Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
6˚C

قندهار فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

هرات فردا آفتابی

21˚C
5˚C

مزارشريف فردا نسبتا ابری

1˚C
-4˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
4˚C

جلال آباد فردا آفتابی

14˚C
4˚C

باميان فردا نسبتا ابری

10˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

28˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

ظروف پلاستیکی سرطان زاست

تهيه شده توسط سهیلا وداع خموش
چهارشنبه 13 دلو 1389 ساعت 13:12

‌استفاده از ظروف و خریطه های پلاستیكی ، نظر به شرایط اقتصادی، یـــــــكی از پرمصرف ترین اجناس مورد نیاز نسبت به هرچیز دیگر در بین مردم و خانواده ها به شمار می رود.

با وجودی كه امروز تمام اقلام تجاری كه به داخل كشور وارد می‌شوند، با بســـــته بندی های پلاستیكی همراه می باشند و یا تولیدات عمدۀ‌  نوپای كشور را اشیا و وسایل پلاستیكی تشكیل می دهند، دراین اواخر سرو صدا های زیادی مبنی بر اضرار پلاستیك از دو بعد، ضرر های صحی و آلودگی محیط زیست بالا گرفته است.  ‌ ‌

مقام های وزارت صحت عامه، چندی قبل اعلان داشتند ، تحقیقات نشان مــــــی دهد كه استفاده از ظرویف پلاستكی كه دارای ماده  پولی كاربونیت  (یك نوع مواد كیمیاوی) است، می توانند امراض مختلفی را در وجود انســــــان به وجود آورند. در گزارش ها آمده است  كه این نوع مواد، سبب بروز  سرطان و كند شدن رشد و نموی اطفال می شود. ‌ ‌

خطرات صحی

داكتر فیض الله كــــــاكر، وزیــــــر مشاور ریاست جمهوری می گوید: ‌ ‌استفاده از ظروف پلاستیكی ماده مضـــــر (‌BPA) را داخل غذای طفل نموده و بر رشد و نموی طبیعی شان اثر گذاشته و امراض مختلفی را به وجود می آورد.به خاطر رسیدگی به این مشكل كمیته ای تشكیل شده كه در آن وزارت های صحت عامه، تجارت، اداره حفاظت محیط زیست، ریاســــــت نورم و استندرد و وزارت مالیه شامل می شوند. قرار اســـــت این كمیته استعمال این ظروف غیر صحـــــی را در افغانستان با روشن ساختن اذهان مردم و مذاكره با تاجران منع قرار داده  و تمام فابریكاتی تولید پلاستیك های مضر در كشور را مسدود سازند.

با این حال ، مشاور صحی ریاست جمهوری اعلام می دارد كه هر نوع ظروف پلاستیكی كه سخت و شفاف باشد و در بدنه آن شكل مثلثی حك گردیده و در بین شكل مثلث عدد هفت نوشته شده باشد، این نوع پلاستیك از پولی كاربونیت ساخته شده است و در تركیب آن BPA ‌موجود می باشد وبه صحت مضر است. ‌ ‌

در همین حال داكتر والیا متخصص امــــــراض سرطانی در هند می گوید:"بسیاری از مواد زهری منتشر شده در تولید پلاستیك، می تواند موجب سرطان، سقط جنین، صدمه به سیستم عصبی، خون، گرده و سیستم معافیتی بدن شود.  همچنان این مواد كیمیاوی می توانند، باعث آسیب های جدی به محیط زیست گردند او همچنان افزود: "ظروف پلاستیكی غذا، از پولی ســـــترین ساخته شده اند و ستایرین مونومیر كه یكی از اشكال پولی سترین است به آسانی از تماس غذا با پلاستیك  داخل بدن انتقال می یابد. " ‌ ‌

این درحالیست كــــــه ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه ضمن ابراز نگرانی از شیر و یا تغذیه اطفال توسط ظروف پلاستیكی، از تمام والدین می‌خواهد تا ظــــــروف پلاستیكی سخت را برای استفاده تغذیه اطفال خود خریداری ننموده  و به جای آن از ظروف شیشه ای استفاده كنند. ‌ ‌

در همیــــــن حال، ‌ ‌داكتر ریشما متخصص داخله عمومی شفاخانه كیشا می گوید:  ‌ ‌"اكثر پـلاستیك ها اگر به شكل درست توسط آب گرم و صابون شسته شوند، استفاده دوباره آن مشكل ندارد ، ولی معلومات اخیر نشان می دهد كه  از دوباره استعمال شدن بوتل های لیسكان كه در آن مواد كیمیاوی بكار رفته  باید ترسید."  وی همچنان می افزاید كه مطالعات نشان داده اند كه غذا و نوشیدنی ذخیره شده در چنین ظروفی می تواند شامل مقداری از بیسفینول ای (‌BPA) بــــــاشد كــــــه یك ماده كیمیاوی مصنوعـــــی بوده و در سیستم هورمونی طبیعی انسان دخالت می كند.

‌او در مورد این كه استفاده مكرر ظروف و یا خریطه های پلاستیكی چه عواقبی در پی دارد می گوید:" مطالعات نشان داده اســــــت كه استفاده دوباره و مكرر این بوتل ها چانس تراوش مواد كیمیاوی را از درز های خورد آن كــــــه با گذشت زمان توسعه می‌یابد، می افزاید." ‌ ‌

‌به اساس مركز پالیسی و تحقیقات محیط زیست كلیفورنیا كه 130 مطالعه را در این مورد انجام داده و به بررسی گرفته اســـــت ماده BPA ‌به سرطان پستان، رحم، خطرات سقط جنین و كاهش سطح تستوسترون مرتبط است. ‌

افزایش سرطان خون در اطفال

داكتر نصیر احمد همت ترنــــر متخصص امراض سرطانی موظف در شفاخانه صحت طفل، می‌گوید: "واقعات سرطان خون در نزد اطفال سال به سال در حال افزایش است. از شروع سال تا كنون بیش از 90  واقعۀ‌‌ مریضی ســــــرطان خون در اطفال تشخیص شده است. این اطفال بین سن 2 الی 14 سال می باشند كه واقعات اعظمی این مرض بین سن 8 الی 12 سال بوده.می‌افزاید: ”استفاده دوا هــــــای بــــــی كیفیت و خود سر، استعمال مواد كیمیاوی، آلودگی محیط زیست،  استفاده از مواد غذایــــــی شب مانده ، دود و باروت و عمده ترین آن استفاده از ظروف پلاستیكی می‌باشد. اما هیچ نوع سند و تحقیقی در افغانستان وجود ندارد كه این گفته ها را تائید و تثبیت كند. بــــــه باور او اكثر ظروف پلاستكی كه از اثــــــر حرارت جزی نرم  شده و تغییر شكل می دهند، خطرناك است. اما ظروف پلاسكو و ملامین كه شكل ظاهری آنها تغییر خاصیت نمی دهد، مشكل ندارد. ‌ ‌

او می افزاید كــــــه مرض سرطان به شكل قطعی تداوی ندارد، ولی تداوی و رسیدگی به آن می‌تواند شدت و سیر مرض را تغییر دهد و یا عمر را از 5 الی 10 سال در كودكان طولانی تر سازد.

از سوی دیگر،غــــــلام سخی كارگر نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید: " ما در كل از  استفاده بیش از حد خریطه های پلاستكی كه در تماس مستقیم با غذا قرار دارند و نیز برآلودگی محیط زیست خطرناك واقع می شوند، نگران هســــــتیم. وزارت صحت هئیتی را موظف كرده تا تحقیقاتی را انجام دهد، ولی تحقیقات ابتدایی نشان می دهــــــد كــــــه خریطه های پلاستیك می‌تواند، باعث شیوع سرطان و مانع رشد اطفال شود.ما در مجموع ازاستفاده پلاستیك های كه با دست جمع شده و یا قات می شوند، نگران هستیم. به همین خاطر می خواهیم تولید و ورود آن را به داخل كشور توقف دهیم.

ضرر به محیط زیست

یكی از نگرانی های موجود در كشور آلودگی محیط زیست می باشد كه پلاستیك جز ابزار این آلودگی ها به شمار می آید. طبق گزارشات سالانه تنها در كابل بیش از 3000 تــــــن قربانی آلودگی محیط زیست می گردد. ‌ ‌

انجنیر غلام محمد ملـــــكیار، مشاور ارشد اداره محیط زیست می گوید:" مشكل اســــــاسی ما با پلاستیك كه پلی ایتلین  باشد یا پلاستیك های دیگر كه دارای مـــــواد عضوی بوده و قابل تجزیه نیستند،  می باشد. ایــــــن نوع پلاستیك ها  90 الی 100 سال را در برمی گیرد تا از بین برود.  اگر در سطح زمین بمانند كثافــــــات جامد را به وجود می‌اورند و اگر دفن گردند، آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت. بنا دولت تصمیم گرفته تا  ورود خریطه های پلاستیكی را در مجموع متوقف سازد و در عوض بدیل آن را بــــــه بازار بیاورند.ما مطابق به مقرره آلودگی محیط زیست، وظایف خاص خود را داریــــــم و ماموران گمركی ما در سرحدات نوع اجناس را تشخیص داده و از ورود آن جلوگیری می كنند. تمام سرتفكیت و جواز كاری، نــــــوع فعالیت  و ...تاجر بررسی  می شود. اینكه این تولیدات مثمر است یا مضر بعداً تصمیم روی آن اتخاذ می شود."

او می افزاید:" هیچ پروسه را دفعتا نمی توان توقف داد. با تاسف محیط زیست بعد از تلفات انسانی در درجه دوم قرار دارد. جنگلات طبیعی در كشور تخریب شده ، ساحات سبز و چراگاه ها به ساحات تجارتی و صنعتی تبدیل گردیــــــده است. عدم آگاهی  و سهم گیری مردم در حفظ محیط زیست سبب آلودگی بیشتر محیط زیست شده است." ‌ ‌

از سوی دیگر تصمیم ارگان های مسئول به خاطر منع و توقف اشیای پلاستیكی به خصوص خریطه های پلاستیكی سرو صدا های زیادی را به دنبال داشته است. ‌ ‌

روح الله یكی از وارد كنندگان وسایل پلاستیكی در سرای تیمورشاهی می گوید:" اجناس مورد نیاز مردم را  دركمپنی های پاكستان وایران فرمایش می دهیم، تا مطابق به خواست آنان آماده سازند. ما اجناس با كیفیت و بی كیفیت را از پاكستان و ایران وارد می كنیم ، چون مردمی كه اقتصاد شــــــان ضعیف است از اجناس بی‌كیفیت و كسانی كــــــه توان مالی نسبتاً بلند دارند از اجناس با كیفیت استفاده می كنند. ‌ ‌

نجیب الله وردك رئیــــــس شركت "مصنوعات پلاستیك، پروسس و بســــــته بندی پیشرفت" می‌گوید:" روزانــــــه 500 كیلوگرام خریطه های پلاستیك تولید داریم. واردات پاكستان و ایران ضربه بسیار محكــــــم برای صنعت كاران افغان می‌باشد. با تاسف دولت به عوض این كه واردات پلاستیك را كــــــه عمده ترین  فروشات بازار را تشكیل می دهد، منــــــع و توقف دهد، به توقف تولیدات كشور امر می‌دهند. ما نمــــی خواهیم در پلاستیك مواد دوم را استفاده كنیم، حال آنكه پاكستان پلاستیك هــــای تولید دوباره و حتی سه باره را استفاده می كنند ."

‌او می گوید:"هر قدر تولید دوباره صورت بگیرد به همان اندازه كیفیت پلاستیك خراب تر می شود. در مجموع دولت سرمایه گذاران را اجازه فعالیت داده است، ما با این تصمیم دولت مبنی برتوقف تولیدات موافق استیم، ولی پیش از هر اقدام باید به بهتر شدن تولیدات و یا بدیل سرمایه ما توجه صورت گیرد.ما سرمایه گذاری كرده ایم، اگر دفعتا مــــــی خواهند فابریكات ما را مسدود سازند، باید جبران خساره بدهند."

حاجی عاشق معاون شركت تولیدی هوتك پلاستیك می گوید:" مواد خام را از ایران وارد می‌كنیم و اینجا با عالمی از مشكل مواجه استیم، هنوز ما روی پا ایستاده نشدیم كــــــه فیصله جدیدی روی دست گرفته شد.در حالیكه دولت باید زمینه های  بدیل آن را برای ما فراهم كند تا بهتر فعالیت كنیم."

از سوی دیگـــــر، حاجی عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعت كاران افغانستان می گوید: "ما حدود 100 فابریكه پلاستیك در سطح افغانستان داریم كه در چــــــهار بخش پاپوش، پایپ سازی، ظروف و خریطه هــــــای پلاستیكی كار می كنند و بیش از 25 هــــــزار نفر در آن  فعالیت دارند. 60 فابریكه تولید خریطـــه های  پلاستیكی در  سطح كشور وجود دارد. دولت برای ما دوماه وقت داده تا تمام فابریكه خریطـــــه های پلاستیك را مسدود سازیم. اما اعتراض ما اینست كه در قدم نخست واردات پلاستیك را از كشورمسدود سازند و بعد در پــــــی از بین بــــــردن تولیدات خود باشند." او می‌افزاید:" در تمام دنیا قانون و سیستم به خاطر جلب و جذب سرمایه گذاری اعلام می شود كه با این پالیسی آن را حمایت خواهیم كرد ولی در اینجا  پالیسی وجود ندارد كه روی سرمایه گذاری حمایت صورت بــــــگیرد. دولــــــت باید سرمایه گذاران پلاستیك را قناعت دهد."  ‌ ‌

از سوی دیگر ، حاجی سیف الرحمن رئیس ظاهر پلاستیك می گوید: "این شركت از پانزده سال به اینسو فعالیت داشته و حدود 70 كارمند دارد. شركت ما در افغانستان یگانه فابریكه ای است كه تولید  انواع بوتل، بوشكه، بــــــوتل ادویه، سطل آب و... را تولید می كند. ما تولیداتی داریم كه شامل لست اموال مضر نمی شود.  ما آگاهانه دست به تجارت زده ایم ولی تاجران و فابریكاتــــــی نیز وجود دارند كه تولیدات آنان به صحت و محیط مضر واقع می شود.  ‌

با تاسف در اكثرپلاستیك ها بـــــه خصوص بوتل های آب، مادۀ‌‌‌ وجود دارد كه به صحت مضر است. وظیفه حكومت این است كه ســــــرمایه گذاران و تاجران را آگاهی بدهد ، باید  یك استاندارد وجود  داشته باشد تا مطابــــــق آن كـــــار صورت بگیرد. مسئولیت دولت است تا كمپنی های را كه تولیدات مضر دارند،متوقف سازد. برعكــــــس اداره وجود دارد، ولی عمل وجود نــــــدارد. حكومت باید یك سیستم استندرد را برنامه ریزی كند كه مطابق آن تمام فعالیت هـــــای تولیدی، لایحه كاری، نقشه های كاری تاجر و كمپنی ها بررسی گردد. ‌ ‌

مشكل اصلی

یكی از مشكلات اصلی كــــــه در راستای تجارت وجود دارد، عدم آگاهی فرهنگ تجارتی می باشد كه بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران از آن آگاهی نداشته و تخصصی فعالیت ندارند. ‌ ‌

حاجی عبدالهادی فرهنگ؛ رئیس دارالانشای بورد متشبثین خصوصی وزارت تـــــجارت می گوید:" وزارت تجارت رهنمود های مختلف به خاطر رشد و بهبود تجــــــارت، زمینه هــــــای صاردارت به افغانستان و زمینه هــــــای ایجاد بازار به تاجران افغانی ایجاد می كند. با تاسف فرهنگ آگاهی تجاری در كشور وجود ندارد،تجارت تخصصی نیست و به همین خاطر دچار مشكلات می شویم.  تاجر وارد كننده، باید آگاهی كامل از مفاد و ضرر كالا داشته باشد وبه خاطر این آگاهی به وزارت تجارت مراجعه كرده و خود را بفهماند. راهكارهای تازه و نوآوری هــــــای تجارتی را بیاموزد، مشوره بگیرد تا بعداً دچار مشكل نشود.  ‌ ‌


راه حل

آقای فرهنگ راه حل را در  فرهنگ سازی دانسته می گوید: " فرهنگ تجارت به خصوص واردات و صادرات باید تقویت شود. اگر ما دفعتاً اعلام كنیم كه اســـــتفاده از پلاستیك ضرر دارد و باید ممنوع شود. این بــــــه مفاد مردم نیست زیرا استفاده از اشیای پلاستیكی بین مردم مروج می باشد.خوب است تا برای مردم به شكل سیستماتیك  از طریق آگاهی های عامــــــه، صحبت و گفتگو صورت گیرد.این یك پروسه دراز مدت است كه آهسته و به مرور زمان صورت گیرد. ما فعلاً كارهای را روی دست داریم تا مــــــردم را آگاهی داده و فرهنگ سازی كنیم. " ‌ ‌


‌نا هماهنگی بین ادارات

در همه امور چیزی كه بیشتر مشكل زا بوده، ناهماهنگی در ادارات دولتی می باشد كه بسیاری از فیصله ها و تصامیم حل ناشده در پرده ابهام باقی می مانند. بار هــــــا دیده شده كه در موضوع خاص برخی از ادارات در جریان قرار نگرفته و یا هم سهل انگاری های صورت می گیرد. ‌ ‌

پوهنیار دوكتور مجیب الـــــرحمن خطیر، معاون تخنیكی اداره مستقل ملی استندرد می گوید: "اداره ملی استندرد، در دو بـــــعد وظیفوی فعالیت دارد یكی بخش تدوین استندرد های ملی و دوم بخش تطبیق استندرد هــــــای ملی و نظارت از تطبیق این استندردها می باشد. در بخش تدوین استاندرد هــــــا در هشت كمیته تخنیكی  فعالیت داریم كه بــــــا اشتراك ارگان های دولتی، سكتور خصوصی و مراجـــــع  علمی  اكادمیك ایجاد شده است. در رابطه به خریطه و ظروف پلاستیكی ، این اداره  در بــــــخش مـــواد  دوایی و غذایی تنها مسئولیت تدوین استندرد های مــــــلی را به عهده دارد و مسئولیت تطبیق ، تفتیش واردات و مراقبت از ماركیت از مسئولیت های وزارت صحت است ."

‌او می افزاید:" در رابطه به این كه خریطه ها از بعد صحی و محیط زیست، ضرر دارند و یا استفاده از آن ممنوع شوند، فعلاً این اداره در جریان قرار نگرفته و هرگاه چنین باشد، ارگان های مربوطه طرحــــــی را پیشكش كنند و ما در بخش تدوین استندرد بسته بندی های مواد غذایی، می توانیم اقدام بكنیم.  زمانی كه استندرد ملی بسته بندی مواد غذایی تصویــــــب شد، خود به خود آشكار می‌شود كه این خریطه هــــــا جواز دارد یا خیر، در صورتی كه وزارت صحت و اداره محیط زیست چنین تقاضــــــا را داشته باشند، ما مــــــی توانیم روی آن اقدام كرده و آن را در الویت های كاری خود قرار دهیم."

از جانب دیگر ، عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه نیز می گوید:" فیصله شورای وزیران مبنی برمنع استفاده و ورود پلاستیك در كــــــوتاه مــــــدت و ضرب‌العجل كه داده شده است، ایــــــن اقدامات مربوط به وزارت مالیه نمی شود، چون این مسِله تجارتی بوده و وزارت تجارت و ارگان های مسئول باید تصمیم بگیرند. اول باید به تاجران ابلاغ گردد كه به كشور این گونــــــه اجناس وارد نگردد بعد از طریق گمركات اجازه ورود داده نخواهد شد.  زمانی كه مستقیم به وزارت مالیه گفته شود كه باید ورود آن قطع شود، بعد ایــــــن وزارت می تواند، واردات آن را از گمركات ممنوع كنند.

نتیجه گیری

به باور كارشناسان، این پروسه نیاز به كار دراز مدت داشته، در ابتدا باید كار های بنیادی چون آگاهی مردم از اضرار پلاستیك، آگاهـــی های تجارتی و تخصصی برای تاجر، مشوره دهــــــی، بلند بردن كیفیت اجناس تولیدی كشور ، منع ورود اجناس بی كیفیت و مضر و... می تواند كارگر واقع شده كه سپس می توان دست به كار شد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

  • چهارشنبه 11 حمل 1395 ساعت 03:49 | Reza yarzada
    بلي پلاستيك بسيار ضرر دارد اول اين كه سرطان زا است و ديگر اين كه شركت هاي كه ميسازد او هم كالدي اوكسايد پخش ميكند و باحس ميشود كه كره زمين گرم شود. باز خوهم آمد

نوشتن نظر