Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

تغییر زندگی

تفریق به سبب غیابت

يكشنبه 17 جدي 1391 ساعت 11:32

پروین: مادر ذکیه... ذکیه نیس که تو خیاطی می کنی؟ مادر ذکیه: ذکیه دخترکشه  پیش داکتر برده... ها دگه... اگه خیاطی نکنیم چی کنیم... از خیرات سر همی اس که روزگار ما می ...
ادامه مطلب

هیچ کس حق ندارد بین زنان و دختران به دلیل معلولیت شان تبعیض قائل شود

شنبه 16 جدي 1391 ساعت 12:24

به اساس ماده ششم میثاق بين المللی حقوق اشخاص دارای ...

تمام اطفال افغانستان حق دارند از تعلیم و تربیه رایگان مستفید شوند،

شنبه 16 جدي 1391 ساعت 12:18

به  اساس فقره اول از ماده نوزدهم قانون حقوق و امتیازات ...

سن مناسب حین ازدواج برای داشتن یک زندگی موفق امری ضرروی است

شنبه 16 جدي 1391 ساعت 12:14

به اساس ماده هفتاد قانون مدنی افغانستان اهلیت ازدواج وقتی ...

ازدواج نوعی تعهد است

شنبه 16 جدي 1391 ساعت 12:07

! به اساس ماده شصت قانون مدنی افغانستان ازدواج عقدیست که ...