Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

21˚C
6˚C

قندهار فردا آفتابی

25˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

19˚C
3˚C

مزارشريف فردا آفتابی

1˚C
-5˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
2˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

9˚C
0˚C

زرنج فردا آفتابی

26˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

گداها پا برجا اند

تهيه شده توسط سهیلا وداع خموش
شنبه 13 سنبله 1389 ساعت 10:31

يكي از مشكلاتي كه از ديري بدينسو در كشور ما لاينحل باقي مانده و دولت با وجود تلاش ها و ايجاد كميسيوني به اشتراك چندين نهاد دولتي در اين راستا موفقيت بدست نياورده است؛ ازدياد گدا ها در شهر كابل مي باشد.

وليداكبـــر ســـروري سخنگوي سره مياشت مي گويد: پروسه جمع آوري گدا ها مطابق به حكم رئيس جمهور و طرزالعمل كميسيون منع گدايي كه بيشتر از 15 اداره عضويت آنرا دارد، از ماه ثور سال  1388 آغاز و تا كنون ادامه دارد. با آنكه يكي دوبار وقفه در آن به وجود آمد و تمام مصارف به دوش سره مياشت باقــــي ماند وهيچ كمكي از جانب ديگرادارات دولتي در اين راستا صورت نگرفت؛ تا امروز ادامه دارد. در آغاز امسال تصميم به اين شد كه وزارت ماليه يك مقدار بودجه كه بيست مليون افغاني مي شود، به اين كار تخصيص دهد اما تاكنون كه ماه ششم سال است، ما نتوانستيم آنرا به دست بياوريم. ‌ ‌

‌آقاي سروري مي افزايد: "از شــــروع كار كميسيون گداهاي جمعيت افغاني سره مياشت بيشتر از شش ميليون افغاني بــــه مصرف رسانده است. بعد از تفكيك و تشخيص كميسيون،گداها در مركز تجمع سره مياشت براي مدتي نگهداري مي شوند، بعداً درمورد شان فيصله صورت گرفته؛معتادين به صحت عامه، خورد سن ها به پرورشگاه ها و اشخاص بي بضاعت به مرستون هاي سره مياشت سپرده مي شوند.در قسمت گدا هاي متكرر وزارت داخله مسووليت دارد كه به آنان بپردازند."

بنابر تحقيقاتي كه در جريان كار كميسيون صورت گرفته ثابت گرديده است كه تعدادي از افراد از اثر بيكاري و فقرو برخي ديگر به شكل حرفه، گدايي پيشه كرده اند و در اين ميان گروه هاي هم هستند كه از اطفال و زنان سوء استفاده مي نمايند.  ‌ ‌

به گفتهِ آقاي سروري در مورد كار كميسيون تعبير هاي مختلفي وجود دارد كه گويا اين پروسه به ناكامي انجاميده است، ولي پروسه ناكام نيست، اما مشكل اصلي در اينجاست كه بايد براي گداها اشتغال زايي صورت مي گرفت كه نگرفت.

وي مي افزايد: " ما با سعي و تلاش فراوان تعدادي از آنان را به موسسات مختلف جهت كار فرستاديم، ولي اين اشتغال زايي كوتاه مدت بود و دردي را درمان نكرد." ‌ ‌

عدم مسووليت پذيري

علت كندي كاركميسيون جمع آوري گدا ها؛تعدد بيشتر گدا ها در جاده هاي شهر مي باشد كه روزتا روز افزايش مي يابد. اكثر گدا ها تابعيت افغانستان را ندارند كه با اينگونه افراد بايد اقدامات ازسوي ديگرارگان هاي مشخص صورت مي گرفت، ولي چنين نشد. برخي از ادارات مربوط كه بايد  به خاطر جلوگيري از رشد بيشتر گدا ها  به نحوي  مسووليت خود را انجام مي دادند كه متاسفانه انجام ندادند. با توجه به سيستم كاري؛ جمعيت افغاني سره مياشت مسووليت اين پروسه را به شكل تدريجي بـــه وزارت كارو امور اجتماعي و برخي ادارات ديگر محول خواهد ساخت. ‌ ‌

واصل نور مهمند معين امور اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي مي گويد:"

اين وزارت مسووليت دارد تا در چهار بخش به گدا ها بپردازد:  پرداختن به اطفال بي سرپرست گدا، ساختارطرح مسوده قانــــون براي اشخاص بي بضاعت، آموزش هـــاي حرفوي افراد علاقمند و سهمگيري بــــــا نماينده گان ديگر ارگان ها در جمع آوري گدا ها.

آقاي واصل نور مهمند مي افزايد:" از شروع پروسه جمع آوري گدا ها تا كنون بيش از دو هزار گدا از شهر كابل جمع آوري شده است كه از آن جمله 1087 مرد 680 زن و بــــه تعداد  102 طفل مي باشد كه بعد از تفكيك به وسيله كميسيون به مراجع ذيربط معرفي گرديدند. در قسمت طرح مسوده قانون براي اشخاص بي بضاعت وزارت كار وامور اجتماعي يك كميسيوني را متشكل از وزارت خانه هاي عدليه، شاروالي كابل، كار و امور اجتماعي، سره مياشت، وزارت زنــــــان، وزارت صحت و وزارت حج و اوقاف ترتيب داده است."

آقاي مهمند اضافه مي كند:" بالاي مسوده قانون براي اشخاص بي بضاعت، كارصورت گرفته است و  طرح آماده شده عنقريب به رياست تقنين وزارت عدليه ارسال مي گردد كه بعداً مطابق به آن عمل خواهيم كرد ودر قسمت گداهاي متكرر بايد وزارت داخله و عدليه مطابق به قانون و مقرره كشور تصميم اتخاذ كند . بالاي قانون گدا هاي متكرر كار جريان دارد با آن هم در اين اواخر كاهش زيادي در گدا ها ديده مي شود ." ‌ ‌

‌وي مي گويد:" ما يك تعداد پوليس را براي اين كار تربيه نموده بوديم اما با تاسف كه تعدادي از آنان  به ولايات و حوزه ها تبديل شدند و  حالا حوزه هاي امنيتي در قسمت جمع آوري و كنترول گدا ها با ما همكاري مي نمايند. قسميكه خوشبختانه از جمله 60 هزار طفل آسيب پذيري كه در گذشته در شهر كابل وجود داشت؛اين ارقام به 36 هزار كاهش يافته است."


36 در صد مردم افغانستان زير خط فقر

به گفتهِ آگاهان امور در مجموع 36 در صد مردم افغانستان زيرخط فقر زنده گي مي كنند. استراتيژي ملي افغانستان در بخش كاهش فقر، حمايت از خانواده هاي آسيب پذير مي باشد كه به اساس آن خانواده هاي بي بضاعت سروي و مطابق به قانون وموجوديت پروژه هاي حمايوي به آنان پرداخته مي شود.

در اين راستا  وزارت كار و امور اجتماعي دو برنامه اساسي در داخل و خارج از كشور روي دست دارد كه به اساس آن كشور ها و كمپني هاي خارجي تقاضاي كارگر خواهند كرد،اما  70 در صد جوانان ما ماهر نيستند و اين مشكل بزرگي براي جامعه ما است. جوانان ما بايد مهارت هاي لازم را حاصل كنند، بعداً به ماركيت هاي جهاني بروند. ‌ ‌

مسوولين وزارت كار و امور اجتماعي مي گويند: "در حال حاضر 12 مركز كاريابي و 22 مركزآموزش هاي حرفوي در سطح كشور وجود دارد و 80  در صد كساني كه از مراكز حرفوي فارغ شده اند، شامل كار در بخش هاي مختلف گرديده اند  و 40 د رصد اشتغال زايي براي  زنان بوده است.

احصائيه سال گذشته وزارت كار و امور اجتماعي نشان مي دهد كه دو صد و هشت هزار تن از مراكز آموزش هاي حرفوي فارغ شده اند و زمينه كار برايشان فراهم گرديده است. نظر به ارقام دست داشته  دراين چند سال اشتغال زايي افزايش يافته است.وزارت كار و امور اجتماعي نظر به خواست مردم و تقاضاي بازار 150 نوع حرفه را انكشاف مي دهد كه  فعلاً در مراكز حرفوي بيش از 75 حرفه آموزش داده مي شود. ‌ ‌

استاد حبيب الله رفيع كارشناس امور اجتماعي كشور مي گويد: "متاسفانهتگدي در سطح كشور ما  روز تا روز بيشتر مــــــي شود. علل آن مشكلات اجتماعي، فساد اداري وعدم رسيده گي به فقرا است ومشكل عمده اين است كه دولت با پول فراواني كه به نام كمك از بيرون از افغانستان مي آيد، كار هاي اساسي انجام نداده است. هر گاه برنامه منظم براي اين كار وجود مــــي داشت؛ اشتغال زايي صورت مي گرفت و پولي كه به اين عنوان كمك مي گردد به سلسله فساد اداري حيف و ميل نمي گرديد؛ پـــروسه جمع آوري گدا ها به موفقيت مي انجاميد."

‌وي مي افزايد: "كمكهاي عاجل موجود به هيچ صورت جوابگوي اين مشكل نيست و تا حال كسي نمي داند كه ادارات مربوط در اين راستا چه كار هاي مي كنند.زيرا مسووليني كه در راس اين پروسه قرار دارند، جوابگوي ملت نمي باشند. ‌ ‌

به باور آقاي رفيع اگر در اين پروسه كدام ميكانيزم خاص وپـــلان منظم تــــرتيب نگردد، نمي توان به اين مشكل نقطه پايان بخشيد. تمام اداراتي كه در ايــــن موضوع دخيل انـــــد و اداره موجوده و فساد حـــــاكم بر جامعه؛ازعهده اين مشكل بر آمده نمي تواند. ‌ ‌

وي اضافه مي كند: "هر گاه مشكلات اقتصادي مردمان بي بضاعت و گدا ها تثبيت نشود. تنها ساختن قانون موثر نخواهد بود و اين خود يك مشكل اساسي و بزرگ در كشوراست كه قوانين زيادي ساخته مي شود، ولي جنبه تطبيقي ندارد. بناءً همه روي كاغذ باقي مي مانند."

نبود امنيت وبيكاري مسبب اصلي گدايي ‌

مردم ولايت كندهار به خاطر نبود امينت، جنگ و مشكلات اقتصادي فشار هاي زيادي را متقبل شده اند و همين مشكلات سبب گرديده است كه امروز در اين ولايت بيشتر از 3500 تن دست به گدايي بزنند كه به شمول مردم اين ولايت گداياني از ولايات هلمند، زابل، ارزگان و گداياني از پاكستان نيز در اين ولايت ديده مي شوند. ‌ ‌

عبدالكريم رحماني معاون اداره سره مياشت اين ولايت مي گويد: "تا امروز نه سره مياشت و نه هيچ ارگان ديگري در كمك رساني به گدا ها و يا جمع آوري آنان اقدام كرده اند. با آنكه ما چندين بار به مقام ولايت پيشنهاد كرده ايـــم تا جايي را براي نگهداري گداها مشخص سازند، اما هيچ همكاري در زمينه از سوي آنان صـــورت نگرفته است.مردم ما در نقاط دور دست بــــه دليل نبود امنيت كار كرده نمي توانند و مردم شهر به دليل ترس با نهاد هاي دولتي و موسسات كار نمي كنند كه اين امردليل بزرگي افزايش گدا هامي باشد. ‌ ‌

دليل ديگر اينست كه در جريان جنگ هاي تحميلي خانواده هاي زيادي  نان آوران خود را از دست داده اند و تنها زنان و اطفال به جا مانده اند كه توان كار كردن را ندارند." ‌ ‌

فضل الرب غزالي مسوول مرستون هاي جمعيت سره مياشت در شهر كابل مي گويد: "براي تطبيق منع عمل گدايي طرز العمل مشخص وجود دارد كه اعضاي كميسيون وظيفهِ خاص خود را دارند. تحت اين كميسيون دو كميته وجود دارد يكي كميتهِ جمع آوري گداها ودومي كميته تفكيك مي باشد هر كدام ازاين كميته ها وظيفه مشخص خود را پي گيري مي كنند. پوليس گدا ها را جمع آوري مي كند و ديگر نماينده ها نظارت كننده مي باشند. ‌ ‌

در كميته تفكيك تمام ادارات دور هم جمع شده و گدا ها تفكيك مي گردند كه كدام گدا مربوط باند ها مي باشد و ياكدام گدا؛ گداي معتاد، كهن سال، حرفوي، و غيره  مي باشد. ‌ ‌

سره مياشت علاوه به اين طرز العمل، مسوول اعاشه و اباطه و نظارت بر اين گدا ها مي باشد. ‌ ‌


تكرار گدايي جرم است

تكرار گدايي جرم پنداشته مي شود و گدا هاي متكرر نيز به وزارت امور داخله سپرده مي شوند اما اين كه چه نوع جزا براي اين گدا ها تعيين گردد، اين موضوع نه در طرزالعمل آمده و نه قانوني در زمينه وجود دارد؛ كه اين مشكل خود به شمار گدا هاي متكرر مي افزايد. ‌ ‌

‌فضل الرب غزالي علاوه مي كند: "با وجود اين همه مشكلات، ايــــــن پروسه ناكام تلقي نمي گردد، چند راهكار در اين طرزالعمل وجود دارد ولي متاسفانه بسياري از مردم با امكاناتي كه ما در اختيار شان قرار مي دهيم، حاضر نمي شوند دست از تگدي بر دارند و مي گويند كه از گدايي عايد بيشتر به دست مي آورند.  ‌ ‌

آقاي غزالي مي گويد: "هرآن كس كه از مجبوري به عمل گدايي دست مي زنند لطفا~ به اداره ســـــره مياشت مـــــراجعه كنند.بسياري از سالمنداني وجود دارند كه از سوي فاميل هاي شان به آنان توجه صورت نمي گيرد، از آنان وارسي درست نشده و خوار شمرده مي شوند، به همين خاطر دست به عمل گدايي مي زنند."

وي مي افزايد: "تا كنون 1587 گداي  تضمين شده رها شده اند كه اكثرآنان دوباره به اين جا آورده شده اند. از سوي ديگر باند ها و گروه هاي وجود دارند كه گدايي را ترويج مي كنند. پس وظيفه ارگان هاي كشفي است كه آنان را رد يابي كرده و ريشه هاي گدايي را بخشكانند ." ‌ ‌


افزايش گدا هاي خارجي

روند اقتصادي و اجتماعي، امنيتي و فرهنگي در كشور سبب شده است كه روز تا روز به تعداد گدا ها در سطح شهرافزوده شود. در حاليكه  تصميم كميسيون براين بود زماني كه اين پروسه درشهر كابل به موفقيت برسد بعداً در ديـــــگر شهر ها و ولايات كشور آغاز خواهد شد.

در سطح شهر هرات همين اكنون 4000‌ ‌گدا وجود دارد كه در اين اواخر افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. گفته مي شود كه در زمان حاكميت اسماعيل خان در هرات بودجه خاصي براي اين كار اختصاص يافته بود كه نهايت موثر بود اما حالا اين تخصيص وجود ندارد و از طرفي هم گدايان خارجي در ازدياد تگدي نقش كلي داشته اند. ‌ ‌

به گفته اي نور خان نيكزاد مسوول مطبوعاتي قومانداني امنيه ولايـــت هرات، تا حال از سوي هيچ نهادي براي جمع آوري گدا ها از پوليس كمك خواسته نشده است. هر گاه اين تقاضا صورت گيرد، پوليس آماده كمك مي باشد. ‌ ‌

گدايي كه خود را جيلاني معرفي مي كند و روزانه در شهر هرات دست به گدايي مي زند، مي گويد: " بيشتر از 5 سال مي شود كه گدايي مي كنم و روزانه از 100 تا 350 افغاني بدست مي آورم .از اينكه كار ديگري كرده نمي توانم، گدايي برايم بهتراست. "

به گفته مردم اين ولايت در اين اواخر تعداد زيادي گدا ها از پاكستان به اين ولايت آمده اند و با عث افزايش گدا ها گرديده است. ‌ ‌

كريمه سالك رئيس زنان ولايت كابل مي گويد:" اول اينكه بيشتر گداها تابعيت افغانستان را ندارند، تعداد زياد ايــن گدا هـــا لباس خاص مي پوشيدند اما حال با استفاده از چادري دست به گدايي مي زنند. گدا ها بيشتر ازاطراف مي آيند و زماني كه كار نمي يابند، دست به گدايي مي زنند و برخي زنان سالمند كه مورد خشونت قرار مي گيرد و امكانات زنده گــــي از سوي خانواده اش مهيا نمي شود بعد دست به گدايي مــــي زنند. بيشتر گدايان زن به فساد اخلاقي آغشته اند كه اين خود مشكل آفرين مي باشد." ‌ ‌

وي مي گويد: " گدا ها به شكل سيستماتيك گدايي مي كنند به طور مثال اگر در يك ساحه جمع آوري صورت مي گيرد آنها از طريق تليفون بــــه ديگران شان خبر مــــــي دهند تا ساحات را تـــــرك گويند كه بـــــا اين كار جمع آوري آنان مشكل مي شود."


گدايان حرفوي ‌ ‌

به گفتهِ كامله عطايي معاون رياست كار و امور اجتماعي ولايت بلخ؛ چندي قبل شماري از نهاد هاي كمك كننده تعداد زيادي از گدايان را جمع آوري نموده بود اما چون تعداد زياد آنان گدايان حرفوي بودند حاضر به ترك اين كار نشدند. مسوولين ولايت بلخ تا كنون اقدام به جمع آوري گدا ها نكرده اند و اين پروسه از مركز به ولايات نيامده است. ‌ ‌

داكتر آصف خير خواه مسوول سره مياشت ولايت بلخ در مورد رو آوردن مـــــردم به تگدي مي گويد: مشكلات ناشي از جنگ و نا امني ها و بيكاري هاي كه به تعقيب آن مردم را تهديد كرد، سبب شده است تا تعداد زيادي از مردم دست به گدايي بزنند. ‌ ‌

داكتر ماريه ساعي يـــــكي از كار شناسان امور  اجتماعي ولايت بلخ؛ فقر و بيكاري را عامل اصلي تگدي دانسته مي گويد: "براي برخي از مردم آسان ترين و پر در آمد ترين راه گدايي است كه بصورت مداوم به اين كار دست مي زنند .باند هاي وجود دارد كه به استثمار اطفال پرداخته و آنان را به گدايي وا مي دارند و در پايان روز پول را از نزد شان مي گيرند." ‌ ‌

اين در حاليست كه شير جان دراني سخنگوي مطبوعاتي قومانداني امنيه ولايت بلخ مي گويد:" تا هنوز گزارشي در اين رابطه به آنان داده نشده است. جمع آوري گدا ها بدون وجود شكايت از طرف ارگانها و اشخاص وظيفه پوليس نمي باشد و تا هنوز دراين رابطه از سوي مردم يا كدام ارگان دولتي شكايت دريافت نكرده ايم." ‌ ‌

يكي از خانم هاي كه در روضه مزار شريف دست به گدايي مي زند، مي گويد كه هيچ فرزند ندارد و شوهرش فلج است و كار كرده نمي تواند. در جريـــــان روز مقداري پـــــول و نان خشك بدست مي آورد كه به مشكل كرايه خانه را مي دهد. ‌ ‌


نتيجه گيري و راه حل

ازدياد روز افزون شمار گدا ها در كشور سبب بوجود آمدن مشكلات اجتماعي گرديده است. بخصوص كه تعداد زياد اين گدا ها زنان و اطفال خورد سال اند كه باند هاي مافيايي هر آن در پي استفاده نامشروع از وجود آنان استند. ‌ ‌

اكنون مدت دوسال از بوجود آمدن كميسيون جمع آوري گدا ها در شهر كابل مي گذرد و با آنكه از شروع كار ايـــــــن كميسيون، جمعيت افغاني سره مياشت بيشتر از 6 مليون افغانــــي در اين راه به مصرف رسانيده است امــــا دستاورد كار اين كميسيون اندك وناچيز است و تا زماني كه زمينه هاي اصلي حل اين مشكل كه ايجاد صندوق هاي تعاوني  و زمينه اشتغال زايي براي مردم و حمايت از خانواده هاي بي بضاعت جستجو نگردد، اين مشكل به حال خود باقي خواهد ماند و تهديد بزرگي براي امنيت جامعه خواهد بود. ‌ ‌

بايد گفت كه بيشترين گدا هــــا را معتادين، سالمندان، اطفال و تـــــا حدي زنــــان تشكيل مي دهد. براي اين كه جمع آوري گداها ازحالت نمايشي بيرون شود، بايد كارهاي بنيادي در اين راه صورت گيرد، گداهاي معتاد براي مدت طولاني تحت تداوي قرارگرفته و بعد زمينه كاريابي براي آنان فراهم گردد. ‌ ‌

قانوني ايجاد گردد كه مطابق به آن از گدايي منع شود، شغل زايي صورت گيرد و كساني كه واقعاً حرفوي هستند و روي رسم و رواج دست به گدايي مي زنند، بايد براي آنان نيز راهكارهاي وجود داشته باشد. ‌ ‌

همين اكنون تعدادي از زنان در كار هاي بازسازي سركها و اعمار جويچه ها  فعاليت دارند كه با خنم اين كار دوباره آنان بيكار مي شوند.  ‌ ‌

خانم سالك به اين باور است كه بـــــــا ايجاد فابريكه ها زمينهء شغل زايي فراهم گردد. پيشبرد برنامه كنوني  كاملاً بـــــي فايده مي باشد اما بايد ريشه هاي گدايي خشكانيده شود، نهاد ها زحمت مي كشند ولي طرز العمل وجود ندارد كه مطابق به آن بـــــا گدا هاي حرفوي و متكرر برخورد قانوني  صورت گيرد. ‌ ‌

خانم سالك مي گويد:"بايد كار هاي بنيادي انجام شود. صندوق هاي جمع آوري اعانه نصب گرددوتبليغات گسترده صورت گيرد، هر چند به كوشش سره مياشت صندوق هـــــاي خيريه در محلات مختلف نصب شده است ولي بايد تبليغات صورت گيرد تا مردم به فرهنگ دادن صدقه به نيازمندان عادت كنند. "

 

 

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر