Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

25˚C
7˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
2˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

9˚C
0˚C

زرنج فردا آفتابی

26˚C
10˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

قرضه‏های غيرشفاف؛ جنجال امروز، مسئوليت فردا

تهيه شده توسط محمد فهیم حیدری ايديتر: عبدالغيور وزيري
دوشنبه 16 جوزا 1390 ساعت 09:44

قرضه‏های حكومت افغانستان در جریان ده سال اخير رقم هنگفتی را به خود اختصاص داده است که نحوهء دريافت و مصرف آن نيز از شفافيت لازم برخوردار نيست.

به گفتهء مقام‏هاي مسئول در وزارت ماليه، حكومت افغانستان در ده سال گذشته براي راه اندازي پروژه‌هاي مختلف بيش از يك مليارد دالر را از نهاد هاي جهاني، شامل بانک انکشافی آسیایی، بانک جهانی، ای ام اف (صندوق وجهي پول) بانک انکشاف اسلامی، کشور ایران، عربستان سعودی، امریکا و آلمان قرضه گرفته است.

احمد جاوید جلالی، رییس بودجه وزارت مالیه می گوید:"حكومت افغانستان از سال 2004 تا 2011 ميلادي نزديك به يك مليارد و 300 مليون دالر را به شكل قرضه به دست آورده است."

اما انوارالحق احدی، وزيركنوني تجارت( وزير پيشين ماليه در سال‏هاي 2006 و 2007) اظهار مي‌دارد كه افغانستان از 500 مليون دالر بيشتر مقروض نيست. اين ابراز نظر وي درحالي مطرح مي‌شود كه به تصريح وي" افغانستان در سال های اول 300 مليون دالر از بانک جهانی، 119 مليون دالر از ای ام اف، 250 مليون دالر از بانک انكشافي آسیایي قرضه  گرفته بود." دقت در گفته‏هاي احدي حاكي از يك تعارض حيرت آور است؛ زيرا رقم ارايه شده توسط وي به 669 مليون دالر مي‌رسد در حالي كه وي در آغاز مدعي بود كه فكر مي كند افغانستان از 500 مليون دالر بيشتر قرضدار نباشد.

بنابراين، تفاوت بيش از 150مليون دالر در سخنان احدي و تفاوت 700 مليون دالري آن با اظهارات ریيس بودجه وزارت ماليه به هيچ وجه قابل توجيه نمي باشد.

به هر صورت، به باور كارشناسان، گرفتن مبلغ هنگفت بيش از يك مليارد دالر قرضه در شرايط كنوني براي حكومت افغانستان دشوار است كه مي تواند يك عامل فشار كشورها و مؤسسه‏هاي قرضه دهنده به حساب آيد.

رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه گرفتن قرض را برای افغانستان خطرناک خوانده مي‌گويد:" شفافیت کامل در باره قرضه ها وجود ندارد و ممکن است نسل های بعدی در اين خصوص با مشکلات روبر شوند."

كارشناسان درحالي از ناتواني حكومت در پرداخت قرضه‏ها ابراز نگراني مي كنند كه بعضي از مؤسسه‏هاي قرضه دهنده خواستار پرداخت مفاد نيز مي باشند.

مفاد قرضه‏ها؛ مشكل مضاعف

درخصوص پرداخت مفاد، شرايط متفاوتي براي قرضه‏ها از جانب قرضه دهندگان وضع گرديده است.

نظر به اظهارات رييس بودجه وزارت ماليه و سخنگوی  اين وزارت، قرضه های که به افغانستان در طول ده سال گذشته پرداخت شده بدون مفاد بوده و يا هم با مقدار اندکي مفاد كه  0.5 % تا 1.5 %  است، مي باشند.

انوارالحق احدي، وزير ماليه پيشين كشور وضع مفاد براي بعضي از قرضه‏ها را مي پذيرد. وي مي‌افزايد:"بانک جهانی درآغاز  نمی‌خواست قرضه هايش را به شکل بلا عوض به دولت افغانستان پرداخت نماید، اما بعدها پذیرفت تا دو سوم از پول‏هاي كمكي اش را قرضه بدهد و يك سوم دیگر آنرا به طور  کمک بلا عوض. "

وي مي افزايد:" اين روند درسال های بعدي تغییر نمود و بانک جهانی دوسوم پول خود را بلا عوض و يك سوم آن را قرضه ساخت."

بانك جهاني يكي از بزرگ‏ترين نهادهاي قرضه دهنده به افغانستان مي باشد.

عبدالروف ضیا، سخنگوی این بانک درکابل می‌گوید:" در طول 10 سال گذشته بانک جهاني 2.1 ملیارد دالر امریکایی به دولت افغانستان پرداخت نموده که از این جمله 4.36 مليون دالر آن قرضه بدون مفاد می‏باشد و باقي آن به شكل بلاعوض پرداخت شده است."

در عين حال وي مي افزايد: "از جمله قرضه های كه براي دولت افغانستان داده شده است. 0.75% آن براي خدمات اداري است."

سخنگوی بانک جهانی در کابل می گوید برای عرصه‏هايي که قرضهء بدون مفاد از سوي اين اداره به حكومت افغانستان پرداخت شده، سكتور ترانسپورت، گمركات و پروژه های زیربنایي بوده است. وي مي افزايد:" کمک های که به بخش‌های اجتماعی؛ مانند معارف، صحت و انکشاف دهات در طول شش سال گذشته صورت گرفته همه بلاعوض بوده و از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف می‌رسد."

اين درحاليست، صدیق احمد عثمانی، عضو کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می افزاید:"مقداري از اين پول‏های قرضه در پروژه‌ها به مصرف نرسیده، اما تكتانه يا مفاد آن همچنان بر دولت افغانستان چارج  مي گردد كه در آينده دولت افغانستان بايد آن را پرداخت نمايد."

اما احمد جاوید جلالی، رییس بودجه وزارت مالیه كشور نحوه چارج مفاد را اينگونه توضيح مي‌دهد:"هر گاه ما مقدار پول را از كشوري يا ارگاني به شكل قرضه در خواست كنيم و اين پول در نزد آنها باشد، هيچ گاهي تكتانه آن به حساب دولت افغانستان چارج نمي شود. تنها زماني تكتانهء آن به دولت افغانستان چارج مي شود كه ما پول را دريافت كنيم."

قروض درج شده  در بودجه سال 1390

با اين وصف، ميزان قرضه‏های حكومت از نهادهاي مختلف و كشورهاي متعددي است كه شرح كامل آن در ليست بودجه ملي سال 1390 اينگونه درج گرديده است:

1-  مجموع 25 قرض توافق شده قابل پرداخت از جانب بانک جهانی به دولت افغانستان، بالغ 556.38 ملیون دالر امریکایی می گردد که از جمله  401.86 ملیون دالر آن به شكل قرضه مي باشد.

2 - مجموع 14 فقره قرض توافق شده بانک انکشاف آسیایی بالغ 833.53 ملیون دالر امریکایی می‌گردد که از آن جمله 588.77 مليون دالر امریکایی حكومت افغانستان قرضدار مي باشد.

3- چهار فقره قرض توافق شده بانک انکشافی اسلامی بالغ 57.89 مليون دالر امریکایی می گردد که ازآن جمله مبلغ  11.2 مليون دالر امریکایی حكومت افغانستان قرض دار مي باشد.

4- دو فقره قرض توافق شدهء صندوق انکشافی سعودی بالغ به 81.5 مليون دالر امریکایی می گردد که از آن جمله 46.88 مليون دالر آن به افغانستان پرداخت شده و حكومت تاحال هيچ مبلغي را باز پرداخت ننموده و تمام پول های پرداخت شده به شكل قرض به دوش دولت افغانستان باقي مانده است.

مجموع قرضه‏هاي اخذ شده از كشورها و مؤسسه‏هاي خارجي كه حكومت افغانستان متعهد به پرداخت آن بوده و يا بايد معافيت كسب نمايد، به شكل ذيل مي باشند:

1 – قرض‏هاي صندوق انکشافی "اوپک" بالغ به 1.83 مليون دالر امریکایی

2 – قروض حکومت روسیه بالغ به 997 مليون دالر امریکایی

3 – قروض ایالات متحد امریکا بالغ 120 مليون دالر امریکایی

4 – قروض جمهوری دموکراتیک جرمنی سابق، بالغ به 17.96 مليون دالر امریکایی

موارد ديگري از قرضه‏هاي قابل پرداخت توسط حكومت عبارتند از:

1 – قروض صندوق توسعه‏ای کویت بالغ 21.93 مليون دالر امریکایی

2 – قروض ایران بالغ 10.14 مليون دالر امریکایی

3 – قروض جمهوری حکومت بلغاریا بالغ 52.22 مليون دالر امریکایی

با در نظرداشت لست فوق، حكومت افغانستان در حال حاضر بيش از دو مليارد و 269 مليون دالر امريكايي قرضدار است.

در همين حال تعدادي از كشورها نيز قرضه‏های اعطا شدهء خويش به حكومت افغانستان را معاف اعلام نموده اند كه قرار زیر می باشند:

1 – حکومت چین در ماه مارچ 2004 بالغ بر 18.80 مليون دالر امریکایی

2 – حکومت دنمارک بالغ بر 0.90 مليون دالر امریکایی

3 – حکومت سلواک در ماه جنوری 2005 بالغ بر 29.34 مليون دالر امریکایی

4 – حکوت جرمنی در ماه سپتامبر 2002 بالغ بر 67.51 مليون دالر امریکایی

5- حکومت جرمنی در ماه اپریل 2007 بالغ بر 29.6 مليون دالرامریکایی

6 – حکومت روسیه در ماه اگست 2007 بالغ بر 10.316.22 مليون دالر امریکایی

7 – حکومت شاهی عربستان سعودی درماه جنوری 2008 بالغ بر 24 مليون دالر امریکایی

8 – حکومت عراق در ماه می 2008 بالغ بر 9.5 مليون دالر امریکایی

9 – قروض حکومت کروشیا بالغ بر 0.44 مليون دالر امریکایی

بدين ترتيب معافیت قرضه‏های خارجی افغانستان از سال 1381 تا 1388 بالغ به 10.496 ملیارد دالر امریکایی می گردد.

در اين ميان، يكي از جنجال برانگيزترين قرضه‏های حكومت، قرضه دولت روسيه مي باشد.

قرضه روسيه؛ بخشش يا غرامت؟

با توجه به لیست ارايه شده در بودجه سال 1390 بزرگ‏ترين قرضه ای كه براي افغانستان از سوي كشور هاي خارجي بخشيده شده، قرض كشور فدراتيف روسيه است كه ميراث دار رژيم سابق شوروي مي باشد.

با آنكه در اوايل حكومت رييس جمهور كرزی، روسيه خواهان پرداخت بيش از 11 مليارد دالر قرض اين كشور( كه در زمان شوروي سابق به افغانستان به قرض داده شده بود) گرديد، اما انوارالحق احدي وزير اسبق وزارت ماليه كشور مي‌گويد:" روسيه از جمله 11.1 مليارد دالر قرض خويش بر افغانستان 10.5 مليارد آن‏را از طريق كلب پاريس بخشيده است."

كلب پاريس يك نهاد اقتصادي است كه مقر آن در فرانسه مي باشد. اين كلب در ماه مي سال 1956 به درخواست وزير ماليه فرانسه تشكيل شد .

در آغاز 11 كشور جهان عضو آن بودند اما در حال حاضر اين رقم به 19 كشور رسيده كه عبارت از امريكا، جاپان، روسيه كويت و بيشتري از كشور هاي اروپاي غربي مي باشند .

اين كلب در کنار صندوق بين المللي پول و بانک جهاني وجود دارد كه پس از هر يك ماه يا دو ماه نشستي را بر گزار مي كند و در اين نشست در باره استراتيژي هاي كشورهاي قرض دهنده و نحوه بازپرداخت آن تصميم گيري مي شود.

در حال حاضر، نظرياتی وجود دارد كه اين كلب به ابزاري در استراتيژي کشورهاي قرضه دهنده براي سلطه کامل بر اقتصاد جهاني تبديل شده و هدف آن مذاکره در باره  قرضهء آن دسته از کشورهاي جنوبي است که براي پرداخت قرضهء شان مشکل دارند.

از سوي ديگر، صديق احمد عثماني، عضو كمسيون بودجه ولسي جرگه و شماری از نمايندگان مردم در شوراي ملي مدعي اند كه ولسي جرگه قرضه های بخشيده شدهء کشور روسیه را منحیث قرضه به رسمیت نمی شناسد؛ زيرا اين كشور در افغانستان تجاوز نموده و بيشترين اين قرضه در جريان تجاوز شوروي بر افغانستان چارج شده است.

با آنكه در بودجه سال 1390 مقدار 997 مليون دالربه حيث قرضهء جاري روسيه آمده است؛ اما نامه‌ای که از طرف سفارت روسیه به رادیو کلید ارسال شده در آن آمده است که روسیه هیچ‏گونه قرض به افغانستان ندارد و قروض گذشتهء افغانستان از سوی کشور روسیه بخشیده شده است.

با اين حال، پرسش اين است كه چرا وزارت مالیه 997 مليون دالر را همه ساله درج بودجهء ملی تعريف مي كند؟

اين اعلاميهء روسيه در حالي صادر مي شود كه احمد جاوید جلالی، رییس بودجه وزارت مالیه می‌گوید:" براي آنكه كشور فدراتيف روسيه قرض باقي ماندهء خويش را نيز به افغانستان ببخشد صحبت ها در مورد جريان دارد."

قرضه‏هاي زياد و پروژه‏هاي ناقص

مقامات وزارت ماليه، دليل گرفتن قرضه از سوي حكومت افغانستان را راه اندازي شماري از پروژه ها مي‏دانند. ریيس بودجه اين وزارت  چنین استدلال مي كند:" بعضی از کشور ها حاضر نیستند تعدادي از پروژه ها را که در اولویت قرار دارند کمک های بلاعوض نمایند بنابراين، دولت افغانستان مجبور می‌شود كه برای چنین پروژه ها قرض نماید."

اين استدلال درحالي ابراز مي گردد كه شماري از آگاهان اقتصادی و نمايندگان مردم در ولسي جرگه از اجرا نشدن پروژه‏ها به صورت اساسي آن خبر مي دهند.

صديق احمد عثماني، عضو كمسيون مالي و بودجه ولسي جرگه مي گويد:" با آنكه دولت افغانستان دليل گرفتن قرضه را  راه اندازي پروژه ها مي داند، اما پول‏های که از سوی حکومت افغانستان به قرضه گرفته شده به مصرف نرسیده است. پس اگر وضعيت چنين باشد نيازي به گرفتن قرضه نيست، زيرا پول بدون مصرف در بانك مي ماند و مفاد برآن چارج مي گردد."

اماعزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه با رد اين ادعا مي گويد:" تمام پول های قرضه گرفته شده در پروژه ها به مصرف رسیده است. هرگاه پول در نزد دولت باقی باشد در آن صورت نيازي براي گرفتن قرض وجود ندارد."

علي رغم اينكه سخنگوي وزارت ماليه گفته‏هاي نمايندگان مردم در ولسي جرگه و آگاهان اموراقتصادي را نمي پذيرد، ولي احمد جاوید جلالی، رییس بودجه وزارت مالیه عدم تطبیق پول قرضه را در شماری از پروژه ها، مي‌پذيرد. وي براين مسئله اذعان مي كند:" بر خي از پروژه هايي وجود دارند كه با آنكه براي راه اندازي اين پروژه ها در سال هاي 2004 تا 2011  پول به‏شكل قرضه از سوي حكومت افغانستان گرفته شده، اما تا هنوز هم كار برخي از اين پروژه ها آغاز نشده و پول قرضه هنوز هم در نزد كشورهاي قرض دهنده باقي مانده است."

در اين گزارش تلاش زيادي صورت گرفت تا لست كاملي از مصارف قرضه‏ها توسط وزارت ماليه ارايه گردد كه مسئولان وزارت ماليه از آن سرباز زدند. اما عزيز شمس، سخنگوي اين وزارت در مصاحبه با كليد گفت:" پول هاي قرضه شده  برای اعمار شماری از سرک های حلقوی، بند های آب و تمدید لین برق از کشور های تاجکستان و ازبکستان استفاده شده است."

علاوه برآن، به گفتهء احدي، وزيرپيشين ماليه "جاده سالنگ از پول قرضه بانک جهانی در سال‌های اول بازسازی شده، انتقال لین برق از حیرتان تا پلخمری از پول قرضه بانک آسیایی تکمیل گردیده است، لین برق که قرار است از کابل به سمت گردیز و یا لین برق از نغلو به طرف شهر جلال آباد انتقال داده شود از پول قرضه بانک آسیایی اجرا خواهد شد. "

بخش قابل توجهي از اين قرضه‏ها جهت اجراي پروژه‏هاي انرژي برق به مصرف رسيده كه بعضي از كارشناسان آن را مفيد مي دانند.

محمد یونس نواندیش، معین اسبق وزارت انرژی و آب كه در حال حاضر سمت شاروالي كابل را به عهده دارد مي گويد:" گرفتن  قرضه برای پروژه لین برق در کشور مفید بوده زيرا تا ده سال از بابت اين قرض  هیچگونه مفاد به بانک آسیایی پرداخت نمی شد."

وی افزود:" در آن زمان وزارت انرژی و آب حدود 45 مليون دالر را برای آوردن برق از بانک انکشافی آسیایی قرض گرفته بود."

به هرحال، پرسش اين است كه امتياز مالي اين قرضه ها، براي حكومت افغانستان چه بوده است؟

امتیازات قرضه‌ها

عزيزشمس، سخنگوي وزارت ماليه قرضه های به دست آمده توسط حكومت افغانستان را داراي امتياز مي داند. به عقيدهء وي:" برخي از اين قرضه ها بين 20 تا 40 سال ادامه دارد واز سويي هم بدون مفاد ويا هم داراي تكتانه يا مفاد كم مي باشد ."

رييس بودجه وزارت ماليه نيز گرفتن قرضه‏ها را بهترين چانس مي داند. به باور وي:"  این  بهترين چانس براي افغانستان است، زيرا افغانستان با سهولت لازم از کشورها و نهادهای دیگر قرض بمی گیرد و از جانب ديگر اين نهادها يا كشورها از افغانستان مفاد اندك درخواست مي كنند كه بين  0.5 تا 1.5 %  در سال مي باشد، در حالیکه برای ممالک همسایه بین 4 تا 5 % هم قرضه نمي دهند."

عبدالروف ضیا، سخنگوی بانک جهانی نيز با تاييد اين اظهارات مي گوید:" قرضه‌های که برای دولت افغانستان داده شده برای 40 سال می باشد و دولت افغانستان مکلف است پس از سال دهم به پرداخت قروض آغاز نماید."

در همین حال، محمد داود سلطان زوي، عضو پيشين ولسي جرگه و آگاه امور اقتصادي معقتد است: "هیچگاه ازمصرف پول‌های کمک شده و قرضه به شکل شفاف آن به مردم افغانستان گزارش داده نشده و مسئولان حکومتی هم حاضر نیستند که از این پول ها حساب دهند، چرا که کار آنها شفاف نیست و از تصفیه حساب هراس دارند."

رمضان بشردوست، نماينده مردم در ولسي جرگه با مشكل ساز خواندن اعطاي قرضه به افغانستان مي‌افزايد:" اشرف غنی احمدزی از موضوع آگاهی دارد، پول‌های که به افغانستان داده می شود چگونه می باشد."  به عقيده بشردوست مقدار زيادي از كمك‏ها به شكل قرضه مي باشند كه براي نسل آينده مشكل‏ساز و مسئوليت آور خواهد بود.

براي روشن شدن بيشتر نحوهء كمك‏ها كوشش صورت گرفت تا با اشرف غني احمدزي، وزيراسبق ماليه مصاحبه گردد، ولي او نخواست روی موضوع قرضه های افغانستان صحبت نماید. احمدزي تنها 11 % قرضه را از سوی کشور های کمک کننده رد  نموده گفت:"چنین توافقی با کشور ها و موسسات کمک کنند صورت نگرفته است."

بازپرداخت كمرشكن و بهره برداري نامشروع

شماری ازنمایندگان مردم در ولسی جرگه گرفتن قرضه را در چنین وضعیت برای افغانستان نگران کننده می دانند. به باور آنان حكومت افغانستان توان آن‏را در آینده پیدا نخواهد کرد که از عاید پروژه ها دوباره قروض خود را پرداخت نماید.

از سوي ديگر، بعضي از آگاهان امور از سوء استفاده قرضه‏ها ابراز نگراني نموده مي گويند كه از پول‏هاي راكد قرضه در بانك بهره‏برداري‏هاي غيرمجاز صورت مي گيرد.

محمد صديق فرهنگ، كارشناس اقتصادي معتقد است:" اتهاماتي وجود دارد که از پول‌های قرضه برای شماری از پروژه‏ها استفاده نشده و پول به بانک های خارجی گذاشته شده و چندتن از مفاد آن سوء استفاده کرده اند."

به باور بعضی از آگاهان امور اقتصادی کشورهای که قرض می‏دهند، اهداف سیاسی شان را دنبال می‌کنند، اما دولت افغانستان تاحال روشن نکرده كه با چه شرایطي از کشور های مختلف قرضه گرفته است؟ آیا در مقابل کدام تعهد سیاسی صورت گرفته یا نه؟ اگر چنین شده باشد آقای فرهنگ آن را خلاف منافع ملی افغانستان می‏داند.

تعداد ديگري از آگاهان امور، بدین باوراند كه پول گرفته شده توسط حكومت، به مصرف نرسیده  و از یکسال به سال دیگر در بودجه ملی انتقال پیدا نموده و تکتانه آن هم بالای دولت چارج شده است.

آنان بدین باوراند: در شرایطي که دولت افغانستان ظرفيت مصرف پول‌های کمک شده از سوی جامعه جهانی و بودجه انکشافی را ندارد، ضرورت به گرفتن قرضه از جانب كشورهاي كمك كننده نمي باشد.

در اين گزارش سعي و تماس مكرر با بخش رياست بودجه وزرات ماليه انجام شد تا ليست كامل از پروژه‏هايي را كه توسط قرضه تطبیق شده يا بايد انجام شود در اختيار ما قرار دهد، ولي اين رياست پاسخ نداد.

به هر حال، آگاهان امور بدين باور اندكه اگر از پول‏هاي قرضه استفاده مفيد و مطلوب در راستاي توسعه هدفمند افغانستان صورت نپذيرد و اقساط آن به موقع پرداخت نشود، عواقب ناگواري را براي نسل آينده و حاكميت در افغانستان به بار خواهد آورد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر