Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

21˚C
6˚C

قندهار فردا آفتابی

27˚C
9˚C

هرات فردا آفتابی

21˚C
5˚C

مزارشريف فردا آفتابی

1˚C
-4˚C

غزنی فردا نسبتا ابری

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

12˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

27˚C
11˚C

ميمنه فردا نسبتا ابری

9˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

نظريات ضد و نقيض از افزايش اسهالات

تهيه شده توسط کلید
شنبه 06 سنبله 1389 ساعت 13:37

نظريات ضد و نقيض از افزايش اسهالات

 

با بلند رفتن درجه حرارت هــوا ، عدم مراعات حفظ الصحهء‌‌ محيطــي، آلوده گــــي هـــوا، عدم دسترسي به آب آشاميدني صحي و غيره  سبب شده تا در اين اواخر ميزان شيوع  قي و اسهالات درنزد اطفال بلند برود. ‌ ‌

داكتر سيد اسدالله سادات آمر پولي كلينيك شفاخانه صحت طفل مـي گويد: "امسال نسبت به سال گذشته واقعات اســـهال در شفاخانه افزايش يافته است. ازشروع سال تا كنون 1727  طفلي كه مصاب به اســــهالات بــــوده اند، دراين شفاخانه مراجعه كرده كه 17 تـــن آنـــــان را واقعات فوتي تشكيل مي دهد." ‌ ‌

او مي گويد: ايــن واقعات نزد اطفال يك روزه الي پنج ساله بيشتر بوده كـــــه از نواحــي مزدحم شهركابل بـــه ايــــن شفاخانه انتقال يافته و تحت تداوي قرار گرفته اند.

او مي افزايد:"عــدم استفاده از آب آشاميدني صحــي، عـــدم حفــظ الصــحهء‌ محيطي، گرفتن غذاهاي غير صحــي  و شب مانده از مواردي اند كه در شيوع اســــهالات نقش عمده دارند. از يك سو شهر تحت بازســــازي قرار دارد و از جانب ديگر وضعيت محيط زيـــست خوب نبوده  و واقعاً قابل نگراني است.  ‌ ‌

با اين حال داكترجنت گل عسكرزاده سرطبيب شفاخانهء  آتاترك در كابـــل مي گويد: اكثرواقعات مرض  از نواحي غـرب شهر كابل و ولايت ميدان وردگ به اين شفاخانه مراجعه مي كنند و نسبت به سال گذشته كاهــش را نشان مي دهد. اما واقعات اســـــهالات اطفال در مقايســـه با ماه هاي قبل افزايش يافته است. از شـــروع سال جاري تاكنون 6028 طفل مصاب بــــه مـــرض اسهالات به اين شفاخانهء‌‌ ‌مراجعه كرده كه  بـه تعداد 1592 طفل داخل بستر و 17 مريض فوتي در شفاخانه داشته ايم.

سرطبيب شفاخانهء  آتــاترك تصريح مي‌كند كه تنها در ماه اســــد ســـال جاري به تعداد 1728تن مراجعه كرده كـــــه از آن جمله 544 مريض داخل بستربوده و سه فوتي را به همراه داشته است؛ اما اين رقم در مـــاه گذشته 1443 تن بوده كه 383 آن داخل بستر و 5 فوتي را دارا بوده است.

نظر به ارقام ثبت شده در دو شفاخانه دولتي در يك ماه اخير، ميـــزان امــراض اسهالي در اطفال افزايش را نشان مي دهد. ‌ ‌

در مورد تفكيك اين كه آيا امراض اسهالات در نزد اطفال افزايش يافته يا كاهش نظريات ضد و نقيض وجود دارد.

داكترغلام سـخي نور اوغلي سخنگوي وزارت صـــحت عامهء كشور خـلاف نظريات مسوولين دو شفاخانه  مي گويد: ‌ ‌

با وجود اينكه سيلاب هاي مدحش در اكثر نقاط كشور سرازير شده است، امــــــا خوشبختانه امسال وضعيت اسهالات و كولـــرا در نزد اطفال كاهش را نشان مي دهد.از شروع ســـال تا كنون يك صد هزار طفل مصاب به امراض قي واسهال در شفاخانه ها تحت تداوي قرار گرفته اند.  حال آنكه سالانه 50 الي 65 هزار واقعات فوتي در اطفال بــــــه ثبت رسيده اند كه اين وضعيت هنوز هم  نگران كننده مي باشد.

او مي گويد:" نبود آب آشاميدني صحي كه 70 در صد مردم به آن دسترســــــي ندارند،غذاي غير صحي، حفظ الصحه محيطـي، نبود كاناليزاسيون، پايين بودن آگاهي عامــه و ... از مواردي اند كه دست به دست هم داده و عامــــل اساســي شيوع اينگونه امراض مـــــي شوند. وزارت صحت عامه براي بالا بردن آگاهـي عامه كار هاي را انجام داده و همه ساله در هر موسم  كمپاين هاي كلوريشن راه اندازي مي كند. ما دراين دور نيز اين كمپاين را  از كابل  و ولايت پـــروان آغاز كرده و قرار است در پانزده ولايت افغانســـتان نيزادامه يابد. تمركز ما بيشتربالاي  مناطقـي ‌كه آسيب پذيرتر اند؛ مانند كابل كه از لحاظ محيــــطي سخت دچار مشكل است، مــــي باشد. خوشبختانه در ايـــن اواخر با تبليغات گســــترده شوراهـــاي محلي ولايت ها و همكاري ارگان هـــــاي ذيـــربط با ايجاد چاه هاي سرپوشيده كمك شده اســــت تا نتايج مثبت از آن بگيريم.ما در تمام شفاخانــــه هاي انتاني سي الي چهل بســـــــتر را بـــه امـــراض اسـهالات و كولرا اختصاص داده ايــــم و همچنين از طريق مبلغين صحي ، مطبوعات، اشـخاص متنفذ و غيره تلاش مي كنيم تا مردم بيشتر آگاهي حاصل نمايند."  ‌ ‌

اين درحاليســـت كــــه هفته گذشته ،آخرين شماره هفته نامه آبــادي از افزايش سه برابر شيوع اسهالات در كابـل خبـــر داده و گفته است كه شهر كابل با توجـــه بـــــه وضعـــيت خراب محيطي و موجوديت كثافــــات بيــــش از حــد درشهر عامل افزايش اسهالات در نزد اطفال و حتي بزرگسالان شمرده مي شود. ‌ ‌

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر