Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

20˚C
6˚C

قندهار فردا آفتابی

24˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

22˚C
6˚C

مزارشريف فردا آفتابی

2˚C
-1˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

10˚C
2˚C

زرنج فردا آفتابی

24˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

11˚C
3˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تلاش برای مبارزه با فساد

تهيه شده توسط کلید
يكشنبه 13 حمل 1391 ساعت 10:57

تلاش برای مبارزه با فساد

"بیشترین وقت و انرژی خود را به نابودی فساد اختصاص داده ایم". مصاحبه ویژه با پوهنوال بابری معین علمی وزارت تحصیلات عالی

به سلسله مصاحبه ‏ها و گفتگوها اینک خواستیم در ارتباط به فعالیت‏های علمی، آکادمیک و انکشافی در وزارت تحصیلات عالی، پای صحبت پوهنوال محمد عثمان بابری، معین علمی وزارت تحصیلات عالی با شما باشیم.

کلید: وضعیت آموزش عالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

پوهنوال بابری: سقوط منابع مالی، ضعف در نظام مدیریتی تحصیلات عالی، مشکلات در معارف کشور و جنگ‏ها سبب گردید که تحصیلات عالی کشور تقریباً به سقوط مواجه گردد.

طی چند سال گذشته انکشافات معینی در تحصیلات عالی کشور رونما گردیده که در کل درخور توجه است، وضعیت کنونی تحصیلات عالی را با آغاز نظام جدید سیاسی در کشور، یعنی ده سال گذشته مقایسه کنیم، زیرا درسال 1380 تحصیلات عالی کشور فاقد بنیهء کافی بوده و تقریباً به سقوط مواجه گردیده بود. ولی با این همه وضعیت کنونی متصف به ویژگی‏های مثبت و منفی است، که در کل با در نظر داشت پلان استراتیژیک ملی، انکشاف پویایی دارد و به پیش می رود. هر چند آهنگ انکشاف سیر بطی‏تری را دارد.

کلید: نظر به تجاربی که شما در سال‏های متمادی دارید، کدام عوامل می تواند در بهبود کیفیت آموزش عالی موثر واقع شود؟

پوهنوال بابری: از نظر من هرگاه با دید واقعی وانتقادی به این موضوع نگریسته شود، وضعیت کیفی تحصیلات عالی کشور قابل تامل است. عوامل مهمی که بر کیفیت آموزش عالی تاثیربگذارند که از آن جمله می توان به نظام رهبری و اداری آکادمیک، برنامه عملی هدفمند و مبتنی بر دیدگاه‏های استراتیژیک، سویهء علمی اعضای آکادمیک، زیربنای فزیکی تحصیلی، تحقیقاتی و اداری، کریکولم‏های درسی هدفمند، دسترسی به امکانات تکنالوژی معلوماتی، چگونگی آمادگی شاگردان و بدون تردید منابع مالی کافی اشاره کرد.

کلید: برای ایجاد نظام کیفی در کشور تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

پوهنوال بابری: فکر می‏کنم که تا کنون پاره‏یی از کارها آغاز و یا صورت گرفته است. تحلیل وضعیت تحصیلات عالی یکی از گام‏های مهمی بود که کمتر از سه سال قبل به صورت همه جانبه انجام و در نهایت به تدوین پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی انجامید. این اقدامات به صورت اجمالی عبارتند از تجدید لوایح، مقررات و طرزالعمل هایی در انطباق با نیازها و وضعیت جدید، نوسازی تشکیل وزارت تحصیلات عالی با در نظرداشت تدابیر پیش بینی شده، توجه جدی به ارتقای ظرفیت منسوبین و به ویژه اعضای کادر علمی، افزایش چشمگیر حسابدهی و شفافیت ادارۀ کانکور از طریق تاسیس ریاست امتحانات و سایر ادارات ذیربط، مبارزه با فساد و مظاهر منفی، کار مجدانه برای طرح ریزی میکانیزم تضمین کیفیت و اعتبار دهی و به اجرا گذاشتن آن، توجه جدی به ارتقای ظرفیت استادان، تجدید تعدادی از کریکولم های درسی با هدفمند نمودن فعالیت دیپارتمنت‏ها و پوهنزی‏ها، آغاز کار برای نیازسنجی ملی توسط کمیتۀ معینۀ کریکولم، فراهم نمودن منابع مالی برای اقدامات آکادمیک طبق پلان استراتیژیک ملی، توسعه پوشش و تقویۀ کاربرد تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی و غیره.

کلید: در عرصۀ فساد اداری چه کاری را انجام داده اید؟

پوهنوال بابری: فساد از مشکلات جدی این وزارت بوده و طوری‏که معلوم است زمینه‏ها و عوامل آن گوناگون است. ضعف در رهبری و مدیریت، ضعف در نظم و انضباط، نامتناسب بودن چهارچوب قانونی و معیارها، دیوان سالاری متمرکز و التهابی، پایین بودن سطح معاشات و تفاوت بدون منطقی و زیاد بین حقوق ماموران، نبود انگیزه در کار و روحیۀ کاری مخلصانه و با تعهد همه زمینه‏های عمدۀ  فساد اداری اند. فکر می کنم که فساد در همۀ ادارات و نهادها، تباه کننده و ننگ آور است، ولی در تحصیلات عالی مهلک و بیشتر از همه جا خطرناک‏تر است.

یکی از پیشرفت‏های چند سال گذشته در بخش‏های آکادمیک وزارت تحصیلات عالی، خوشبختانه معیار سالاری و اصول گرایی بوده است. با وجود توسعۀ فعالیت در بخش‏های امتحان کانکور و در بخش اجراات بورسیه‏ها، فعالیت‏ها و اجراات ما به اندازۀ زیادی شفاف گردیده و بدون تردید این باعث شده تا حسن اعتماد بین جوانان و نظام تحصیلات عالی تا حدی تقویه گردد. تجدید مقررات و لوایح و ساده سازی اجراات از طریق وضع دستورالعمل‏های کاری کوتاه‏تر و مصئون‏تر در بخش کانکور، توزیع دیپلوم، تبدیلی محصلان، بورس‏ها، مبارزۀ جدی با سوءاستفاده‏ها، و رشوه و جلوگیری از نفوذ اشخاص زوردار و خدشه دار نمودن شایسته سالاری از جملۀ چنین اجرااتی بوده است. شایان یادآوری است که این پیشرفت در مرحلۀ کنونی کشور آسان نبوده و باید اعتراف نمود که بیشترین وقت و انرژی را به خود اختصاص داده است.

کلید: یکی از انتقاداتی که همیشه صورت می گیرد، در مورد کیفیت پایین تحصیلات عالی می باشد، تاحال دراین عرصه‏ها چه کارهایی انجام یافته است؟

پوهنوال بابری: از دوسال بدینسو، بر روی طرح تضمین کیفیت، کار مجدانه آغاز گردیده و از طریق ورکشاپ‏های مختلف به سطح ملی و در شهرکابل، ما این طرح را نهایی کردیم و از سه ماه به این طرف، خوشبختانه به منصه اجرا قرارداده ایم. براساس این طرح قراراست که از یک طرف درحالی که ما شاخص‏ها و معیارهای کیفیت را تشخیص وتعریف می نماییم، از طرف دیگر برای واحدها، پوهنزی‏ها، مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‏های خود زمینه ارزیابی را مساعد می کنیم که آنها بتوانند، تشخیص بدهند که در کدام سویه و درجۀ کیفیت قرار دارند و موازی به آن، اقدامات معینی را به منظور جبران کاستی‏ها در کیفیت اتخاذ می کنیم. در صورت عملی شدن این طرح، قرار است در قدم نخست در 12پوهنتون بزرگ کشور مراکز و یا کانون‏های تضمین کیفیت ایجاد گردد. همچنین در وزارت تحصیلات عالی، قراراست ریاست جدیدی زیر نام ریاست تضمین کیفیت عرض اندام کند که تمام موارد آکادمیک و اداری پروسه تضمین کیفیت را هماهنگ، نظارت و مدیریت کند. برای تمویل این برنامه طی 3 سال آینده وجوه مالی لازم، توسط وزارت تحصیلات عالی ازطریق بانک جهانی تدارک و فراهم شده و انشاالله مشکلی دراین راستا وجود نخواهد داشت.

کلید: در مورد انکشاف کریکولم‏ها بگویید، که وضعیت از چه قرار است؟

پوهنوال بابری: برای کار در این عرصه لازم دیده شد تا کمیتۀ ملی کریکولم ایجاد گردد. در حالی‏که این کمیته حدوداًسه سال قبل عرض وجود نمود و در نظر بود تا از طریق یک نیازسنجی عمومی اقدامات لازم به ویژه در تدوین چهارچوب معینۀ نیازهای اقتصادی و اجتماعی نیروی بشری کشور ایفا نماید، مگر نظر به محدودیت‏های معلوماتی دربارۀ بازار کار کشور و عدم یافته‏های موثق، برای مدتی این فعالیت به سکتگی مواجه شد و حدوداً شش ماه قبل کار این کمیته دوباره آغاز و در نظر است تا با تهیۀ رهنمود مناسب برای کمیته‏های تجدید کریکولم‏های موسسات‏تحصیلی کشور، از یک طرف فعالیت کمیته‏های ذکر شدۀ پوهنتون‏ها، مورد حمایت و نظارت این کمیتۀ ملی قرار گیرد و از جانب دیگربه یک نیاز سنجی عمومی در سطح ملی برای تشخیص نیازها و تقاضاهای عمومی به ویژه در بخش‏های زبان‏های خارجی، ارزش‏های اسلامی و ملی، ضرورت‏های جدید در رشته‏های جدید و به همین‏سان صحت روانی و سلوک لازم برای فارغان وغیره پرداخته شود.

شایان ذکراست، که طی 10 سال گذشته کریکولم تعدادی از رشته‏ها درپوهنتون‏های کشور تجدید گردیده است، ولی تصمیم بر این است که تا سه سال آینده، تمام دیپارتمنت‏ها، در رشته‏های مختلف کریکولم‏های هدفمند و جدید خود را داشته باشند.

اخیراً درسطح پوهنتون‏ها نیز کمیته‏های انکشافی کریکولم تاسیس گردیده و برای نیل به این هدف، بودجه مناسبی نیز از طریق برنامه تقویت وزارت تحصیلات عالی فراهم گردیده است. حلقه سازی رشته‏های مشترک بین پوهنتون‏ها و موسسات تحصیلی کشور، اقدام دیگری است که برای تطبیق مامول فوق که مورد نظر می‏باشد.

شایان یادآوری است که پوهنزی‏های شرعیات کشور به ابتکار پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل قبلاً مبادرت به این کار اقدام نموده اند.

کلید: یکی از مشکلات عمده فرا راه وزارت تحصیلات عالی، بلند بردن ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی می باشد، در این خصوص وزارت تحصیلات‏عالی چه گام‏هایی را برداشته است؟

پوهنوال بابری: یک مشکل مهم در برابر تحصیلات عالی، تطابق ظرفیت جذب با تعداد فارغان مکاتب است. بدون تردید، آمادگی و پاسخ‏دهی تحصیلات عالی کشور در این وحله کافی و متناسب نیست و مسلم است که با افزایش غیرطبیعی نیازها، کیفیت متاثر می شود. به این ترتیب می توانید تصور کنید که وضعیت تحصیلات عالی در بین کیفیت و دسترسی به تحصیلات عالی  چه‏سان است، اگر بیشتر بر کیفیت تمرکز کنیم، متاسفانه دسترسی را محدود می‏کند و اگر فشار بر دسترسی آورده شود، موضوع کیفیت از نظر دورخواهد شد.

برای رفع این معضل باید منطقی و فعال بود. در حالی‏که وزارت تحصیلات عالی باید طبق پلان استراتیژیک ملی به توسعۀ ظرفیت از طریق پوهنتون‏های بزرگ و در وضعیت بهتر بپردازد، باید در ایجاد موسسات تحصیلی جدید محتاط و با تدبیر عمل نماید. در غیر آن تلاش‏های صورت گرفته برای بهبود کیفیت تحصیلات‏عالی که خود یک نیاز مبرم و حیاتی برای کشور است به نتیجۀ مطلوب نخواهد انجامید.

مبرهن است، که توسعۀ تحصیلات تخنیکی و حرفه ای و افزون بر آن بهبود وضعیت کاریابی در کشور لازمه‏های دیگر و راهکارهای ضروری برای حل این معضل می باشد. باید تذکر داد که تجارب کشورها نیز موید این استدلال است.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر