Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
6˚C

قندهار فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

هرات فردا آفتابی

21˚C
5˚C

مزارشريف فردا نسبتا ابری

1˚C
-4˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
4˚C

جلال آباد فردا آفتابی

14˚C
4˚C

باميان فردا نسبتا ابری

10˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

28˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مذاكره با محوريت افغان ها

تهيه شده توسط محمدرضا گلكوهي
شنبه 12 سرطان 1389 ساعت 10:44

مذاكره با محوريت افغان ها

از زماني كه جرگه ملي مشورتي صلح به عنوان يك راه حل افغاني از جانب رئيس جمهور كرزي داير گرديد، تلاش هاي گونه گون با اهداف مختلف پيرامون اين پروسه نيز شروع شد؛ نهادها و تشكل هاي مختلف داخلي و خارجي تلاش نمودند تا  این پروسه به انجام نرسد یا آنکه ازآن سوء استفاده صورت گیرد.

يكي از اين تلاش ها وارد كردن گروه جلال الدين حقاني در حلقهء مذاكرات صلح از جانب پاکستان می باشد. هرچند وحيد عمر؛ سخنگوي رئيس جمهور كرزي انجام مذاكره ميان اين گروه و حكومت افغانستان را رد نموده گفت: "این گزارش کاملا بی بنیاد و افترا است و هیچ حقیقت ندارد، رییس جمهور افغانستان با شخصی که در این گزارش از او نام گرفته شده است، هیچگاهی ملاقاتی نداشته است،  نه این شخص و نه هم کسی دیگر از کدام کشور دیگری با این شخص به کابل آمده است و نه هم رییس جمهور با مقامات پاکستانی که در گزارش ذکر شده است، ملاقاتی داشته است."

اما به گزارش امنتشره 6 سرطان شبکه تلویزیونی الجزیره از انجام اين مذاكره ميان حكومت و گروه حقاني درکابل حکایت دارد.

الجزیره خبرداده است که حقانی هفته گذشته به همراهی رییس استخبارات پاکستان شجاع پاشا به کرزی دیدار کرده اماآنچه در اين ميان مهم است، برجسته سازي نقش پاكستان از كانال مذاكره با گروه جلال الدين حقاني مي باشد.

به باور كارشناسان،  پروسهء صلح يك امرضروري بوده و نياز اساسي هر افغان به حساب مي آيد؛ اما آنچه مهم است، در نظرداشتن ميكانيزم مذاكره و رسيدن به صلح مي باشد.

آگاهان امور براين باور اند كه مي بايست محورهاي عمده و ستون هاي اصلي مذاكره و رسيدن به صلح، منافع ملي، قانون اساسي و مصالح عام كشوري باشد. لذا نبايد اين پروسه تحت تأثير قوت هاي خارجي قرار گيرد.

محسن فريد؛ مشاور حقوقي كميسيون مستقل حقوق بشر براين باور است كه "بايد ميكانيزم مذاكره و صلح، مصالح مردم افغانستان بوده و محور اصلي گفتگوهاي انجام شده خود افغان ها باشند."

به عقيدهء وي اگر در اين پروسه گام اول را كشورها و قدرت هاي بيروني بردارند، اين هراس وجود دارد كه بيش از آنچه مصالح ملي افغانستان مد نظر قرار گيرد، منافع قدرت هاي ذيدخل در آن اهميت پيدا می نمايد. در اين صورت رسيدن به صلح نه ممكن است و نه هم مفيد.

عبيدالله حليم؛ يك تن از محصلين پوهنتون كابل نيز براين باور است كه "متأسفانه مدام در پروسه هاي سياسي دست هاي بيروني دخيل بوده و همين مسئله باعث شده است تا نتايج مطلوب و منطقي كه به نفع افغان ها باشد از آن گرفته نشود."

اما علی مزيدي؛ نويسنده و ژورنالیست، عامل ديگري را در زمينه سازي دخالت هاي بيروني مؤثر مي داند. به باور وي"عدم هماهنگي و نبود همكاري هاي لازم و دوامدار ميان نهادها در داخل افغانستان زمينه ساز دخالت هاي خارجي مي باشد."

وي اضافه مي كند:"ما عملا مي بينيم كه نقش شورای ملی، احزاب سياسي و جامعهء مدني در پروسهء صلح بسيار كمرنگ بوده، يا براي آنان مجال مشاركت ومشوره دهی داده نشده است، به همین خاطر این نهادها علاقهء مشاركت وهمکاری صادقانه در اين پروسه را ندارند."

در حقيقت وقتي كه ميان نهادهاي داخلي نا هماهنگي حاكم باشد، اين پراكندگي موجب خواهد شد تا نهادهاي بيروني در مسائل داخلي افغانستان دست درازي نمايند.

اين مطلب را خانم فريده بيات؛ يك عضو جامعه مدني  بیان کرد. به عقيدهء وي" بايد تمام نهادها و شخصيت هاي سياسي بر محور يك دايرهء واحد كه در حقيقت همان منافع ملي است، گرد آمده و تصاميم مهم ملي را متحدانه اتخاذ نمايند."

خانم بيات پروسهء صلح را نيز يك امر سرنوشت ساز ملي مي داند كه براي نتيجه دادن آن عزم ملي نيازاست.

وي اضافه مي كند:"اين عزم ملي زماني ممكن خواهد بود كه تمام افراد، نهادها، اشخاص و سازمان هاي ملي تصميم مبتني بر منافع ملي و مصالح مردمي را اخذ نموده و بر مبناي آن وارد مذاكره شوند."

به اين ترتيب، ديده مي شود كه اگر وارد شدن گروه حقاني در حلقهء مذاكره واقعيت داشته و اين امر نيز به ديكته و اشارهء پاكستان يا ساير كشورهاي خارجي باشد، رسيدن به نتايج مطلوب از آن نيز ميسر و ممكن نخواهد بود. تنها راه فيلترسازي و جلوگيري از نقش چشمگير و مخرب كشورهاي خارجي نيز ايجاد روحيهء همكاري ميان نهادهاي داخلي و مذاكره بر مبناي منافع ملي مي باشد.

اما يگانه مانع رسيدن به اين هدف، نبود حس اعتماد متقابل ميان مهره هاي داخلي و نهادهاي كشوري مي باشد. لذا تا زماني كه اين حس اعتماد ميان نهادهاي داخلي خلق نشود، نمي توان در راستاي مذاكره با مخالفان مسلح دولت يك عزم ملي را استوار نموده و بر محور آن تصميم ملي گرفت.

اين مسئله از اظهار نظر آقاي مير احمد سيرت؛ استاد پوهنتون كابل نيز قابل فهم است.

به عقيدهء وي" تا وقتي كه اعتماد سازي و حس اعتماد ميان نهادهاي حكومتي افغانستان حاكم نگردد، هرگز نمي توان جلو دخالت هاي بيگانه را گرفت و هيچگاهي نمي توان براي امور مهم كشوري يك تصميم ملي و كارساز اتخاذ كرد."

آقاي سيرت رسيدن به صلح دايمي را فقط با مشاركت وسيع ملي، با محور منافع ملي و ايجاد اعتماد لازم بطور وسيع مي داند.

به باور وي هرگاه اين منظور برآورده نشود، نتايج مذاكره بيش از آنكه به نفع افغانستان تمام شود، منجر به فراهم آوري منافع قدرت هاي بيروني خواهد شد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر