Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
4˚C

قندهار فردا آفتابی

23˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

19˚C
3˚C

مزارشريف فردا آفتابی

-1˚C
-6˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
1˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
7˚C

باميان فردا آفتابی

8˚C
-1˚C

زرنج فردا آفتابی

25˚C
9˚C

ميمنه فردا آفتابی

7˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

باز توليد زباله ها؛ برق و گاز ارزان

تهيه شده توسط محمدرضا گلكوهی
سه شنبه 26 دلو 1389 ساعت 10:31

باز توليد زباله ها؛ برق و گاز ارزان

اگر زباله هاي شهري كابل به درستي مديريت و باز توليد گردد، محصول آن گاز، برق، كود كيميايي، پلاستيك و مواد مفيد ديگري خواهد بود كه شهروندان با نرخ ارزان از آن بهره خواهند برد.

به اذعان كارشناسان محيط زيستي، زباله ها ( كثافات شهري) كه امروزه پايتخت نشينان كشور از وجود حجم بزرگ آن در هر گوشه و كنار شهر كابل رنج مي برند، اگر به صورت استندرد تنظيم و باز توليد شود، عوايد بزرگي از آن به دست مي آيد.

نثار احمد حبيبي غوري، رئيس عمومي تنظيف شهر كابل باورمند است:" اگر كثافات شهر كابل به درستي مديريت، تنظيم و باز توليد شود؛ برق ولايت هاي كابل، پروان، كاپيسا، لوگرو وردك از اين كثافات تأمين خواهد شد."

با اين حال، امروزه زبالهء شهري كابل كه منبع بزرگ عايداتي و مواد مفيد و ارزشمند مي باشد، تنها چيزي را كه براي مردم به ارمغان آورده است، بوي نامطبوع، نارسايي در چهرهء شهر و امراض گوناگوني؛ همچون سالك و توليد ميكروب هاي متفاوت ديگري است. به زعم آگاهان امور، انسان مدرن امروز با تكنالوژي پيشرفته، همه چيز را در اختيار خويش گرفته و از بدترين مواد نيز بهترين بهره را می برد. زباله، نيز از اين نوع مواد است؛ ولی ما از اين مهارت محروم مانده ايم. بدون شك علت اين نارسايي نيز در برخورد ما با اين مواد زايد بوده و دشواري هاي ناشي از زباله هاي شهري بلايي است كه ما با دستان خويش آن را خلق كرده ايم.

به گفتهء اميرخان، محصل سال دوم حقوق پوهنتون كابل: "برخورد ما با كثافات به گونهء است كه توسط اين مواد زايد در حق خود جفا مي كنيم، اگر ضرري از اين ناحيه به ما مي رسد نيز، يك امر خود ساخته است."

او می گوید: "خودكرده را درد و سوزي نيست." به عقيدهء اين جوان تحصيل كرده بخش مهم و بزرگي از نظافت شهري به فرهنگ شهرنشيني بستگي دارد كه اگر اين خصلت در وجود شهروندان ما نهادينه گردد، بدون شك وضعيت تنظيم زباله ها بهتر از امروز خواهد شد.

رئيس عمومي تنظيف شهر كابل، هرچند از برخورد مردم با زباله هاي شهري در مقایسه با به پنج سال پيش راضی به نظر می رسد، ولی در عین حال می گوید: "در شهر كابل زباله هاي استندرد وجود ندارد و برخورد ما نسبت به اين مواد، بسيار نامنصفانه و ناشيانه است."

وي نه تنها شهروندان عادي شهر كابل را عامل برخوردهاي نادرست با كثافات شهري مي پندارد، بلكه بزرگ تر از آن مؤسسه هاي خارجي و اداره هاي دولتي و غير دولتي را عامل پراكندگي زباله ها مي داند.

به گفتهء حبيبي، "بسياري از مؤسسه هاي خارجي با حجم بزرگي از زباله هاي توليدي شان بسيار ناشيانه برخورد مي كنند."

اين اداره ها با كساني كه براي انتقال كثافات شان قرار داد مي كنند، مشكلاتي را مي آفرينند. اين قراردادي ها با تخليهء كثافات در جايگاه نامناسب، اين زباله ها را به جستجو گرفته و مواد قابل استفادهء آن را برمي دارند.

مشكل ديگري كه حبيبي از آن ياد مي كند، پراكنده ساختن كثافات از زباله داني هاي شهري توسط  معتادان و كسان ديگري است كه قصد جمع آوري مواد قابل استفاده را دارند. وي مي گويد: "كساني در شهر كابل با واژگون ساختن زباله داني ها، كثافات را در محيط اطراف زباله داني پراكنده ساخته و مواد قابل استفاده را از آن بر مي دارند، این عمل، براي رياست تنظيف و مردم محل مشكلاتي را در پي دارد."

وي از ماموران امنيتي، شهروندان عادي و ساير افراد مسؤل مي خواهد تا جلو اين افراد را گرفته و مانع  آسيب زدن آنان به زباله ها شوند تا از يكسو كثافات پراكنده نگردد و از سوي ديگر، محيط آلوده نگردد.

داكترعباس بصير، معين مسلكي و روابط بين الملل رياست حفاظت از محيط زيست با اشاره به ارزش زباله ها مي گويد: "چنين برخورد از جانب هركسي كه باشد، مخالف با رفتار شهروندي تلقی می شود و عامل آن نيز يك متخلف به حساب مي آيد."

به عقيدهء وي "زباله ها را طلاي كثيف گفته اند، زيرا اگر اين مواد زايد به شكل درست آن تنظيم و باز توليد گردد، محصول آن منبع درآمدي براي كشور خواهد شد."

اما پرسش اساسي اين است كه چرا اين منبع مهم عايداتي تا كنون به صورت راكد مانده و به جز جنجال هاي بي شمار، حاصل ديگري نداشته است. عدهء از متخصصان زيست محيطي، عدم استفادهء مفيد از اين مواد زايد را در نبود مديريت درست زباله ها در اداره هاي مربوطه مي دانند.

واثق حسيني، استاد پوهنتون تعليم و تربيه و كارشناس محيط زيست براين باور است : "اگر تا كنون برنامه هاي درستي براي تنظيم زباله ها مهيا و پيشنهاد تمويل آن به شركت هاي سرمايه گزار و كشورهاي خارجي داده مي شد، به يقين كه زباله ها به منبع عايداتي در کشور تبدیل می گردید ." ولي به باور وي همانگونه كه در موارد ديگري از جانب مسئولان دولتي با سهل انگاري برخورد شده، در مورد زباله ها نيز اين مشکل وجود دارد.

اما نثار احمد حبيبي غوري، اين مسئله را مي پذيرد كه در گذشته، علاقمندي زيادي در سطح رهبري شاروالي براي تنظيم و مديريت زباله ها و ظرفيت سازي در اين خصوص وجود نداشت؛ اما اكنون اين زمينه ميسر شده است.

وي مي گويد: "امروزه با اهتمام رهبري شاروالي كابل و آمادگي تعدادي از كشورهاي كمك كننده اميدواري هايي بوجود آمده كه هم زمان با شروع ماستر پلان جديد شهر كابل، باز توليد زباله ها بصورت صحيح و گستردهء آن نيز آغاز گردد."

به گفته  او، اداره انكشافي ايالات متحده امريكا، بانك جهاني و بعضي از شركت هاي سرمايه گزار آمادگي دارند؛ تا در خصوص باز توليد زباله هاي شهر كابل كمك نموده و در اين خصوص سرمايه گزاري نمايند.

نظر به گفتهء اين مقام مسؤل، براي باز توليد زباله هاي شهر كابل به شكل اساسي آن، به مبلغ بيش از 100 مليون دالر ضرورت است. حبيبي اميدوار است كه اين مبلغ پول در آيندهء نزديك به دست آيد. وي مي افزايد : "هم اكنون از كمك وعده داده شدهء 120 مليون دالري اداره انكشافي ايالات متحده امريكا تا سقف ده مليون دالر براي ظرفيت سازي در بخش تنظيم و مديريت زباله ها آماده بهره برداري است." اما به باور وي، بايد اول زيربناي مديريت و تنظيم زباله ها با جذب افراد متخصص در رياست تنظيف آماده شود تا بتوان گام هاي اساسي را در اين راستا برداشت.

رئيس عمومي تنظيف، ضمن اينكه از نبود افراد متخصص در چارچوب اين اداره گله مند است، از پيشرفت هايي نيز براي تنظيم زباله جهت باز توليد آن خبر مي دهد.

به گفتهء وي :«بطور تخميني روزانه بيش از سه هزار تن زباله در شهر كابل توليد مي گردد كه در سال 1384 تنها 350 متر مكعب آن بطور نامنظم انتقال داده مي شد؛ اما اين ميزان در سال جاري نزديك به يك هزار تن رسيده است.»

وي مي افزايد :«هم اكنون بيش از چهار مليون تن زباله در مركز جمع آوري زباله ها در "چمتله نمبريك" دفن شده كه هر لحظه آمادهء بهره برداري است.‌» به تصريح وي، هم اكنون بخش هاي كوچكي از پروسهء باز توليد زباله آغاز شده كه توليد پلاستيك است. اما مي توان با ميزان موجود زباله ها چندين دستگاه باز توليد را به كار انداخت.

حبيبي مي گويد: " 700 تن زباله مي تواند دستگاهي را به كاراندازد كه روزانه 27 تا 30 ميگاوات برق توليد كند. با اين حساب مي توان در چهار نقطه از شهر كابل دستگاه باز توليد زباله نصب نموده و به كار انداخت.»

وي از شهروندان كابل خواستار همكاري بيشتر در خصوص تنظيم زباله ها گردید و از گسترش همكاري مردم با رياست تنظيف و شاروالي کابل اظهار رضایت نمود.

اين ذهنيت در ميان شهروندان نيز وجود دارد كه شاروالي كابل به تنهايي نمي تواند كار نظافت شهري و تنظيم زباله ها را انجام دهد. بايد مردم نيز همكار دولت باشند.

فوزيه، معلم يك مركز آموزشي خصوصي معتقد است : "هر كسي بايد محيط خويش را پاكيزه نگهدارد و گذاشتن زباله ها را در جاي مخصوص آن، مسئوليت انساني اش بداند."  اظهارات اين معلم نشان مي دهد كه تعدادي از پايتخت نشينان كشور مسؤليت پذيري بيشتري نسبت به امور شهرنشيني و نظافت شهري دارند. بدون شك اگر اين خصيصه در افكار عدهء بيشتري از شهروندان ما بوجود آيد، تا اندازهء زيادي، مشكلات موجود از سر راه رياست تنظيف شهرداري كابل برداشته شده و زباله ها بصورت آسان تري مديريت و تنظيم خواهد شد. اين روند مي تواند كارهاي مقدماتي را براي بازتوليد زباله ها آسان تر سازد.

رئيس عمومي تنظيف، نيز از همكاري تقدیر نموده، مي گويد: «ما طرح هاي امتحاني را به اجرا گذاشتيم كه همكاري مردم بسيار خوب بود. مثلا در چند كوچه از منطقه قلعه فتح الله، پلاستيك توزيع شد و ياد آور شديم كه روزهاي دوشنبه و چهارشنبه پلاستيك ها را آمادهء جمع آوري نمايند. مردم اين محل با كمال علاقمندي در اين پروسه مشاركت نموده و از آن استقبال نمودند.»

عبدالعالم، جوان 26 سالهء كه ساكن اين منطقه است از طرح رياست تنظيف ابراز خرسندي نموده مي گويد: "من يقين دارم اگر تمام مسايل زندگي شهري با مشاركت عمومي مردم انجام شود، مورد استقبال عمومي قرار گرفته و محيط زندگي ما نيز پاكيزه تر از حالا خواهد شد. اين هم به نفع دولت و هم به سود مردم منجر مي شود."

با وصف شرايط موجود، اگر پروسهء باز توليد زباله ها به شكل معياري و كامل آن انجام شود، اين "طلاي كثيف" محصولات ارزشمندي را فراهم خواهد ساخت. به اعتقاد رئيس عمومي تنظيف، در آن صورت، زباله هاي شهر كابل نه تنها شاروالي كابل را خود كفا مي سازد، بلکه با رقابت از طريق ارائه برق و گاز ارزان، نرخ اين دو مادهء مورد نياز را تا اندازهء زيادي كاهش مي دهد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر