشور كار مي كنند در كجا اند و از سويي هم اين كار پوليس و نيروهاي امنيتي است كه بايد از فعاليت آنان جلوگيري كند."

فساد اداري در شفاخانه‏هاي خصوصي

برخي از داكتران و آگاهان صحي مي گويند: حلقاتي در وزارت صحت عامه وجود دارند كه از مالكان شفاخانه هاي خصوصي رشوت اخذ مي كنند و جواز شفاخانه هاي خصوصي را در بدل رشوت مي دهند نه بر اساس معيار و مقرره. به گفتهء آنها همين دليل نيز باعث تخلف‏هاي خطرناك در عرصه كاري شفاخانه‏هاي خصوصي گرديده است.

انجنير مصباح الدين؛ رييس و مالك شفاخانه كيشا مي گويد:" من می‌خواستم در یکی از ولایات نمایندگی باز کنم، اما با تقاضاي پول مواجه شدم. به شخص جناب وزیر صاحب آمدم و گفتم که رییس شما از من پول می خواهد، من به او بدهم یا نه؟ با آنكه هشت ماه از قضيه من مي گذرد تا هنوز نيز مشكل من حل نشده است."

اين گفته‌ها در حاليست كه سخنگوي وزارت صحت عامه موجوديت رشوه ستاني و فساد را در اين وزارت رد  كرده و آن را ادعايي بيش نمي داند. وي مي گويد:"هر شهروند افغان در صورت مواجه شدن با چنین مواردی باید به رهبری وزارت صحت عامه مراجعه نماید تا به آن رسیدگی شود."

در عين حال وي، وجود فساد اداري را در اين وزارت به طور كلي رد نمي كند. وي توضیح می دهد: "خوب شايد در برخي موارد  صورت گرفته باشد؛ يعني فساد موجود باشد. ما نمي گوييم كه اصلا فساد وجود ندارد."

همچنان داكتر نجيب الله؛ رييس شفاخانه خصوصي "بست"  نيز وزارت صحت را متهم به رشوه ستاني و بي توجهي نموده مي‌گويد:" وقتي ما يك يا دولك دالر را مي خواهيم سرمايه گزاري كنيم و براي گرفتن جواز به وزارت صحت مي رويم به بهانه‌هاي مختلفي چون قانون پاس نشده و دادن جواز بند شده، شاروالي اجازه نمي دهد و...  كوشش مي كنند تا از ما پول بگيرند."

مقرره فرسوده و غيرمعياري

مقرره حاكم در خصوص فعاليت شفاخانه‏هاي خصوصي مربوط به پانزده سال پيش است كه به گفتهء آگاهان، فاقد معيارهاي لازم مي باشد. فعاليت شفاخانه‏هاي خصوصي نيز با اين مقرره مطابقت نداشته و مغايرت‏هاي اساسي با آن دارد.

داكتر امين الله توخي؛ رييس انجمن شفاخانه‌هاي خصوصي در كشور مي‌گويد:" دليل فعاليت غير معياري اين شفاخانه‏ها و فعاليت آنها بر اساس مقرره اي است كه بيش از ده سال از تصويب و تدوين آن مي‌گذرد؛ يعني در زمان طالبان ساخته شده و در آن ابتدايي ترين معيارها در نظر گرفته شده است." داكتر توخي استدلال مي كند كه وقتی یک مقرره و یک معیار درست وجود نداشته باشد، چطور شفاخانه می تواند خود را با معیار استندرد برابر سازد.؟

به اعتقاد وي: " اين مشكل را كساني به و جود مي آورند كه در راس قرار دارند و  به نام افتتاح شفاخانه  به يك محل مي روند و آن را افتتاح مي كنند، بدون اينكه بدانند اين شفاخانه با معیار برابر است يا خير؟"

انتقاد آگاهان صحي در حالی مطرح می شود که داكتر غلام سخي كارگر نوراوغلي، سخنگوي وزارت صحت عامه افغانستان نيز غير معياري بودن فعاليت شفاخانه‌هاي خصوصي را تاييد نموده مي‌گويد:" چون در اين خصوص مقرره جامع وجود ندارد و از سويي هم توجه وزارت صحت عامه به كميت شفاخانه ها بيشتر از كيفيت مي باشد."

از سوي ديگر داكتر محمد نعيم پوپل مي گويد:"هر چند لايحه فعلي شفاخانه‌هاي خصوصي خالي از كمبودي نيست، اما همين لايحه 15 سال قبل نيز به طور درست تطبيق نشده و نمي شود. به طور مثال در آن لایحه آمده که شفاخانه‌های خصوصی نباید در تعمیرهای رهایشی باشد؛ اما حالا اگر ببینیم حدود 90 تا 95 درصد شفاخانه های خصوصی در تعمیرهای رهایشی فعالیت دارند."

مقرره شفاخانه‌هاي خصوصي كه گفته مي شود از دوران طالبان است و تا هنوز شفاخانه‌هاي خصوصي بر اساس آن فعاليت مي كنند، داراي هفت فصل و 26ماده مي باشد. استفاده از اين مقرره طي بيش از ده سال، كاركرد وزارت صحت عامه افغانستان را زير سوال مي برد و اين پرسش را بر مي انگيزد كه در رفت آمد چند وزير به اين وزارت، چرا تا كنون در خصوص اين مقرره بازنگري جامع و معياري صورت نپذيرفته است؟ از سوي ديگر، اين پرسش نيز نيازمند پاسخ روشن است كه چرا با وجود نقص كلي در معيارهاي شفاخانه‏هاي خصوصي، جواز فعاليت براي آنها صادر مي‌گردد؟

رونق تجارت‏ صحي

در حال حاضر، 170 شفاخانه خصوصي در افغانستان فعاليت مي كنند كه  81 شفاخانه و كلينيك آن در كابل و بسياري از آنها نيز فاقد معيارهاي قانوني مي باشند.

به عنوان مثال، در ماده نهم مقرره شفاخانه‌هاي خصوصي آمده است:" شفاخانه هاي خصوصي بايد دور از مناطق مزدحم موقعيت داشته باشند، اما ارزيابي كليد گروپ از موقعيت شفاخانه‌هاي خصوصي در كابل نشان مي دهد كه بسياري از شفاخانه‏هاي خصوصي در تضاد با اين ماده قرار دارند؛ يعني در موقعيت هاي مزدحم  و پر سر و صدا ايجاد شده و ساختمان آنها نيز فاقد معيارهاي انجنیری مي باشند.

هم اكنون در شهر كابل شفاخانه هايي و جود دارند كه با آب ميوه فروشي ها، رستورانت و انترنت كلب در يك ساختمان فعاليت مي كنند و راه ورودي آنها نيز يكي است.

ماده هفتم از مقرره فعاليت شفاخانه‏هاي خصوصي حكم مي كند که ساختمان كلينيك‌هاي بستردار از نظر انجنيري و تجهيزات طبي داراي شرايط زیر باشد:

1-     تطبيق نقشهء منظور شده شاروالي در ساختمان كلينيك

2-     عدم استفاده از تعمير هاي شخصي به مقاصد ديگر و اعمار شده سابق (براي  كلینيك بستردار)

3-    متناسب بودن تعداد اتاق ها با تعداد بستر و شعبات تشخیصیه

4-    متناسب بودن ساختمان بر خصوصیات نوع عرضه خدمات صحی"

اين شرايط در بيشتري از شفاخانه‏هاي خصوصي مد نظر قرار داده نشده و ساختمان‏هاي آنها فاقد چنين معيارهايي مي باشند.

نبود نظارت لازم بر شفاخانه‏هاي خصوصي و وضع مقرره‏هاي لازم باعث افزايش سرمايه گزاري در بخش صحت در چند سال گذشته بوده است.

نورالله دلاوري؛ رييس اداره حمايت از سرمايه گزاران يا آيسا مي‌گويد:" از جمله170 شفاخانه اي كه در افغانستان فعاليت مي كنند، 156 آن در اين اداره ثبت است كه سرمايه ابتدايي آن ها بالغ به  ده مليون دالر امريكايي  مي باشد."

اين در حاليست كه تنها شفاخانه "كيشا" مدعي است كه بيش از 57 مليون دالر سرمايه گزاري كرده است.

اين تناقض پرسشی را خلق مي كند كه آيا نياز است در صورت انكشاف و ازدياد سرمايه هر شفاخانه،  مقدار سرمايه انكشاف يافته بعد از ثبت ابتدايي آن دوباره ثبت گردد؟

نورالله دلاوري اینگونه پاسخ مي دهد:" بر اساس قانون، هر شركتي كه ثبت شده مكلف است تا سالانه معلومات موثقي را به اداره آيسا ارایه كند و قانون مي‌گويد كه اگر معلوماتي را كه به ما مي دهند موثق نباشد و مغاير معلوماتي باشد كه به ما داده اند در آن صورت آيسا مي‌تواند كه حتی جواز شان را هم لغو نمايد."

اما آنگونه كه مشاهده مي‌شود هيچ شفاخانه اي تا به حال بعد از گرفتن جواز به اداره آيسا جهت ارايه معلومات مراجعه نكرده است. اداره آيسا نيز مدعي است كه آنها وظيفه نظارتي دارند و اين مكلفيت خود هر شفاخانه است تا معلومات كامل را در مورد  شفاخانه‏هاي شان ارايه كنند و اينكه آنان اين كار را تا به حال نكرده اند، عمل خلاف قانون را مرتكب شده اند.

دلاوري در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون اين مسئله پيگيري نشده، اظهار مي دارد:"همين حالا كه شما آمده ايد مي‌خواهيم از طريق شما اين مطلب را به همه برسانيم!"

تجارت با جان مردم

در نتيجه، تحقيق انجام شده از نحوه فعاليت شفاخانه‏هاي خصوصي نشان مي دهد كه فعاليت شفاخانه‌هاي خصوصي در تضاد با مقرره وزارت صحت عامه است.  این مقرره پانزده سال پيش به تصويب رسيده و هم اكنون نیز فعاليت اين شفاخانه مطابق آن آنجام می شود. وزارت صحت عامه در جریان ده سال اخير اين ابتكار و توانايي را نداشته كه اين مقرره را بازنگري کند يا مقرره جديدي را وضع نمايد. در عين حال اين وزارت از كاركرد شفاخانه‏هاي خصوصي و نحوه فعاليت آنان نظارت دقيقي نداشته و يا اينكه نظارت آنان نيز در "كلاف پيچ در پيچ فساد اداري" گم شده و سرنوشت مردم را نيز با گره‌های حطرناک درهم تنیده است.

وزارت صحت عامه مي گويد كه روی لایحه جدید برای تعیین طرزالعمل شفاخانه های خصوصی کار نموده و مراحل اين كار نزديك به پايان است. به گفتهء سخنگوي اين وزارت، قرار است تا چند ماه ديگر اين مقرره  مورد تصويب وزارت عدليه و شوراي وزيران قرار گيرد.

مشكل استخدام داكتران خارجي از موارد ديگري است كه به نظر آگاهان، باعث مرگ بسياري از بيماران مي گردد. تمام اين عوامل باعث گرديده كه آمار مرگ و مير در كشور زياد بوده و اعتماد مردم نسبت به شفاخانه‏هاي داخلي (اعم از خصوصي و دولتي) كاهش يابد. اين امر موجب گرديده كه روزانه ده‏ها شهروند بيمار افغان براي معالجه راهي كشورهاي بيگانه گردند.

به هر روی برای حل این معضل، لازم است که وزارت صحت عامه اقدام‏هاي عاجل را به منظور رفع آن انجام داده و اجازه ندهد  که بيش از اين با زندگی مردم بازي‏ شود.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (2)

  • يكشنبه 23 سرطان 1392 ساعت 07:52 | سمیع نوابی
    اول باید دواهای بی کیفیت از افغانستان گم شود دوای که در در دیگر کشور ها استعمال میشود در افغانستان شود و تقاضای من از تاجران محترم این است که هراجناس بی کیفیت را داخل افغانستان میکنند باید از آوردن دوای کیفیت خود داری نمایند چونکه افغانستان در فقر زندگی میکندو این را اگر دولت افغانستان پرسان نمیکند در آخرت پرسان میشود تاجر محترم بالای پول خودت دوزخ را کمای نکو
  • شنبه 11 جوزا 1392 ساعت 04:04 | maashoma
    تشکر از معلومات را که برای ما دادید. و من هم در همین روز های نزدیک تصمیم داشتیم که در همین چند شفاخانه های که نام گرفتید میخواستم مراجعه کنم برای مریضی خود. باز هم تشکر که برای ما معلومات دادید. تشکر باز هم

نوشتن نظر