Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

20˚C
6˚C

قندهار فردا آفتابی

24˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

22˚C
6˚C

مزارشريف فردا آفتابی

2˚C
-1˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

10˚C
2˚C

زرنج فردا آفتابی

24˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

11˚C
3˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

كلكان در دود و آتش

تهيه شده توسط کلید
پنجشنبه 14 اسد 1389 ساعت 11:01

يـــازده سال قبل از امـــــروز بعد از سقوط حكومت مجاهدين در كابــل پس ازجنگ هاي شديد با نيروهــــاي مقاومــــت شمال، طالبان ولسوالي كلكان ولايت كابل را تصرف نمودند.

مردم اين ولسوالــــي مدعــي اند كه طالبان درآن زمان تمام باشنده گـــان اين محل را كه در حدود60 هزارخانواده بودند، از خانه هايشان به شكل اجباري كوچ داده وعلاوه  برآنكه خانه ها وباغ هاي مردم را بـه آتش كشيدند، تعدادي از مواشي وحتي باشنده‌گــــان محل را نيز با اموال شان  آتش زدند. ‌ ‌

اختر محمد از مــردمان اين ولسوالي كه در حال حاضر مصــروف دكانــداري دربازار كلكان است، درمورد چشم ديد خود ازحوادث آن زمان چنين مي‌گويد:"طالـــبان هـــرتــوانايي را كه در اختيار داشتند، براي ويرانـي محل صرفه نكرده وبه همكاري پاكستانـــــي هــا، تمام قريه هاي ولسوالي ما را به آتش كشيدند. "

محمد اكرام معلم ليسه شهيد اميرحبيب‌الله خان، مدعي است كــــــه طالبان وي را زمانيكه همراه با فاميلش پاي پياده بـــه استقامت كابل درحركت بودند، در ساحــــه گدام هاي ولسوالي "ميربچه كوت" دستگير و تقريباً سه سال بيگناه با شكنجه ومشقت زنداني ساختند. طالبان پس از گرفتاري‌اش چنديــــن باراورا تهديد به مرگ نموده وگفته بودند، در صورتيكه سلاحش را تسليم نكند، او را مثل ديگران به قتل مي رسانند.

معلم محمــــد اكــــرام در مــــورد وضعيت زنده‌گي‌اش درزندان پلچرخي مي گويد: "هرگاه زندانيان اندكـــــي مـــورد اشتباه طالبـــان قرار مي‌گرفتند تا سرحد مرگ همراه با كيبل مورد لت وكوب قرار مي‌گرفتند." ‌ ‌

عبدالفتاح نيزازباشنده گان ولسوالي كلكان ولايت كابل است او كـــه پارچه هاي سوختهء‌‌ از اوراق قرآن شريـــف را دردست دارد، مي گويد: "اين نمونهء‌‌ ازظلم واعمال  طالبان دراين منطقه  مي باشد. طالبان  برعلاوه آنكه خانه وباغ مارا به آتش كشيدند، برادرم را نــــيز در همــين قريه در محلي بنام باغ روف آغا؛ بيگناه به قتل رساندند."

درمورد ادعاي مردم كــــه گــروه طالبان در زمان حاكميت شان درولســـوالي كلكان مواشي وحتي انـــسانها را نـــيز بـــه آتش كشيده اند، عبدالرشيد كلكانـي كـــه درحال حاضر در شهر كابل زنده گـــي مــي كند، مـي‌گويد:"طالبان در زمان حاكميت شان كســـــاني را كه توانايي ترك منطقه را نداشتند؛ با خانه هايشان يكجا به آتش كشيدند كه پدرم نيز درهمين جمله بود. ما آثاري از جسد سوخته او را چند ســــال بعد ازخروج طالبان ازمنطقه دريافت نموديم."

غلام دســـــتگير باشنده قريه پايين باغ ولسوالي كلكان مــي گويد كه طالبان درتابستان سال 1378 بـــرادروخانـــم برادرش را همراه با دوطفــــل شان از خانــــه بيـــرون نموده، خانم برادرش را بـــــدون محرم شرعـــي با دوطفلش جبري ازمنطقه خارج وبعد ازآتش زدن خانه اي شان برادرش را به قتل رساندند. ‌ ‌

غلام دستگيرمــــي افزايد؛ازمرگ برادرش درشهر كابـــل با خـــبر شده و جســد او را، بعد از يكماه اززير آهن دريافته و دفن نموده است.

داود كلكاني كه درحال حاضـر نمايندهء مردم كابل در ولسي جرگه و يكي از قوماندانان طالب در زمان حاكميت اين گروه در افغانستان بود؛ ملا خاكسار وزيرداخله و قــاري احمدالله رئيس امنيت ملـــــي زمـــان حاكميت طالبان، صوفي شريف، مـــلا صــــدرو، مـــــلا برادر را ازجمله قوماندانـــان عمده و مشهـــور طالبان دررهبري جنگ ورويداد هــــاي رخ داده، درايـــن ساحه معرفي نموده و مي‌گويد:

"عمده تريـن دليل بــراي انجام چنين اعمال ازسوي طالبان مـــداخلــه (اي اس اي) پاكستان در امـور افغانســـــــتان است. سازمان استخباراتي پاكستان به منظور از بين بــردن وحدت ملي افغان ها با استفاده ازنفوذي بـــالاي كـــــه گروه طالبان داشتند؛ دست به چنين اعمال زده اند."

خواستيم به منظور وضاحـت بيشتر، موضوع را با اشخاصي كــه رهبري جنگ را از سوي گـــروه طالبان، درآن زمـــــان درايــــن ولسوالي به عهده داشتند، نيز مطرح نماييــم ولـــــي به دليل اينكه تعدادي ازآنها كشتـــــه وتعداد ديگرشان در حال حاضرآدرس مشخصـي ندارند، موفق نگرديديم، اما ذبيح الله مجاهد كه خود را سخنگوي طالبان معرفي مي‌نمايد، حضور نظاميــــان پاكستاني وبه آتش كشيدن انسانها و خانــــه هـــــاي مردم را در ولسوالي كلكـــان بــــه شدت رد نموده، مي‌گويد: "طالبان مطابق بــــــه تاكتيك هـاي جنگي تنها تعدادي ازباغ هاي را كـه درنزديك سرك واقع شده و مخالفين شمال ازآن بــــه عنوان موضع استفاده مي‌نمودند، ازبين برده انـــد نـه اينكه بصورت عام تمام خانه ها وباغ هاي ايـــن ولسوالي را به آتش كـــشيـده انـــد."

ادعاي باشنده گــان ولــسوالي كلكان ولايت كابل درحالي صــورت مــي گيرد كه بعد از سقوط رژيم طالبان وايجاد نظام سياســـي جديد هنوزهم برعلاوه مردم عام تعــــدادي از مقامات عالي رتبهء‌‌ حكومت افغانستان سازمان اطلاعاتي پاكستان را متهم بـــــه مداخلـــه مستقيـم در امور داخلي افغانستان مي نمايند. ‌

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (3)

  • چهارشنبه 16 ميزان 1393 ساعت 09:43 | نثار احمد حبیبی کلکانی
    ولسوالی کلکان یکی از ولسولی های که میدان جنگ میان طالبان و گروهی مجاهدین بود> که به اثر این موضع کلکان به قبرستان تبدیل شد > یگانه ولسوالی که بهترین میوه افغانستان را تولید میکرد ومیکند کلکان است و بنام شهر کنگینه مسمی شده است> ولسوالی کلکان نسبت کمبود اب به مشکل جدی روبرو است>
  • شنبه 12 اسد 1392 ساعت 04:43 | احمدزي
    با ابراز سپاس از كليد گروپ در رابطه ميخواهم به دو مورد اشاره نمايم اول اينكه داود كلكاني از جمله فومندانان طالب نبوده بلكه در جبهه مقاومت عليه طالبان مي جنگيد و ثانيا در مورد حرف هاي سخگوي طالبان بايد گفت: "نشانه اتشسوزي هاي زمان طالبان تا امروز در تمام بخش هاي اين ولسوالي به چشم ميرسد
  • چهارشنبه 28 سرطان 1391 ساعت 09:57 | بشیر احمد ادیب کلکانی
    با اظهار سپاس از دست اندر کاران کلید گروپ ،متشکرم از اینکه با اهالی قریه کلکان همدردی نمودید، باید خاطر نشان ساخت که نه تنها در ولسوالی کلکان بلکه در تمام ولسوالی های کوهدامن زمین طالبان چه ظلم ها ایکه بالای مردم قراء انجام ندادند حتی با قران کریم که کلام برحق خداوند ج میباشد برآن هم احترام قایل نبودند و آنرا به آتش کشیدند که شما میتوانید آثار و نشانی های تخریب منازل مسکونی مساجد و دیگر اماکن مقدسه را از نزدیک به چشم سر تماشا کنید. بااحترام بشیر احمد کلکانی

نوشتن نظر