Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

20˚C
6˚C

قندهار فردا آفتابی

24˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

22˚C
6˚C

مزارشريف فردا آفتابی

2˚C
-1˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

10˚C
2˚C

زرنج فردا آفتابی

24˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

11˚C
3˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تحريم و تهديد ايران و سياست انفعالي افغانستان

تهيه شده توسط محمدرضا گلكوهي و محمد نبي فرهمند
سه شنبه 05 دلو 1389 ساعت 13:51

تحريم و تهديد ايران و سياست انفعالي افغانستان

در پي اقدام دولت ايران مبني بر مسدود ساختن مرز آن كشور به روي تيل هاي وارداتي افغانستان، مردم دست به تظاهرات زدند كه منجر به اظهارات تهديد آميز سفير ايران مقيم كابل شد.

هفتهء گذشته نمايندگي هاي سياسي دولت ايران در كابل و هرات شاهد تظاهرات خشم آگين مردم بود. ده ها تن از مردم به تاريخ 23 ماه جدي در مقابل سفارت ايران در كابل دست به مظاهره زده و با سردادن شعارهاي تنفر آميز از دولت ايران انتقاد نمودند. آنان با پرتاب تخم مرغ به سوي تابلوي سفارت ايران، مراتب انزجار خويش را از عملكرد اين كشور در قبال مسدود نمودن تانكرهاي تيل و كشته شدن شهروندان افغان در خاك ايران اعلام نمودند.

هم چنين اين مظاهره كنندگان با حمل شعارهايي كه حاوي درخواست بازكردن مرز به روي تانكرهاي تيل بود، از دولت افغانستان خواهان اقدام دپلوماتيك و عمل به مثل در مقابل دولت ايران شدند. تصويرهايي از رهبران سياسي ايران نيز كه با خط سرخ روي آن چليپا كشيده شده بود، توسط مظاهره كنندگان آتش زده شد كه موجب خشم مقام هاي ايران در سفارت آن كشور گرديد.

به دنبال اين مظاهره، مردم هرات نيز با تجمع در مقابل كنسولگري ايران قطعنامهء را صادر نمودند كه در آن از دولت افغانستان خواسته شده بود تا تمام تبادلات تجاري را با ايران قطع نمايد.

قبل از تظاهرات مردمي نيز به تعقيب افزايش نرخ مواد سوختي و خوراكي در كشور، اتاق تجارت و صنايع اعلام نموده بود كه اگر دولت ايران همچنان بر مسدود ساختن مرز به روي تانكرهاي تيل ادامه دهد، آنان تمام داد و گرفت هاي تجاري را با اين كشور قطع خواهند نمود. اما دولت ايران دليل اين كار را استفادهء نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان از تيل وارداتي از خاك ايران مي دانند. مقامات سفارت ايران گفته اند كه آنان پيشنهاد نموده اند ميزان مصرف تيل دولت افغانستان تعيين گردد تا به همان اندازه تيل اجازه ورود تيل داده شود. درحاليكه به گفتهء كارشناسان امور اقتصادي اين درخواست مخالف با اصول تجاري ترانزيت مي باشد. اين كارشناسان توقف تانكر هاي تيل از سوي ايران را خلاف قوانين و معيار هاي بين المللي دانسته و اقدامات دولت افغانستان را در راستاي حل اين مشكل ضعيف مي دانند.

محمد جواد شهاب، كارشناس و استاد اقتصاد پوهنتون كابل مي گويد: "دولت افغانستان حق دارد در صورت عدم كاميابي در مذاكرات با دولت ايران به سازمان ايكو شكايت كند." به گفتهء وي "دولت افغانستان مطابق به پروتوكل ها و معيارهاي بين المللي تجارتي و ترانزيت موجود ميان كشورها مي تواند وارد مذاكره شده و در صورت ندادن نتيجه به سازمان اقتصادي ايكو شكايت كند."

به نظر اين كارشناسان، درخواست تعيين ميزان مصرف افغانستان از سوي كشور ايران نيز در تناقض با قانون آزادي ترانزيت در قوانين بين المللي قرار دارد. فدا حسين مالكي، سفير ايران در افغانستان گفته بود كه اين كشور از دولت افغانستان خواسته است تا ورود تيل به تناسب نيازمندي افغانستان به صورت جيره بندي از مرز ايران وارد شود. وي گفته بود: "ما براساس نيازي كه دولت افغانستان به سوخت دارد كه قرار است در اين خصوص مبادله (تبادل نظر) كنيم و به ما گفته شود، تيل را در اختيار دولت افغانستان قرار دهيم."

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه قربان حقجو، رئيس اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان اين درخواست در تناقض با معيارهاي بين المللي آزادي ترانزيت مي داند.

اما به باور كارشناسان سياسي، سياست انفعالي دولتمردان افغان و اينكه آنان به نوعي تحت تأثير حمايت هاي غيرقانوني ايران قرار دارند، باعث مي گردد تا سياست فعال در قبال اقدام هاي تخريب كارانه ي اين كشور نداشته باشند و ايران نيز مدام بر خواسته هاي غير قانوني اش اصرار ورزد.

داد نوراني تحليلگر امور سياسي عدم واكنش جدي دولت مردان افغان در مقابل ايران را ناشي از نفوذ ايران بالاي مقامات افغان مي داند. به عقيدهء وي " دولت ايران در افغانستان  از نفوذ گستردهء برخوردار است. در آخرين اسناد افشا شده از ويكي ليكس نام بسياري از وزيران و وكيلان ديده مي شد كه حتي رئيس جمهور به گرفتن اين پول ها اعتراف نمود."

كارشناسان براين باور اند كه نفوذ ايران از كانال غيرقانوني موجب شده است تا سياست افغانستان در برابر اين كشور از جديت لازم برخوردار نباشد. درواقع همين دليل نيز باعث گرديد كه سفير ايران خواهان دستگيري و مجازات مظاهره كنندگان گردد.

آقاي نوراني معقتد است كه "وقتي دولت ايران مي بيند كه از چنين نفوذي در دولت افغانستان برخوردار است، به او وظيفه مي سپارد كه همان وضعيت آزادي بياني كه در ايران حاكم است در افغانستان نيز حاكم شود."

در حاليكه به عقيدهء كارشناسان، حق اعتراض و مظاهر عليه ناروايي هاي موجود در جامعه جزء حقوق مسلم شهروندي در يك كشور است كه هرفرد يا جمعي مي توانند به نحو مسالمت آميز آن را ابراز نمايند. مظاهره كنندگان در جلو سفارت ايران نيز خواسته هاي مشروع شان را بيان نموده و با اعتراض به عملكرد دولت ايران از ستم هاي روا داشته شده شكايت نمودند.

داود زرمك رئيس حزب همبستگي افغانستان از سازمان دهندگان اين تظاهرات مي گويد كه ايران افغان هاي بي گناه را بدون اثبات جرم شان اعدام مي كند و آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد. به گفتهء وي "هدف از راه اندازي تظاهرات اعتراض در مقابل كشتن افغان هاي بي گناه" بوده است.

شماري از خانواده هاي كه بسته گان شان از سوي پوليس سرحدى ايران تير باران و يا درآن  کشور اعدام گرديده بودند نيز حضور داشتند.

حاجي شاه محمد يكتن از تظاهرات كننده گان مي گويد دو خواهر زاده اش توسط نيروهاى امنيت ايران به قتل رسيده است.وي از  دولت افغانستان مي خواهد تا در مورد اين عمل ايران بازجويى نمايد.

به گفتهء كارشناسان، مظاهره كنندگان در جلو سفارت ايران از چارچوب مظاهره مسالمت آميز خارج نشده و قاعده هاي مسالمت آميز را رعايت نموده اند.

اكمل داوي مشاور سازمان حقوق بشر افغانستان مي گويد مظاهره كننده گان وارد سفارت ايران نشدند، صرف در مقابل عملكرد اخير ايران از خود عكس العمل نشان دادند. وي ضمن اينكه اينگونه تظاهرات را در تمام جهان رايج دانسته اضافه مي كند: "مظاهره چيان داخل حريم سفارت ايران در كابل نشدند و هيچگونه خسارتي را به ساختمان سفارت يا كاركنان آن وارد نشدند. بنابراين، بجا نخواهد بود اگر استدلال شود كه مصئونيت سياسي سفارت ايران نقض شده؛ اما وقتي افغان ها بنا بر دلايل واضح مظاهره مي كنند و در قبال مسايلي كه براي شان مهم است اعتراض مي كنند، اين حق مسلم و اساسي شهروندان افغان است كه در قانون اساسي به آن تصريح گرديده و هيچ كسي نمي تواند اين حق را از آنان سلب نمايد. اگر ايران اينگونه قوانين مدني را در كشور خود ندارد، دليل برآن نيست كه در افغانستان نيز چنين قوانيني اعمال نگردد."

مردم نيز در خصوص خواستهء سفارت ايران واكنش نشان داده و از ناتواني دولت افغانستان در قبال سياست هاي ايران انتقاد مي كنند.

اميرالدين با اعتراض از پاليسي حكومت در قبال سياست ايران مي گويد: "مظاهره حق مسلم مردم است. حق ايران نيست كه توقع نمايد كه حكومت ايران مثل غلام ايران كار نموده و مظاهر كنندگان را دستگير نمايد."

در همين حال سيامك هروي، معاون سخنگوي رئيس جمهور در واكنش به در خواست سفير ايران به راديو كليد گفت كه تظاهرات حق مسلم مردم است، اما وي پرتاب سنگ وتخم به سوي سفارت ايران را يك عمل  نا درست خواند. به اعتقاد آقاي هروي " مظاهره در افغانستان در سطح مسالمت جواز دارد. لذا كساني كه تخم وسنگ به سوي سفارت ايران پرتاب كرده اند، مرتكب يك عمل نادرست شده اند. ما خواهان روابط نيك و مسالمت آميز با همسايه هاي خود هستيم."

آنچه نياز به تأمل بيشتر دارد اين مسئله است كه دولت ايران علي رغم عملكردهاي خصمانهء خويش همواره دم از دوستي با ملت و دولت افغانستان مي زند. اين تناقض آشكار در كردار و گفتار دولت ايران است كه باعث برانگيختن خشم مردم عليه دولت اين كشور گرديده است.

درحاليكه سخنگوي حكومت افغانستان از روابط مسالمت آميز سخن مي گويد، در خبرها آمده بود كه وزارت امور خارجهء ايران در تهران، سفير افغانستان را احضار نموده و اعتراضيهء را تسليم وي نموده است.

مولوي گل احمد اميني، نمايندهء پيشين مردم هرات در ولسي جرگه مي گويد: "اقدامات ايران در قبال قضيهء مسدود ساختن تيل وتظاهرات مردمي نشان مي دهد كه اين كشور دست به تهديد دولت افغانستان مي زند." به نظر وي اگر اين تهديد ها پاسخ دپلوماتيك از جانب دولت افغانستان به همراه نداشته باشد، ممكن است اين كشور آنگونه گفته بود، در آينده خصمانه تر موضع بگيرد. كما اينكه سفير ايران در مصاحبه با خبرگزاري رسمي ايران (ايرنا) گفته بود در صورتي كه مظاهر كنندگان دستيگر و مجازات نشود، دولت ايران در خصوص ورود تيل و ساير موارد تجديد نظر خواهد كرد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر