Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

27˚C
9˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

12˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

27˚C
11˚C

ميمنه فردا نسبتا ابری

9˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

زن افغان و تأمین حقوق سیاسی ‌ ‌

تهيه شده توسط فرخ لقا سلطانی
سه شنبه 02 قوس 1389 ساعت 11:38

زن افغان و تأمین حقوق سیاسی ‌ ‌

با وجود آن كــــه زنـان 50 درصد از جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند، ولی آنان هیچ نقشی در فرایند تصمیم گیری‌های اساسی وسیاست گذاری‌های كشور ندارند.

گروه تحقیق ودفــــاع از حقوق بشر افغانستان، طی نشستی به تاریخ اول ماه قوس سال جاری، ازكمرنگ بودن نقش زنان درعــــرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی واقتصادی نگرانی نموده و قطعنامه ای‌‌ را صادر نموده، گفتند: ”زنان افغان به ویژه زنانی كه در سطح رهبری و دیگر سطوح مدیریتی قرار دارند با موانع بی شمار سیاسی و فرهنگی مواجه اند.

مشاركت سیاســــی زنان، مسئله ای‌‌ كه مسئولان در این نهاد، آن را از اهداف ایــــن تحقیق عنوان می‌كنند. گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افغانستان از دو ماه به این سو تحقیقی را تــــحت نام "مشاركت سیاسی زنان" میان چهار طیف شامل: زنان بی‌سواد، زنان بی‌سواد فعال در اجتماع، زنــــان كارگر و روحانیون مذهبی در 5 ولایت كشور انجام داده است.

جمیله عمـــر، رییس ایــــن  گروه در حالی كه تأمین عدالت از سوی حكومت را از اهداف این تحقیق بیان نمود، گفت: "دولت باید در مورد پول‌های كه جامعۀ‌‌ جهانی طی 10 ســـال اخیر جهت ارتقای ظرفیت زنان در افغانستان بــــه مصــــرف رسانده، وضاحت دهد. دولت  باید تحت فشار قرار داده شود كه چرا طی 10 سال گذشته نتوانسته حداقل حقـــوق زنان در عرصه سیاسی اجتماعی را برآورده سازد."

‌وی همچنان خواستار مطرح شدن سهم زنان در شورای علما شد.

با این همه استاد محبوبه حقوق‌مل، یک تن از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از كمرنگ بودن نقش زنان در سطوح تصمیم گیری حكومت می‌گوید: "ماده 22 قانون اساسی كشور به صراحت ذكر می‌كند كه تمام مردم افغانستان، اعم از زن و مــــرد از حقوق سیاسی برخوردار اند."

اما شورای علما با رد این مطلب كه روحانیون مذهبی مانع مشاركت سیاسی زنان اند، می‌گویند: "مؤسسه‌ها و گروه‌ها با نشر ایــــن گزارش‌ها زمینه را برای مشاركت سیاسی زنان تنگ‌تر می‌سازند."

سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علما گفت: "علمای دین، هیچگــــاه مخالف حضور و مشاركت سیاسی زنان نیستند، برعكس علما فقط  چیزی را كه در حضور زنان و مشاركت سیاسی آنان مطرح می‌كنند این است كه زنان باید مطابق احكام شرعــــی و دینی در جامعه حضور یابند یعنــــی حجــــاب اسلامی و همچنین بقیه حدود اسلامی و دینی را در نظر داشته و مراعات كنند كــــه با این شرایط نه دین و نه علما مخــــالــــف اند."

با ایــــن حال عبدالحكیم عاشر، رییس مركز رسانه‌های حكومت می‌گوید: "دولت همواره سعی بر آن داشته است تا زنــــان را در عرصــــــــه‌های مختلف حكومت سهیم سازد. حكومت متعهد به تأمین تمام حقوق اتباع افغانستان است.

حكومــــت افغانستان، زنانی فعال در پارلمان افغانســــتان دارد همچنان حكومت ما، وزیر، معین و والــــی فعال زن دارد كه نمایانگر فعالیت سیاســــی زنان افغان است در ضمن حكومت زمینه‌های را بــــه خاطر تعلیم و تحصیلات عالی زنان فراهم نموده كه نشان دهندۀ تأمین حقوق زنان در جامعۀ‌‌ افغانی ما است، پس نمی توان گفت كه حكومت در تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی زنان افغان بی توجه بوده است."

نگرانی‌ها در حالی از كمرنــــگ بودن نقش زنان از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان مطرح می‌گردد كه حكومت افغانستان از 9 سال به این سو همواره از ارج گذاری به حقوق و ســــهم زنان در مسایل حكومتی سخن گفته اند، مگر بــــه گفتۀ آگاهان امور، این سخنان تنها در حد شعار باقــــی مانـــده و حقوق آنان همواره پامال شده است.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر