Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
6˚C

قندهار فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

هرات فردا آفتابی

21˚C
5˚C

مزارشريف فردا نسبتا ابری

1˚C
-4˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
4˚C

جلال آباد فردا آفتابی

14˚C
4˚C

باميان فردا نسبتا ابری

10˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

28˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

حكم زورمندان بالاتر از قانون

تهيه شده توسط کلید گروپ
پنجشنبه 31 سرطان 1389 ساعت 11:05

طي سه دهـــه جنگ در كشور؛ ولايت تخار نيز همچون سايرولايـــــات شاهـــد واقعات به زورگيري زنان و ازدواج هاي اجباري بوده است كه اكثر اين رويدادها ازسوي افراد و قوماندان هاي مسلح غيــــر مســـوول و اشخاص زورمند محلي به انجام رسيده است. ‌ ‌

مردم ولايت تخار مــي گويند: " اين روند نه تنها درجريان سه دهه جنگ وجود داشته بلكه در حال حاضر نيز ادامه دارد."

خانم جمعه گل 20 ساله، يكي از خانم هاي است كه ازسوي زورمندان بـــه عقد نكاح جبري در آورده شده است. او كـــه حالا بنابر مشكلات خانواده گــي دررياست امورزنان ولايت تخار زنده گي مـــــي كند. اينكــه چرا وادار به چنين زنده‌گي شده، مي گويد:" خورد سن بودم كه اين مرد يعني شوهرم به خانه ما تجاوز كرد، و مرا با خود به خانه اش برد. بعـــد از مدتي نمي دانم، 13يا 14 ساله بودم كه مرا به زور وادار به نكاح با خودش ساخت. بـــعد از مدتـــي چون شوهرم زورمند بود. برادرم را بنام اينكه  ترا ايران مي برم به قتل رساند.چون از اول بـــرادرم با او روابط خوب نداشت. بعد از همان وقت روابط من نيز با شوهرم خراب شد.اوهمواره اخطارم مي داد كه برادرت را كشتم ترا نيز خواهم كشت.همان بود كه در يكي از روز ها حدود 2 يا 3 سال پيش، به تنگ آمدم و تصميم گرفتم،از خانه فرار كنم كه اين كار را نيز كردم و به خانه مادرم آمدم. پس از آن به حكومت رفته و خواهان طلاق از شوهرم شدم. با وجوديكه او حاضـــر نبود، طلاقم بدهد، سه سال اين دعـــوا در محكمـــه ادامه يافت. در همين سه سال چندين بار بالاي خانه مادرم حمله كرده و بمب انداخت و از مـــا پول خواست. مجبور شديم زمين هاي پدرم را فـــــروخته و برايش پول بدهيم تا آنكه حاضر شد طلاقم بدهد."  ‌ ‌

پريگل خانم ديگري كه در حدود 35 سال عمر دارد. مي گويد:" بنابــــر ظلم و لت كوب شوهرش مجبور شده است تا بــه رياست امور زنان شهر تالقان ولايت تخارپناه ببرد. پريگل ادعا دارد كه از سوي شوهــــرش به زوربه عقد نكاح در آورده شده است. پريـــگل كه هنوزهم درچهره وي آثار شكنــجه و لت كوب به وضوح ديده مي شود، مـــــي گويد:"روزهاي بدي را در خانه شوهرم ديدم كه هيچ فراموشم نمي شود."

وقتي از او در مورد شوهرش پرسيدم كه چه كاره است و در كجا زنــده گي ميكند. او كه هنوز هم از شوهرش سخت مــي ترسيد، نخواست تا در مورد وي معلومات دهد، حتـــي نامش را به زبان نياورد. با آنهم در مــورد، زنده گي رقتبارش چنين گفت:" شوهرم يــــك قوماندان مقتدر محلي بود و حالا نيــــز است. يـازده سال پيش چون بسيار زورمند بود و هر چــــه مـــي خواست مي‌كرد،مرا نيز با آنكـــــه ازايــــن ازدواج راضي نبودم؛ به صورت اجباري بـــه عقد نكاح خويش در آورد. او مرا بسيار لت و كوب مي كرد تا يك روز پس از آن كه مرا بسيار اذيت كرد با پدرم فرار كرده و به رياست امور زنان ولايت تخارآمديم.حالا از شر او نجات يافته ام و اينجا راحت استم." ‌ ‌

رزم آرا هواش رئيس امور زنان ولايت  تخار ضمن تائيد  نكاح جبري و به زور گيري زنان از سوي افراد مسلح و زورمند در اين ولايت گفت: " اين امر هنوز هم ادامه دارد.افرادي كه اينكار را مي كنند، از جمله زور مندان محلـــي اند. خانم جمعه گل دختري بود كه پدر نداشت و از سوي يكي از زورمندان محل كه برادرش را نيز به قتل رسانده بود به زور گرفته شده است." ‌ ‌

نفيسه غياثي يك تـــــن از زنـــــان فعال و كارشناس در امور زنان از اين حالت ابراز نگراني نموده،مي گويد كه  در سال هاي جنگ، زنان نه تنها در ولايت تخار بلكــــه در تمام نقاط آسيب پذير، قرباني چنين حادثـــــات شده اند. تمام نابساماني ها وجود داشـــته و مــا عملاً به چشم مي بينيم حكم زورمندان و قدرتمندان بالاتر از قانون كار مي كند.قضاياي زيادي از ازدواج هاي اجباري و حتي  تجاوز بالاي دختران خورد سال هم در اين ولايت صورت گرفته است، و كسي به داد آنان نرسيده، چون زورمنـــدان همه از معافيت در برابر قانـــون برخوردار اند. هر گاه حاكميت دولت در همه نقـــــاط موجود باشد و قانون بالاي همه يكسان تطبيق گردد چنين رويداد هايي در آينده  رخ نخواهد داد."

بايد گفت كه در چند سال گذشته افغانستان شاهد موارد بيشمار نقـــض حقوق بشر از جمله تجاوزهاي جنسي ، نــكاح جبري،خود سوزي و به بد دادن دختران بوده كـــه در شمار زيادي از مناطق ديده شده و هنوز نيز ادامه دارد. ‌ ‌

مسله به زور گيــــري زنـــــان و دختران در سالهاي بحراني در كشور رواج يافته و با گذشت چندين سال جنگ ، ايــــــــن امر به يك عرف مبدل شده است، بـه گفتــــــه نهاد زنان ولايت  تخار تنها درجريان يك سال گذشته  درحدود 10 مورد نكاح  جبري و به زورگيري دردفتر آنان ثبت شده است.

در عين حال باوجوديكه پس از سقوط رژيم طالبان دركشور نهاد هاي متعددي براي دفاع از حقوق زنان ايجاد شده اند،اما گفته مي شود كه اين تلاش ها در ساحات دور دست كشور نتيجه رضايت بخشي در قبال نداشته است.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر