Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

27˚C
9˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

12˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

27˚C
11˚C

ميمنه فردا نسبتا ابری

9˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مصارف مليوني برای سرك‌های يك‌ساله

تهيه شده توسط حامد كوهستاني
دوشنبه 19 ميزان 1389 ساعت 16:03

مصارف مليوني برای سرك‌های يك‌ساله

طي بيش از ۹ سال گذشته 6000 كيلو متر سرک در سراسر كشور قيرريزي شده؛ اما كيفيت كار در اين سرك ها استندرد نيست. مردمي كه از اين سرك ها استفاده مي كنند، از كيفيت پايين كار شاكي اند.

آنها می گویند: برای اين كه کیفیت قیر و زيرسازي سرك ها خوب نيست، بیشتر از سرک هایي که اسفالت شده اند در ظرف کمتر از یکسال، خراب شده و از بين رفته است.

باشندگان کشور و کارشناسان سرکسازی، فساد و اختلاس در روند کاری پروژه های سرکسازی را عامل دیگر کیفیت پائین كار سرکسازی می خوانند. آنان از شاروالی ها می خواهند تا روند کاری پروژه های متذکره را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهند.

کیفیت سرک ها

گل احمد ناصری؛ باشندهء پروژه احمد شاه بابا مینه، مشهور به "ارزان قیمت" مربوط به ناحیه دوازدهم شهرکابل میگوید: "سرک های پروژه احمد شاه بابا مینه که سال گذشته اعمار شده بود، به دلیل عدم نظارت دقیق از جریان کار توسط مسؤلین شاروالی کابل واستفاده مواد بی کیفیت درکمتراز یکسال دوباره خراب شده است."

احمد سمیر؛ باشندهء ديگراین ناحیه درحالی که نسبت به کیفیت پروژه های سرک سازی دراین ساحه بی اعتماد است، می گوید: "باید مسؤلین روندکاری این پروژه ها را کنترول کنند، ولي آنان با اخذ یک مقدار پول از کمپنی های سرکسازی مسؤلیت شان را انجام نمی دهند و می گذارند تا شركت ها كيفيت كار را مد نظر قرار ندهند."

مردم درحالي كمپني هاي سركسازي را متهم به اخذ پول مي كنند كه انجنیرعبدالغفارصافی؛ مدیرانجنیری ناحیه دوازدهم شهرکابل ضمن تائید مشکلات درپروژه های سرک سازی دراین ساحه، شاروالي را در اين خصوص مقصر دانسته مي گويد: "پس از آنکه مسؤلین شرکت سرکسازی "سیب گروپ" و تمویل کننده این پروژه (امارات متحده عرب) نظریات تخنیکی و مثبت مدیریت انجینری ناحیه دوازدهم را در نظر نگرفت. مشکلات متذکره را چندین بارازطریق مکاتیب رسمی با ریاست پالیسی وانسجام شاروالی کابل درمیان گذاشتیم؛ اما نتیجهء مثبت نداد."

شکایات مردم درخصوص بی کیفیت بودن سرکهای قیرريزي شده تنها منحصر به پروژه احمد شاه بابا مینه نيست؛ بلكه در بیشتر پروژه های سرک سازی درسطح شهرکابل وضع به همين گونه است. عدهء ازباشنده های ناحیه پنجم نیز از پایئن بودن کیفیت سرک کوته سنگی الی کمپنی شاکی بوده و مسؤلین مربوط را متهم به رشوه ستانی می نمایند.


نا هماهنگی ارگان ها

مسؤلين مؤظف در شاروالي از اين كه بعضي قراردادهاي سركسازي با نظارت شاروالي صورت نمي گيرد، شاكي اند. انجنیرشاولی زمیع؛ رئیس پالیسی و انسجام شاروالی کابل میگوید: "ده ها قطعه عکس از تخریب سرک ها را در پروژه های احمد شاه بابا مینه، کوته سنگی – دهمزنگ و دهمزنگ- دارالامان با مکاتیب رسمی به کمپنی ترکی "سیب گروپ"  که مسؤلیت قیرریزی این سه سرک را دارد، ارسال نمودیم؛ اما چون قرارداد سرک های متذکره به طور مستقیم از طرف امارات متحده عرب با این کمپنی صورت گرفته است، به  انتقاد های شاروالی کابل از سوی سیب گروپ هیچ توجه صورت نگرفت."

آقای زمیع می افزاید:"چون مسایل مالی ومصارف پولی پروژه متذکره دراختیار شاروالی کابل نمی باشد، موضوع نظارت نیز ارتباط مستقیم به شاروالی کابل ندارد."

این گفته های انجنیر زمیع در حالي ابراز مي گردد که انجینر یاسین هلال؛ رئیس کنترول و ساختمانهای اساسی شاروالی کابل ادعا های آقای زمیع را رد نموده می گوید: "کشور امارات متحده عرب 30 ملیون دالرامریکائی را به منظورسه سرک عمده شهری کمک و قرارداد آن نیز با حکومت افغانستان صورت گرفته، لذا کلمهء "بی خبربودن" از پروژه های متذکره توسط رئیس پالیسی وانسجام شاروالی کابل درست نمی باشد."


مسوولیت گریزی

رفت و آمد وسایط سنگين با حمل تناژ بلند يكي ديگر از عوامل تخريب سرك ها دانسته مي شود. رئیس پالیسی وانسجام شاروالی کابل همکاری پولیس ترافیک واداره ملی نورم واستندرد را درخصوص کنترول وسایط دارای تناژ بلند وکنترول کیفیت مواد ساختمانی با شاروالی کابل کمرنگ عنوان مي كند. وي درمورد دلایل تخریب شدن سرک های قیرمی گوید: "عبور و مرورد وسایط با تناژ بلند، عمده ترین دلیل برای تخریب سرکهای قیردرشهرکابل است."

اما داکترمجیب الرحمن خطیر؛ معاون تخنیکی اداره ملی نورم استندرد می گوید: "کیفیت مواد ساختمانی به دو بخش تقسیم گردیده که بخش اول آن مربوط به این اداره میباشد و اداره نورم استندرد به دلیل مشکلات اداری و تدارکاتی تاهنوز قادربه خریداری لابراتوارهای کنترول کیفیت مواد ساختمانی نگردیده است."

به عقيدهء وي عامل اصلی ورود مواد ساختمانی بی کیفیت، استفاده این مواد در پروژه ها میباشد واکثر مواد متذکره درپروژه های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

درهمین حال مل پاسوال اسدالله؛ مدیرترافیک کابل ضمن رد ادعای عدم همکاری پولیس ترافیک با شاروالی کابل مدعي است كه "کنترول وزن وسایط ازمسؤلیت های وزارت فواید عامه می باشد."

اما محمد اکرم جلال زاده رئیس بازسازی سرکها درریاست عمومی حفظ ومراقبت سرکهای وزارت فواید عامه می گوید: "این وزارت به منظور کنترول وزن وسایط باربری 20 پایه ترازوی تناژبلند را درنقاط مختلف شهرکابل جابجا نموده؛ اما کنترول این وسایط در دروازه های شهری از مسؤلیت های این وزارت نمی باشد."

وی دلیل اصلی تخریب سرکهای قیر شده را عدم دقت درمحاسبه پروژه های سرکسازی عنوان نموده علاوه مي كند: "این موضوع از مسؤلیت های مستقیم ادارات مربوط به شاروالی کابل می باشد."


عوامل اصلي تخريب سرك ها

به هر ترتيب، اين سوال در اذهان عموم شهروندان مطرح است كه چه چیز باعث تخریب شدن سرک هاي قيرريزي شده مي گردد؟

رحمان خان؛ انجنیر کمپنی "ای سی تی" که کمپنی نظارت کننده از جریان کارسرکسازی "سیب گروپ" میباشد ضمن تاکید به کیفیت عالی کار و مواد ساختمانی در پروژه های متذکره،عمده ترین عامل برای تخریب سرک های قیرشده درشهرکابل راعدم توجه به حفظ و مراقبت از پروژه های سرکسازی، هم ازسوی شاروالی کابل و هم از جانب مردم عنوان می نماید.

اما انجنیرسید حمیدالله میری؛ رئیس حفظ ومراقبت کار شاروالی کابل با رد ادعای کمپنی "ای سی تی" می گوید: "تاهنوز هیچ پروژه سرکسازی از سوی شرکت های خصوصی تکمیل نگردیده که شاروالی کابل از آن حفظ ومراقبت نماید."

او تأکید مي كند که "قبل ازتکمیل شدن وتحویل دهی رسمی پروژه به شاروالی کابل اگرصد بارهم سرک تخریب گردد، مسؤلیت شاروالی کابل نمی باشد."

پوهنوال انجنیرنجابی؛ استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تأکید بر عوامل تخنیکی تخریب سرک ها عدم مسؤلیت پذیری ارگان های مسؤل و نبود سیستم مجازات و مکافات را درادارات حکومتی افغانستان، ازجمله عمده ترین عوامل برای کیفیت پائين پروژه های سرکسازی درکشورمي داند.

اینکه کمپنی "سیب گروپ" با کدام معیارها پروژه های سرکسازی را درشهرکابل تطبیق می نماید، سعید اوسوی رئیس این کمپنی میگوید: "سیب گروپ درحال حاضرمصروف كار روي سه پروژه سرکسازی مطابق به استندرد های بین المللی میباشد که طول آن حدود هفده کیلومتر و قیمت مجموعی آن 28 ملیون دالر امریکائی است و ازسوی امارات متحده عربی تمویل می گردد."

رئیس کمپنی "سیب گروپ" تأکید می نماید که کار سرکسازی را مطابق به دیزاین پروژه ومعیارهای جهانی انجام می دهند.

اما حامد امیری؛ رئیس زرمت لابراتوار که لابراتوارکنترول کیفیت مواد ساختمانی میباشد، نقش شاروالی کابل را درنظارت از پروژه های سرکسازی کمرنگ خوانده می گوید: "شاروالی کابل دراین مورد باید با جدیت عمل نماید."

انجنیرمحمد یاسین هلال؛ رئیس کنترول ساختمان های اساسی شاروالی کابل با آنکه ازتلاش های جدی این اداره به منظور بلند بردن ظرفیت نظارتی ازجریان پروژه ها خبرمیدهد، تأکید می نماید که "یکی ازعوامل پائین بودن ظرفیت نظارتی درشاروالی کابل، سطح پائين معاش پرسونل تخنیکی دراین اداره می باشد."


مجازات و مكافات

نبود سیستم مجازات و مکافات درجریان کارپروژه های سرکسازی ازجمله مواردی است که به عنوان یکی ازعوامل تخریب سرکها مطرح می گردد. با اين حال، پرسش اساسي اين است كه  لوی څارنوالی كشور در این خصوص چه کارهای را انجام داده است.

رحمت الله نظری؛ معاون لوی څارنوال در امور نظارت می گوید: "درمورد تخریب سرکهای قیر و پائین بودن کیفیت مواد ساختمانی دراین پروژه ها، دوسیه ترتیب گردیده ودرحال حاضر تحت بررسی می باشد."

وی درمورد دلیل مسؤلان شاروالی کابل مبنی بر پائین بودن حقوق وامتیازات کارمندان تخنیکی این اداره می گوید: "مطابق قانون هر فردی که به حفظ منافع دولت مکلف باشد، درصورت بي توجهی به این مسئله مسؤل پنداشته مي شود."

لازم به ذكر است كه براي روشني بيشتر اين قضيه با سفارت امارات متحده عرب تماس هاي مكرر انجام شد؛ اما اين سفارت با گذاشتن دو هفته انتظار و وعده هاي مكرر حاضر به مصاحبه و توضيح در خصوص، نحوهء انجام قرارداد و چگونگي نظارت از اين پروژه نگرديد.

اینکه سفارت امارات متحده عرب، کمپنی "سیب گروپ" را برای تطبیق پروژه های متذکره با کدام معیارانتخاب نموده و آیا قیمت مجموعی این سه پروژه که هفده کیلومتر سرک را احتوامی کند، واقعاً 28 ملیون دالر امریکايی بوده است یا خیر و سوالات متعدد دیگری بدون جواب باقی ماند.

همچنان قابل یاد آوری است که کمپنی "سیب گروپ" نیز با آنکه درجریان مصاحبهء رسمی با کلید تعهد نموده بود که حاضر است مشخصات پروژه های سرکسازی را که درشهرکابل تطبیق می نماید به منظور کنترول کیفیت دراختیار کلید گروپ قرار بدهد؛ ولی با گذشت نزدیک به سه هفته انتظار به تعهد خود عمل نکرد.

شکایات مردم از پائین بودن کیفیت کار در پروژه های سرک سازی درشهرکابل درحالی صورت می گیرد که به گفتهء آگاهان امور عدم توجه جدی درخصوص نظارت دقیق ازجریان کار، حاکم بودن  فرهنگ معافیت درادارت مختلف دولت،عدم مسؤلیت پذیری و از همه مهمتر موجودیت فساد اداری درسطوح مختلف ارگان های داخلی وخارجی باعث گردیده تا درطول بیشتراز ۹ سال گذشته بسياری از پروژه های سرک سازی با وجود مصرف ملیون ها دالر، نتیجهء مثبتی درپی نداشته باشد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

  • يكشنبه 12 جوزا 1392 ساعت 02:57 | انجنیر نثاراحمد(معصومی)
    درشهرداری کابل قسمیکه به همه معلوم هست هیچ شخص وجود ندارد که مسئولیت پزیر باشد همه متوجه به جیب خودش هست درشش ماه قبل قرارداد یک سرک را امضا کردن بایک شرکت داخلی که شرکت به دیگر شرکت به قرارداد داده بود : که کار آن ذیلا صورت کرفته است" 1 کارزیر سازی آن همان سرک که وجود داشت به حیث زیر ساز انتخاب شد 2 کار که به خاطر هموار کاری صورت کرفت قسمیکه هر طبقه را به ارتفاع حتا یک متر انداخته که کمپکشن درست هم نمیشود و نشده هست 3 کار در هنگام قیر کاری در قرارداد 5cm بوده اما ریخته شده 3cm که ازیکطرف قیر پاشی بود ازطرف دیگر قیر کنده شده ودو باره خراب میشد حالا آمدن که سرک را داغ گیری نمایند که تا هنوز قرارداد کار آن ختم نشده هست چی برسه به اینکه کرنتی یکساله آن دیگر از کدام شهرداری کله کنیم

نوشتن نظر