Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
4˚C

قندهار فردا آفتابی

23˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

19˚C
3˚C

مزارشريف فردا آفتابی

-1˚C
-6˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
1˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
7˚C

باميان فردا آفتابی

8˚C
-1˚C

زرنج فردا آفتابی

25˚C
9˚C

ميمنه فردا آفتابی

7˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

رشد ناكافی عايد سرانه

تهيه شده توسط محمدرضاگلكوهي
يكشنبه 08 جوزا 1390 ساعت 10:14

عايد سرانه در جریان ده سال گذشته سير صعودی را پيموده، اما به هيچ وجه رضايت‏بخش و مطلوب نبوده است.

مقام‏ها در بانک مرکزی كه مسئوليت محاسبهء عايد سرانه را دارند، عايد سرانه را در حال حاضر 599 دالر مي‎دانند که در مقايسه با سال 1381 (كه 199 دالر بود) رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان مي دهد. اين ادعا در حالي مطرح مي گردد كه كارشناسان معتقد اند با توجه به وضعيت موجود اگر منابع به درستي مديريت شده و بستر مناسب برای فعاليت‏هاي اقتصادی فراهم مي شد، رشد عوايد داخلي بيشتر از حال مي بود.

استاد سيد مسعود، كارشناس امور اقتصادی با انتقاد از بي برنامگي دولت و نبود سياست اقتصادي منظم مي‌گويد:" افغانستان از لحاظ توسعه اقتصادی در سال 2003 در مقام 117 قرار داشت، اما اکنون در مقام 174 دنیا قرار دارد که علت آن عدم استفاده از ملیاردها دالری است که برای ما سرازیر شد."

وضعيت كنوني نشاندهندهء اين واقعيت است كه در جریان ده سال گذشته كار لازم در راستای بهبود وضعيت اقتصادی و افزايش عوايد داخلي مبتني بر صنعت، خدمات و زراعت صورت نگرفته است.

براي يافتن اين پرسش كه عايد سرانه چه تأثيری در بهبود وضعيت زندگي مردم عادی خواهد داشت، ابتدا بايد تعريف روشني از اين مفهوم اقتصادی ارايه گردد.

ايمل عاشور، سخنگوي "د افغانستان بانک" عايد سرانه را اين‏گونه تعريف مي‌كند:" تقسيم ارزش مجموعي عوايد ناخالص داخلي روي نفوس ملي، عايد سرانه را به صورت سالانه روشن مي سازد." به گفتهء وي عايد سرانه ميزان رفاه اجتماعي و سطح تسهيلات عمومي را مشخص مي سازد و نشان مي دهد كه يك جامعه به طورعمومي در چه حالتي از رشد و انكشاف در بخش‏هاي مختلف زندگي جمعي قرار دارد. "

به باور وی، با توجه به اين مسئله مي‎توان گفت كه افزايش عوايد داخلي كشور از رقم 4 مليارد دالر در سال 1381 به 17 مليارد دالر در حال حاضر، بهبودی سطح تسهيلات زندگي جمعي را در افغانستان به نمايش مي گذارد. به گفتهء عاشور، عايد سرانه ميزان آسايش اجتماعي را در هر جامعه نشان مي دهد. وي مثال مي آورد از كشور امريكا كه عايد سرانه در آن كشور در حدود 35 هزار دالر در سال و چين كه هشت هزار دالر در سال مي باشد؛ پس مي‌توان فهميد كه سطح زندگي در اين دو كشور تا چه اندازه دارای تسهيلات بوده و نوع زندگي اجتماعي در چه حالتي قرار دارد.

بنا به اظهارات مقام‏ها در بانک مرکزی و تصريح سخنگوی اين نهاد، عايدسرانه در افغانستان از سال 1381 بدين‏سو، سير صعودی را به صورت ذيل پيموده است:

"عايد سرانه در سال 1381 فقط 199 دالر بود كه از مبلغ تخميني پنج مليارد دالر به دست مي‌آمد.  اين رقم در سال 1382 به 200 دالر افزايش يافت و برآورد ديگر در سال 1384 نشان داد كه كه عوايد سرانه به 293 دالر رسيده است. تخمين دوباره در سال 1385 نشان داد كه عايد سرانه در افغانستان به 335 دالر رسيده است. بالاخره اين رقم در خصوص عايد سرانه در سال 1388 به 531 دالر رسيد و در حال حاضر، رشد عوايد داخلي باعث افزايش اين رقم به 599 دالر گرديده است."

اين درحالي است كه بسياری از شهروندان به اعلام افزايش عايد سرانه بي باور بوده و رقم‏های فوق را نادرست مي دانند. به خصوص اينكه بسياري از شهروندان معقتد اند كه تاكنون نيز افرادي وجود دارند كه با درآمد بسيار ناچيز و غير قابل اتكا زنده مانده اند.

محمدعيسي، كارگرجواني كه به سختي نان بخور و نمير خويش را پيدا مي كند اعتقاد دارد كه افزايش عايد سرانه توجيهي برای نارسايي‏ها و پوشش براي ناكامي دولت است. به عقيدهء اين جوان كارگر، هرگاه اين افزايش در عايد سرانه موجب تغيير محسوس در زندگي اجتماعي توده‏هاي مردم گردد، مي‎توان گفت كه عايد سرانه و افزايش عوايد داخلي يك امر واقعي است.

اما ايمل عاشور اين برداشت را اشتباده دانسته اظهار مي دارد كه عايد سرانه به طور عام ميزان تسهيلات زندگي اجتماعي را نشان مي دهد. وي مي افزايد:" توليد ناخالص داخلي به خصوص در نظام بازار آزاد تأثير مستقيم و مؤثر روي زندگي افرادی دارد كه تلاش بيشتري برای كسب سرمايه نموده است." وي سود و زيان را در نظام بازار آزاد قابل تقسيم ندانسته و انفرادي مي داند. به اين معنا كه هركسي تلاش بيشتر کند، سود بيشتر به دست مي‌آورد و عايد سرانه صرفا يك شاخص عمومي براي سنجش پيشرفت اقتصادي به شكل مجموعي مي باشد. لذا به نظر وی درآمد زياد يك فرد نمي تواند تأثير مستقيم روی ساير افراد داشته باشد.

بنا به ابراز نظر وی:" درحالت كلي رشد عايد سرانه نشان مي دهد كه به طور مثال قدرت خريد، ميزان پس انداز، نوع مصرف غذا و لباس، داشتن وسايط نقليه و ساير موارد براي تعدادي از افراد جامعه در افغانستان افزايش يافته و ممكن است كه سيستم اقتصادي بازار آزاد، همين توانايي ها را برای عدهء ديگري كاهش داده باشد."

اما به باور حميد بشير هاتف، كارشناس امور اقتصادي بايد محاسبه عايد سرانه با تفكيك اقشار اجتماعي صورت گيرد تا فهم رشد به شكل طبقه بندی اجتماعي قابل فهم گردد. وي مي افزايد:" محاسبه عايد سرانه بايد به صورت مستقيم صورت گيرد زيرا محاسبه غير مستقيم؛ يعنى مجموع عايد ملى تقسيم بر تعداد نفوس در يك جامعه عادلانه نبوده و ما را از آگاهى لازم در اين خصوص برخوردار نمى سازد."

از آن رو كه عايد سرانه ناشي از عوايد ناخالص داخلي مي گردد، بنابراين لازم است زمينه‏ها و بستر عوايد داخلي درك شود تا فهم اين مطلب آسان تر گردد كه آيا اين رشد با توجه به شرايط افغانستان مطلوب بوده يا خير؟ همچنين در آن صورت اين پرسش نيز پاسخ مناسب خواهد يافت كه چرا رشد عايد سرانه در افغانستان محدودهء كوچكي داشته و افراد متأثر از آن اندك بوده است؟

ايمل عاشور به طور عمده سه بستر خدمات، صنعت و زراعت را در افغانستان منابع عوايد ناخالص داخلي برشمرده و هركدام از اين بسترها را دارای سهم مناسب در افزايش عوايد داخلي مي داند. به نظر وي:"در بخش خدمات، دولت توانسته با فراهم آوري خدمات مخابراتي و ترانسپورتي، زمينهء افزايش عوايد ناخالص داخلي را فراهم سازد و در بخش صنعت با توجه به نقش برجستهء سكتور خصوصي، سهم دولت كمرنگ بوده، مگراينكه فراهم آوری بستر سرمايه گزاري را در اين زمينه مؤثر بدانيم."

اما زراعت، بخش مهم و مؤثر در افغانستان است كه به باور كارشناسان كار چنداني در عرصه رشد و توسعهء آن انجام نشده است. عاشور، اين مسئله را محدوديت امكانات دولت براي تأمين پروژه‏هاي بزرگ از يك‏سو و دوام خشكسالي‏ها از سوي ديگر مي داند.

با اين وجود، كارشناسان معتقد اند كه عدم توازن در رشد عايد سرانه نيز به نارسايي‏ها در بخش خدمات عامه و گسترش زراعت برمي گردد.

به عقيدهء استاد مسعود:" اعمار تنها بند آب سلما در طول عمر حكومت ده ساله، نشانگر عمق نارسايي در خصوص توسعهء زراعت و دسترسي به منبع انرژي براي صنعت مي باشد در حالي‏که ما هفت بند آبی در سرتاسر افغانستان نیاز داریم که بتوانیم هم آب زراعتی و هم برق مصرفی خانگی و صنعتی کشور را تامین کنیم."

وي مي‎افزايد:"اقتصاد مصرفی، ما را به بازارهای خارجی وابسته ساخت و سیاست‎های نابخردانه دولت مبنی بر انتخاب سیاست های درهای باز در چوکات نظام بازار آزاد، اقتصاد ما را به سمت فنا برد."

اين درحالي است كه طبق آخرین برآوردها هم اکنون 80 درصد اقتصاد افغانستان، اقتصاد معیشتی و 20 درصد آن اقتصاد تجارتی و تبادله‏ای است. به اعتقاد كارشناسان، در قرن 21 کشورهای دارای اقتصاد معیشتی در پایین ترین ردهء اقتصادی و نازل‏ترين سطح زندگی در دنیا قرار دارند.

كارشناسان راه رشد اقتصادی و توسعه متوازن را در افغانستان به گونه ای كه موجب تأثير منصفانه عايد داخلي و عايد سرانه بر زندگي مردم گردد، در چند امر عمده امكان پذير مي دانند.

حميد بشيرهاتف، اين موارد را به شكل زير برمي شمارد:" فعال سازى منابع اقتصادى به گونه ای كه سياست‏های مقطعي توزيع مواد برای افراد متأثر از خشكسالي متوقف و به جاي آن در بدل مصارف كم با حفر چاه‌هاى عميق عصرى، منابع آبى براى زمين‏هاى خشكسالى زده فراهم شود. تلاش در جهت خود كفايى و بلند بردن سطح توليدات داخلى به گونه ای ‏كه ماشين آلات به منظور ميكانيزه شدن زراعت براى زمين‏داران به شكل قرضه تهيه شده و اعطاى قرضه هاى طويل المدت و قصير المدت براى زمين‏داران و مالكان يا هواداران فابريكه‏ها و موْسسات توليدى مد نظر قرار گيرد."

وی، اعطای مزد عادلانه، كنترول اسعار و باز نگهداشتن عرصه‏هاى فعاليت اقتصادى با كشورهاى جهان را در عين تنظيم فعاليت‏های اقتصادی مطابق با برنامه منظم و درازمدت از لازمهء رشد مطلوب عوايد داخلي و افزايش متناسب عايد سرانه مي داند.

بالاخره، اينكه اقتصاد انكشافي وابسته افغانستان خواهد توانست اين منظور را برآورده سازد، بستگي به نحوهء اتخاذ سياست اقتصادي دولتمردان دارد كه در آينده مشخص خواهد شد.

كارشناسان تاكيد مي كنند كه افغانستان در شرايط موجود از كمك‌هاى بى شایبه جامعهء بين المللى نيز برخوردار بوده و مي تواند با برنامه ريزی‏هاى موثر اقتصادى با پديده فقر كه از سالها دامن گير ملت ماست، مجادله موثر داشته باشد.

به باور هاتف، داشتن پلان منظم و پياده نمودن مرحله وار آن در سطح كشور مي‏تواند اولويت ها را در قدم نخست رعايت نموده و از فعاليت هاى غير مثمر اقتصادى جلوگيرى نمايد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (4)

 • شنبه 24 حوت 1392 ساعت 03:15 | بصیر انصاری
  به نظر بنده و باتآئید سخن های استاد مسعود کشور افغانستان یک کشور مصرفی و وارداتی است تقریبآ 70 فیصد عواید ناخالص داخلی ما از مالیه وارداتی تمویل میگردد. این در حالیست که در کشورهای پیش رفته بیشتر از 50 فیصد عواید شان از مدرک تولیدات وصادرات تمویل میگردد بنا براین این امرموجب عدم تعادل در بیلانس تادیات گردیده از طرف دیگر محاسبه دقیق در قسمت عاید سرانه پنداشته نمیشود.
 • شنبه 12 اسد 1392 ساعت 04:35 | سید منصور"اشرفی"
  به نام خداوند پاک و با شکر فراوان از اینکه چنین معلومات پرمحتوا را در خدمت خوانندگان گرامی قرارداده اید. میخواهم یک موضوع را علاوه نمایم، آن اینست که دولت افغانستان با تمام کابینه اش در برابر ملت بی تفاوت است. مثلاً درجریان 12 سال گذسته پول از طرف کشورهای دوست در افغانستان به مانند توت پاش گردید و این دولت بی کفایت نتوانست که سرنوشت مردم خود را با استفاده از چنین فرصت طلایی تعین نماید و بعد از این هیچ کشوری بنام این و آن به افغانستان پول نخواهد فرستاد. پس دولت باید زمینه های اشتغال را برای متخصصین جهت رشد و ارتقای کشور فراهم نماید تا این کشور از بد بختی نجات یابد.
 • چهارشنبه 21 حمل 1392 ساعت 03:09 | soroosh
  بد نیست اما معالومات به اندازه کافی نیست اینکه چه سن شامل است آیا این عاید برای تمام نفوس افغانستان است فقط افراد واجد شرایط کار یااینکه این افراد درچه سن قرار دارند
 • دوشنبه 19 سرطان 1391 ساعت 10:08 | Aimal
  من فکرمیکنم که حکومت کنونی قدرهای را استخدام کنند که تحصیلات خوبی داشته باشد و مثایل اقتصادی را مورد توجه قرارګیرد همین اکنون ما همه درجریان هستیم که بعضی ازپستهای دولتی به اساس روابط به افراد داده میشود که آنها با مقامات با صلاحیت ارتباط تنظیمی ، خیشاوند ویا دیګرداشته باشد ویا هم بعضی ازافراد پستهای دولتی را به اساس پول بدست می آوردند به طور مثال در ګمرکات افغانستان اشخاص به کارها ګماشته شده است که همه ایشان دوز وریشوه خور هستند وهریک ازآنها دریک روز مبلغ 3000 افغانی اختلاص مینماید . مشکلات فوق ومشکلات دیګر که درکشور ما وجود دارد مستقیما تا ثیرات منفی به اوضاع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی میکند همین دلایل است که قیمت ها بلند رفته بیکاری زیاد است نوجونان ما بخاطر بیدا کردن مصارف خویش دست فروشی میکنند تعداد معتادهای درکشورافزایش یافته یک پلان منظم کاری ازطرف دولت وجود ندارند ودر کنار همه مشکلات عاید سرانه را تعریف مکند و آن هم به اساس تولید نا خالص داخلی که بعداد نفوس افغانستان تقسیم مکند عاشور صاحب محاسبه عاید سرانه که شما ارایه میکنید در مملکتهای پیشرفته هم افاده نمیشود.

نوشتن نظر