Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

21˚C
6˚C

قندهار فردا آفتابی

25˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

19˚C
3˚C

مزارشريف فردا آفتابی

1˚C
-5˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
2˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

9˚C
0˚C

زرنج فردا آفتابی

26˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

افزايش ولادت ها مشكل خانواده و اجتماع

تهيه شده توسط سهيلا وداع خموش
پنجشنبه 14 اسد 1389 ساعت 11:12

افزايش ولادت هــــا طــي چند سال اخيردر كشور، از يك سو  با توجه بـه شرايط فعلي و نبود امكانات، نكته نگـــران كننده توصيف شده و از جانب ديگر ازديـــــاد نفوس براي رشد اقتصاد در كشورنكته بس مهم پنداشته مي شود. ‌ ‌

به گفتهء‌ مسوولين وزارت صحت عامهء‌  كشور نظر به ارقام موجوده در چهار ماه اول سال روان به تعـــــداد 79061 ولادت  در مراكز صحي در سراسر كشور صورت گرفته كــــه اين رقم نسبت به سال 1388  كه بــــه تعداد 340661 ولادت بوده است، افزايش قابل ملاحظهء  را نشان مي دهد. ‌ ‌

اين درحاليست كـــه به اساس ارقام تخميني اداره احصائيه مركزي مطابق به تخمين هاي  كه اين اداره انجام داده، نفوس كشور درسال 1389 حدود 26 مليون تخمين شده است كه ازجمله 5.7 مليون آن شهري، 18.8 مليون دهاتي و 1.5 مليون تن را كوچي ها تشكيل مـــــي دهند. افغانستان از جمله كشور هاي است كــــه از لحاظ ساختار سني بيشترين  نفوس آن را جوانان تشكيل مي دهد. ‌ ‌

در سروي سال 1387 احصائيـــه مركزي آمده است كه مجموعاً 49 در صـــد نفوس را اطفال تشكيل مي دهند كه تعداد آن بالغ به 12 مليون تن مي شود. از جمله اين ارقام، 2.2 مليون در مناطق شهري، 9.2 مليون در مناطـــق دهاتي و چهارصد هزار طفل كوچي بوده اند. ‌ ‌

عصمت الله رمــــزي مشاور امور احصائيوي اداره مركزي احصائيه مــــي گويد: فيصدي رشد مجموع نــــفوس افغانستان سالانــه 2.3 درصد تخمين شده است.در بُِِعد افزايش؛ ولادت ها بنابر عوامل اجتماعي،فرهنگــــي واقتصادي درسطح بلند قرار دارد. يك زن افغان بـــــا فـــرض اين كه الگوي ولادت هــــا در سطح فعلي باقي بماند، در طول حيات بـــــاروري خود6.27 طفل را به دنيا مي‌ا~ورد. اين تولدات مجموعــــي زن ها در طول حيات باروي شان در مناطــــق دهاتــي از مجموع كشور اندكي بالاتر است كه به 6.49 طفل در طول حيات باروري مـــــي باشد و ولادت ها در بين زنان كوچي بيشتر است. ‌ ‌

سازمان صحي جهان حداقل وقفه بين ولادت ها را 24 ماه تخمين كرده است؛ اما ارقام (ان  آر وي اي )، بيشتر از نصف خانــــم ها وقفه بين دو ولادت را مدنظر نمي گيرند. ولادت هاي كه كمتر از 18 ماه صورت مــي گيرد، 29 در صــــد را تشكيل مي‌دهد و ولادت هــاي بين 18- 23 ماه 24 درصد را تشكيل مي دهد كه درمجموع 53 در صد مي شود.


افزايش ولادت هاي پي در پي

بي بي گل باشنده پلچرخي كابل كه نهمين طفلش را در شفاخانه رابعه بلخـــــي به دنيا آورد مي‌گويد: "بعد از هفت دختر پي در پي، پسر به دنيا آوردم كه آنهم ضايع شد، سپس دو پسربه دنيا آوردم.با آنكه شوهرم با به دنيا آمدن دخترمشكلي نداشت، ولي فاميلش مـــي گفتند كه بايد پسران بيشتر داشته باشيم، چون شوهرم يگانه پسر مادر بود به همين خاطر فاميلش نمـــــي خواستند كه پسرم مانند پدرش بي برادر باشد."

او مي گويد:" من با نـــه اولاد بسيار به تكليف استم، از يك سو رسيده گي به نظافت و از جانب ديگر اقتصاد چندان خوبي نداريم. شوهرم كار آزاد مي كند و سير كردن شكم آنان بسيارمشكل است."‌

محمد يوسف باشنده شهر پلخمري مي گويد: "بعد از ســـــيزده سال كـــــه در پاكستان زنده گي مي‌كرديم ودوباره به وطن برگشتيم،هشت فرزند يعني پنج پسر و سه دختردارم. از بيكاري و زنده‌گي در خانه هاي كرايي سخت رنـــج ميبرم. بزرگترين اولادم ده ساله و خوردترينش بيست روزه است.

محمد يوسف به اين باور است كه طفل هرقدر زياد باشد، بــــالاي پــــدرو مادر سنگيني ندارد و مي‌گويد:"متل معروفي است كـــــه " روزي طفل را خدا مي دهد و سنگينش را زمين برمي دارد" ما هم با توجه به اي متل طفل به دنيا مي آوريم،اما واقعاً با مشكلات زيادي روبرو استيم. دو طفلم مكتب مي روند، ولي سه طفل ديگرم با آنكه واجد شرايط مكتب هستند؛ به علت خرابي وضعيت اقتصادي نتوانسته ام آنان را شامل مكتب سازم." ‌ ‌

از سوي ديگر دوكتور سعيده سعيد رئيس شفاخانه ولادي نســـائي "خيريـه رضائي" ولايت هرات مي گويد:" در ربع اول سالجاري حدود6190 طفل در اين مركزمتولد شده اند كه با مقايسه با ربع اخيرسال 1388، 10 تا 20فيصد افزايش را نشان مي دهد. در ربع اخير سال 1388 حدود5357 خانم در اين شفاخانه ولادت كرده اند."

اناهيتا باشنده ولسـوالي انجيل ولايت هرات كه در حال حاضر 8 فرزنــــد 3پسر و5 دختر دارد، مي‌گويد: "شوهرم علاقه زياد به فرزند بيشتر دارد، لذا مي خواهم فرزندان بيشتر بدنيا بياورم. هرچند بزرگ كردن آنان خيلي برايم مشكل است. "

دوكتورتمكين داكتر شفاخانـــــه هرات معتقد است كه رقابت هاي فاميلــــي ، فقر ، بيسوادي و عقبماني فاميل ها باعـــث ازديـــاد فــــرزندان در خانواده ها شده است. ‌ ‌

خانم مسعوده يكتن ديگـر از باشنده گان ولايت هرات كه يك فرزند 4 ساله دارد و نيز از اقتصاد خوبي برخوردار است، مي گويد: "ديگــــر علاقه چنداني به دنيا آوردن فرزند را ندارم؛ زيـرا در وضعيت كنوني كه اقتصاد فاميل ها خراب است، نبايد فرزنــــــد زياد تري بدنيا آورد. فعلاً با خانــــواده ســــه نفري خود خيلي احساس آرامش و خوشبختي مي‌كنم ، چون به همه كارهايم رسيده گي كرده مي‌توانم."

با اين حال، داكتر حميده علمـــي متخصص ولادي و نسايي و سرطبيب شفاخانــه حوزوي بلخ مي‌گويد: "درچهار ماه نخست سالجاري ولادت ها  در شفاخانه حوزوي بلــــخ نسبت بــه چهار ماه اول سال گذشته افزايش چشمگيري يافته است."

وي مي گويد: "در چهار مــــاه نخست سال گذشته آمار ولادت هــــا در شفاخانــه حوزوي اين ولايت 2294 تن بوده كـــه نسبت به سالجاري كم است اما در چهار مـــــاه سال روان  بــه تعداد  3115 ولادت صورت گرفته كه بيش از 35 در صد افزايش را نشان ميدهد."

صوفي هاشم كه صاحب 6 فرزند است و كار وپيشه وي نيز كراچي رانـي مي باشد، مي گويد:  "فرزند كم باشد ويــــا زياد؛ روزي رسان خداوند است و مه به پيشه كــه دارم ضروريات شان را بر آورده مي‌سازم."

به همين ترتيب در ولايــــت كندهـــار ميزان افزايش ولادت ها 20 در صد را نشان مــــي دهد. به گفتهء‌ داكتر محمد ابــــراهيم سالم رئيس بخش نسائي ولادي شفاخانه ميرويس كندهار در چهار ماه گذشتهء‌‌ سالجاري 2328 طفل در اين شفاخانه به دنيا آمده اند و 500 طفل ديگر در كلينيك هاي مربوط به رياست صحت عامه تولد گرديده اند."

او همچنين از كاهش 15 درصدي ميزان مرگ و مير مادران نيز خبر داده مـي گويد:" در چهار ماه گذشته فقط دو زن در هنگام ولادت جان خود را از دست داده و 90 طفل نيز از بين رفته اند و به تعداد 638 زن تشويق گرديده تـــا بـــــه وسيله دوا بين ولادت هايشان وقفه به وجود بياورند." ‌ ‌

سكينه يكتن از باشنده گــــان ولايت كندهار مي گويد : "در قريه مــا يك زن 14 طفل دارد اما به هيـــچ وجــــه بـــه خــوراك و پوشاك آنان رسيده نمي‌تواند. بـــه تــــعليم و تــــربيه آنان توجه كرده نمي‌تواند و دايم يكي از آنان مريض مي باشد." ‌ ‌

بــــه همين تــــرتيب 10311 ولادت در تـــمام شفاخانه هاي ولايت ننگرهـار صورت گرفته است كــــه در ايــــن ميان سه زن جان شان را در هنگام ولادت از دست داده اند. ‌ ‌

از سوي ديگـــر داكتر نسرين مياخيل رئيس شفاخانه ملالي زيژنتون شهر كابل مي گويد: "سال 1387 به تعداد 24 هزار ولادت داشتيم ولي در سال 1388 به تعداد 28243 واقعه ولادي رسيده است.‌

وقفه در ولادت بســــيار مهم است كه در دين اسلام دو سال وقفه را حـكم مي كند و از نظر علمي سه سال وقفه را بايد در نظر گرفت." ‌ ‌


تعدد ولادت ها و تاثيرات آن

داكتر نسرين مـــــي گويد: مادري كه ولادت هاي پيهم دارد، فعاليت سيستم نورمال وجودش بهم مي خورد و از جمله عوارضي چون؛كمخوني، كمبود ويتامين، سقط هـاي مكرر، خونريزي هاي قبل از ولادت و بعد از ولادت، سوء تغذي، ولادت هاي غير نورمال وغيره را سبب مي شود. ‌ ‌

در مجموع در شفاخانــــه ملالي اين ولايت 35640  ولادت غير نــورمــــال مراجعه كرده كه 13 فوتي داشته ايم. يــك شعبه خاص داريم، كه اين تيم  در مورد شير مـــادر، فوايد واكسن، وقفه ميان ولادت ها، حفظ الصحه شخصــي و غيره از طريق بلند گو به مادران گوشزد مي شود. ‌ ‌

در 24 ساعت كـــه 80-100 مريض ولادي به شفاخانه مراجعه مي كنند ، 4-5 آن غير نورمال  به ثبت مي رسند. ‌ ‌

داكتر شفيقه بــــرشنا بابـك ترنر متخصص شفاخانه رابعه بلخي  شهـر كابل مي گويد:"سالانه 25 هزار مريض به شفاخانه رابــــعه بلخي مراجعه مي كنند. در بخش ولادي روزانـــــه بيشتر از 130 مريض آمده كــه به صورت اوسط در 24 ساعت 80 ولادت را تشكيل مـــي دهند. ولادت ها نسبت به سال هاي گذشته زياد شده، در سال 2008 ما بيش از چهارده هزار ولادت داشتيـــم، ولـــــي در سال 2009به داشتن 17282 ولادت افــــزايش به وجود آمده است."


پي آمد هاي ناگوار

داكتر شفيقه بابك مــــي افزايد: "وقفه گيري بين ولادت هـــــا در كشور ناقص مي باشد. فاصله بين ولادت هــــا كم شده است. مادراني نيز وجود دارند كـــــه طفل هجدهــــم را بــه دنيا مي آورند، متاسفانه فيصدي مادراني كه طفل هشتم، دهم و يا يازدهم را بـــه دنيا مي آورند، بسيار زياد است كه 80 در صد را تشكيل مــي دهند.اين خود زمينه را براي مرگ و مير مادر و طفل مساعد مي سازد. اين گونه مادران از لحاظ جسمـي و روحي ناتوان اند. بسياري از مادران بــه نسبت اقتصاد ضعيف و نبود غذاي لازم، طفل دربطن شان ضايع مـــي شود كه  اين خيلي درد آور است."


ولادت هاي غير نورمال ‌ ‌

داكتر شفيقه بابك بـه اين باور است، اطفالي كه در زمان ولادت مريـــض بـــــه دنيا مي آيند،از مادراني تولد مي شوند كه وقفه بين ولادت ها را در نظر ندارند. تعداد ايــــــن چنين اطفال زياد اند و مراقبت از آنان هم مشكــــل مي باشد.مادراني كه بعـــد از حمل ششم جهت ولادت نــــزد ما مراجعه مي‌كنند، ما آنان را در كتگوري هاي (هاريسك ) يا مادراني تحت خطر، تحت مراقبت جدي مي‌گيريم."

سعديه فايق ايوبــــي رئيس باروري، وزارت صحت عامه مي گويد: "نظر به ارقام در سال 1388  به تــعداد 340661 ولادت درمراكز صحي صورت گرفته كــــه از جمله 322552 آن نورمال و 18109  ولادت غير نورمــــال بوده است. در سال 1389 به تعــــداد 79061 ولادت صــــورت گرفته كه 4055 ولادت غير نورمـال بوده است. 15 درصد ولادت ها در كشور ولادت هــاي معروض به خطر مي باشند. موقعيت غيــــر طبيعــي طفل در بطن مادر، حمل هاي پي در پي وغيره  عواملي اند كه مادر وطفل را در معرض خطر قرار مي دهد."


نگراني از مرگ و مير مادران ‌ ‌

رئيس شفاخانـــه ولادي نسائي ولايت هرات مي گويد. واقعات مـــرگ ومير اطفال و مادران با مقايسه به سال گذشته در اين ولايت به طور قابل ملاحظ كاهش يافته است.

با وجود ايـــن هـــم نگراني ها هنوز درميزان مرگ و مير مادران موجود است. ‌ ‌

داكتر غلام سخي نور اوغلي سخنگوي وزارت صحت عامه كشور مـي گويد: "در آخرين آماري كه وزارت صحت عامه كشور بــــه ثبت رسانده است، هنوز هم در هر 27 دقيقه يك مادر در زمان حمل و يا در زمان ولادت از بين مــي رود كه اين وضعيت براي ما نگران كننده است. اما با توجه به افزايش مراكز صحي كه بيشتر از 1800 مركز است، مطميناً آمار وارقام مرگ و مير پايين آمده است.

او افزود:" به خاطر بلـــند بــردن آگاهي عامه مبني بر وقفه ميان ولادت هـــا كــــار هاي صورت گرفته كه بيشتر توجه از طريق رسانه هاي صوتي و تصويري وتيم هاي تبليغـــي داشتيم. ما همراه با وزارت حج و اوقاف برنامه هاي دراز مدت داريم كه مبلغان صحـــي بيشتر شده است. خوشبختانه 22  در صد استفاده از كانــــدوم صورت گرفته، فاصله دهي بين ولادت ها 23 در صد بهتر شده است. اما هنوز هم در دهـــــــات و اطراف كشور فاصله بين ولادت ها در نظـر گرفته نمي شود. ما كلينيك هاي رهنماي خانواده داريـــم كـــه از طريق مبلغان كار صورت مي گيرد. بيش از 3000 مبلغ تنها در چوكات وزارت صحت داريم كه در اين راستا كار مي كنند. به همين ترتيب بالاي آموزش قابله ها نيز كار به شدت جريان دارد و قــــرار است تا سه سال آينده، حدود سه هزار قابلـــــه را تـــربيه كنيم كه اين كار تاثيرات مثبت در كاهش مـيزان مرگ و مير مادران وكودكان به بار خواهد آورد.

تاثيرات ولادت هاي متعدد در بُعد اقتصادي

مسعود مسعود استاد پوهنحِي اقتصاد پوهنتون كابل و كارشناس اموراقتصادي مي‌گويد: ‌ ‌

"افزايش ولادت هــــــا در كشورمشكل عمدهء‌‌ نيست، اما در افزايش كالا هــا مشكل وجود دارد، چون افغانستان كشور وارداتــــي است، اقتصاد ما تبديل به اقتصاد مصرفي شده، در حقيقت عملكرد هاي معين به خاطر رهنمايـــي خانواده ها به سوي توليد انجام نمي پذيرد. زمانــــي كه سهولت هاي زنده گي ايجاد گردد،افزايـــش نفوس بسيار خوب است، جامعه بايد انساني بـــــوده و حقوق مردم از تمام لحاظ ،حفظ گردد." ‌ ‌

او همچنين مـــــي افزايد: "در كــشور محراق مشكل نبود سيستم مي باشد. سيستم اقتصادي ، اجتماعي، سياسي وسيستم حمايـــه از خانواده ها خراب است. در حقيقت رشد نــــفوس ما نسبت به  كشور هاي ديگر جهان بسيار كـم است. بايد يك نكته مطلوب خانواده را ايـــجاد كنيم،هميشه در احصائيه ها پنج الي شش تـن، اطفال يك خانواده حساب مي شوند. درحاليكـــــه خانوادهء خوب بايد چهارطفل داشته باشد. زمانيكـه چهار طفل خوب نگهداري شوند، ضــروريات شان فراهم گردد؛در آينده هر كدام يـــــك نيروي بشري خوب به بار مي‌آيند. اما با تاســــف كــه از لحاظ كتگوري هاي نفوس، افزايش نفوس  در خانواده هاي وجود دارد كه فقير هستند. در مـــــجموع تيوري نفوس يكي از مغلق ترين تيوري هاي اقتصادي به شمار مي‌رود."

صديــــق امــــرخيل سخنگوي وزارت اقتصاد مي‌گويد: "36 در صد مردم كشور زير خط فقر زنده‌گي مي كنند. فيصدي فقر در خانواده هاي كه باسواد اند، كم است. ولي خانــــواده هـــــاي كه تعداد شان زياد هستند فقر بيشتر آنجا حكمفرما مي‌باشد. "

‌او مي افزايد:"در هرجامعه تعداد فرزندان در خانــــواده زيــــاد باشد بــــه آن رسيده‌گي صورت نمي‌گيرد و همين است كــه فقر به وجود مي آيد و تاثيرات منفي بالاي اقتصاد  دارد. به همان اندازه نيازمندي زياد شده و بـــه همان پيمانه امكانات بايد زياد شوند. امــــا در چنين شرايط نمي توان تاكيد به افزايش نفوس داشت."

وي تصريـــــح كرد:"  12 مليون شاگرد واجد شرايط مكتب اند، ولـي همــــين اكنون 7 مليون طفل به مكتب دسترســـي دارند و متباقي بي بهره اند.  نظر به شرايط فعلـــــي افزايش ولادت ها يك هشدار است. چون مــــا نمـــي توانيم يك فاميل متوسط را تمويل كنيم، چـه رسد كه به فاميل هاي بزرگ فكر نمايم."


تلاش براي تنظيم خانواده

مرغلري خارا رئيس امـــور صحي وزارت زنان مي گويد: "ولادت و طفل بـه دنيا آوردن حق مسلم هر زن است، ولي بايد وقفه را در ولادت ها مدنظر گرفت. تــــا هـــم بـــه طفـــل اولي و هم به دومي رسيده‌گي كرده بتوانيم.  ايــن موضوع هم از لحاظ شريعت و هم از لحاظ حقوق بـــشر و قوانين كدام ممانعتي ندارد.  ما بالاي برنامـه ميتود هاي (پلان تنظيم فاميلي) كار كــــرده و انجمن هاي رهنماي خانواده را بوجود آورده ايــــم. تبليغات گسترده از طريق انجمن هـــاي خانواده، ملاامام هاي مساجد، وركشاپ ها، مطبوعات و غيره صورت مي گيرد. "

او مي افزايد: "هيچ ممانـــعت يا پاليسي خاصي براي مادران وجود ندارد كه طفل كم يا زياد به دنيا بياورند، اما خود خانواده ها بايد تعدد اطفال خويش را مطابق به شرايط زنده گي خود تنظيم نمايند.


عوامل ‌ ‌

رئيس باروري وزارت صـحت مي گويد: "عدم آگاهــي فاميل هـــا، عـــدم دسترسي به خدمات صحي و مشكـــلات سنتي جامعه  كه نمي خواهند ميتود هاي تنظيم خانـــواده را مراعات كنند وغيره سبب افزايش ميزان باروري مي شود. سطح مرگ و مير مادران در ايــــن اواخر در كشور زياد شده و افغانستان دومين كشوري است كه ميزان مرگ و مير مادران در آن بلند مي باشد." ‌ ‌

او افزود: " ميزان مــرگ و مير در سروي  سال 2002 يك هزار و ششصـــد در هــر صد هزار  ولادت زنده است. ما برنامه هــاي زيادي در قسمت وقفه در ولادت ها، جلوگــــيري از خونريزي هاي بعد از ولادت، آگاهي هــــاي عامــــه كه در پنج ولايت تطبيق شده، ايجاد انتظار خانـــــه هاي ولادي در شش ولايت (يك خانم تـــــا مدتـــي مي تواند در انتظارخانه بسر ببرد تــا وضع حمل و غيره تكاليف ولادي و نسائـــي اش بــرطرف شود.) روي دست گرفته ايم.

همچنين داكتر شفيقه بابك به اين باور است كه "عـــدم دسترســـي بـــه خدمات صحي،ضعف  آگاهي عامـــه از طريــــق رسانه ها و مطبوعات، دادن آگاهي غلط  از طريق برخي از علما در مورد وقفه ميان ولادت هــــا و... سبب افزايش ولادت هاي پي در پـــــي شده است.حال آنكه وقفه ميان ولادت ها در دين اسلام گناه نيست."


راه حل و نتيجه گيري

داكتر شفيقه بابك يگانـه راه حل را به وجود آوردن  پلان هــــاي گســـترده از سوي دولت به خصـــوص وزارت زنـــان، حــــج و اوقاف، وزارت معارف، وزارت صحت مي داند و مي گويد:

" دولت بايد در ايــن راستا كار هاي زيادي كند؛ همچنين مطبوعات، ملاامامان، از طريق مكاتب مساجد و اجتماعات ديــــگر بايد تبليغات گستردهء‌‌ داشته باشند."  ‌ ‌

از جانب ديگر استاد مسعود نيز به اين باور است كه در كشور بايــــد استراتيـــژي حمايت ازخانواده به وجود آمد. خانواده هـــا بايـــد از سوي دولت حمايت شوند،اطفال شان بايد بـــه كودكستان فرستاده شده، مكتب برونـــد، تــــحصيل و كار كنند و ايجاد كنندهء‌ مهارت ها شوند تا ده ها چند بالاتر از سرمايه گذاري را كه بالاي آنان صورت گرفته خود به وجود بياورند. ‌ ‌

او مي گويد: "بـا تاسف كه خانم ها در كشور هاي رو به انكشاف عمـــر كمتـــر دارند و به وسيلهء‌‌ زايش تبديل مي شوند، آنـــــان مــجبور مي شوند، اطفال  زيادي بـــــه دنيا بياورند كه خود نمي توانند به تربيه سالم آنان بپردازنــــد، در حقيقت نسل بي‌تربيه و بي تعليمي را توليد مـــي كنند كـــــه بعد ها براي اجتماع مشكلات بزرگي  را خلق مــــــي كنند. از اينرو بايد از جانب دولت برنامه هاي تعيين شود تا براي خانم ها و خانواده ها تفهيم درست صورت بگيرد."

تا زمانيكه تنظيـــم خانــــواده صورت نگيرد، امكانات زنده گي مرفع فراهم نشود و دولت برنامه هاي مشخص جهــــت اصلاح اجتماع روي دست نگيرد، نمي توان بــــــه كاهش و كندي رشد سريع نفوس خوشبين بود.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (3)

  • شنبه 29 ميزان 1391 ساعت 02:18 | As.Dr.Mukhtarakbari
    به نظرمن باید یک برنامه ایجاد شود مثل رهنمای خانوادگی که درمنازل رفته چونکه تعداد 70% ازخانم ها درافغانستان دست رسی به مراکز صحی وشفاخانه ها ندارند البته به دلایل مختلف یا ممانعت ازطرف فامیل وغیره مسایل دیگر .
  • چهارشنبه 08 سنبله 1391 ساعت 02:32 | لطیفه هوتک
    با این مردم باید از طریق ملا امامان صحبت شود چون مردم قریه جات سخت اتقاد دارند که وقفه بین ولادت ها گناه است برای انهاباید گفته شود که وقتی طفل گرسنه باشد , درس خوانده نتواند, لباس در ست نداشته باشد , ارزو های انها بر اورده نشود , تحصیل عالی نداشته باشد برای پدر مادران بیشتر گناه است وقتی طفل کلان شود مجبور است بیکار بوده پشت دیوال های سراها نشسته بالاخره رو به مواد مخدر برده و بار دوش فامیل و جامعه میگردد.

نوشتن نظر