Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مصاحبه در باره اشخاص ناشنوا


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 15:52

گرچه آمار و ارقام دقيقي افراد ناشنوا در افغانستان مشخص  نيست اما ديد ميشود كه اين افراد از آموزش هاي  حرفوي كه استعداد هاي خاموش شده آنها را بالا ببرد تا هنوز چندان برخوردارنبوده اند درحاليكه اشخاص ناشنوا از هوش و عقل سالم برخورد دار بوده اما عدم توجه مسوولين امور باعث آن گريديده تا آنان از نعمت فراگيري سواد و حرفه بي بهره بمانند و در اجتماع به ديده حقارت نگريسته شوند ، انسان ناشنوا تمام نياز ها و خواستهاي اشخاص عادي را دارد ، ميخواهد كه  كار كند واحتياجات زنده گي خودرا بدست آورد  افراد ناشنوا بشدد خواهان استقلال هستند و هيچ گاهي دوست ندارند كه ديگران با آنان رفتار ترحم آميزداشته باشند ، يكي از موسسات ايكه درارتباط به افراد ناشنوا كار ميكند موسسه غيردولتي كف و باران مي باشد اين موسسه كه در بخش حمايت از ناشنوايان فعاليت داشته و توسط اتحاديه اروپا تمويل ميگردد كه فعاليت هاي آنها براي بازتواني اين افراد در سه ولايت جريان داشته است كه توانسته اند تا براي آگاهي دهي چي افراد جامعه و چي ناشنوايان پروگرام هاي را انجام دهند همچنان اين موسسه توانسته است كه 325 تن از ناشنوايان را در بخش هاي مختلف آموزشي چون زبان اشاره ملي ، حرفه نجاري و خياطي شامل سازند . كه در اين ارتباط اختر محمد نيكزاد رييس موسسه ادغام اشخاص ناشنوا  و چند تن ازاستادان اين موسسه مصاحبه اي را انجام داده كه تقديم شما شنونده گان ميشود .
سوال: در نخست مختصرمعلوماتي در ارتباط به كارو فعاليت اين نهاد ارايه نمايد؟
جواب: اولتر از همه بايد بگويم كه موسسه كف وباران در سه ولايت كابل ، پروان و كاپيسا با داشتن 21 مركز فعاليت هاي خودرا براي اشخاص ناشنوا داشته است ، كه پروگرام هاي اين موسسه در ارتباط به آگاهي دهي و آموزش اين اشخاص بوده است كه شاملين اين برنامه ها 325 تن مي باشند ، فعاليت هاي ما توسط استادان در بخش هاي آموزش زبان اشاره ، نجاري و خياطي جريان دارد .
سوال: هدف از ارايه خدمات اجتماعي براي ناشنوايان چي مي باشد؟
جواب: هدف اصلي ، ادغام اشخاص ناشنوا در جامعه بوده و ما ميخواهيم كه توسط  همين برنامه ها اشخاص ناشنوارا ازحالت پسيف به اشخاص اكتيف يا فعال مبدل سازيم و هدف ديگر رشد اين افراد در تمام بخش هاي اجتماعي مي باشد كه با فراگيري حرفه ها ميتوانند كه شامل اجتماع شده و در زنده گي شان بهبود رونماگردد . اين پروژه از جنوري سال 2010 آغاز والي جنوري 2012 ميباشد .
سوال: همكاري شما با ديگر نهاد هاي غيردولتي و دولتي چگونه بوده و چي كار هايرا انجام داده ايد ؟
جواب: ما همواره با مسوولين دولتي چي در ولايات و مركز درتماس بوده و هرگونه تحول و انكشافي كه صورت گيرد آنرا با همديگر هماهنگ و شريك مي سازيم همچنان بخاطربلندبردن عرضه خدمات ما برنامه هاي مشترك نظارتي را انجام داده ايم .
سوال: شما علاقه مندي ناشنوايان را در بخش بازتواني شان چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: چون اين خدمات براي نخستين باراست كه صورت ميگيرد و طوريكه قبلا گفتم در بخش زبان اشاره ، فراهم نمودن آله شنوايي  ، فراگيري حرفه نجاري وخياطي است بنا ناشنوايان بسيا ر به علاقمندي به آن اشتراك مي نمايند . همچنان ما در وركشاپ هاي كه براي اشخاص داراي معلوليت داير ميكنيم اين نه تنها در بهبود زنده گي اين افراد است بلكه براي فاميل ها ، مسوولين نهاد هاي ذيدخل در موضوع  وسايرافراد  جامعه موثر بوده است .
از سوي ديگر ما تصميم داريم كه در آينده انجمن اشخاص داراي معلوليت را در سه ولايات كابل ، پروان و كاپيسا ايجاد نمايم .
سوال: شما اشخاصي را كه در پروسه آموزشي خود قرار داديد آيا اين افراد تواناي كار را  در جامعه دارند؟
جواب: حرفه هايرا كه ما براانداخته ايم همه در جامعه قابليت تطبيق را دارد ، اين افراد توانسته اند كه به مهارت هاي خود بي افزايند وتعدادي از اين افراد را در بخش هاي مركز به حيث استاد استخدام نموده ايم .
سوال: نحوه جذب افراد ناشنوا به دفتر شما چگونه است ؟
جواب:  طوريكه در جريان هستيد آمار دقيقي ازمعلولين نزد وزارت شهداومعلولين وجود ندارد ، بنابراين دفتر ما با همكاري رياست شهداو معلولين مناطق مختلف را بسيج نموده و از بزرگان ، ملاامامان ... اقوام صحبت نموده از آنها ميخواهيم تا اشخاص ناشنوايي كه در آن مناطق وجود دارند معرفي نمايند و ما بعد از پروسه ارزيابي ناشنواياني كه واقعا مشكل داشته باشند به آنها رسيده گي مي كنيم .
سوال: آيا چالشي فرا راه كار شما وجود دارد؟
جواب: يكي از مشكلات عمده ناامني در ساحات مختلف كشور و عدم همكاري در بعضي از  نقاط كشور ميباشد .
سوال: دفترشما چي برنامه هاي ديگري براي بهبود وضعيت ناشنوايان دارد؟
جواب: در حال حاضر دفتر ما براي آماده سازي اين اشخاص كار ميكند ، و در پلان است كه چندي بعد اين اشخاص به مكاتب معرفي شوند اما طوريكه شما در جريان هستيد وزارت معارف كشور اين ظرفيت را تا حال نداشته ولي دفتر ما ميخواهد كه با برااندازي پروژه ها اين ظرفيت هارا در وزارت معارف نيزايجاد نمايد . كه روي اين ملحوظ ما توانستيم 34 تن از استادان مكاتب معارف را زبان اشاره را ياد دهيم كه آنها بتوانند در آينده ناشنوايان ايكه از طريق دفتر ما به مكاتب معرفي ميگردند توسط اين استادان تدريس گردند. همچنان در نظرداريم كه انجمن معلولين را نيز ايجاد نمايم.
سوال: شما در كابل چند مركز براي بلندبردن سطح ظرفيت ناشنوايان داريد؟
جواب: در كابل ما مجموعا 8 مركز فعال داريم كه ناشنوايان توسط مربيان ايكه در اين دفتر مصروف كار اند ، تدريس ميگردند .
سوال: هدف از تدريس زبان اشاره براي ناشنوايان چي مي باشد ؟
جواب: طوريكه شما در جريان هستيد اشخاص ناشنوا نمي توانند بگويند وبشنوند ، با فراگيري زبان اشاروي كه يك زبان ملي اشاره ميباشد كه به تدريج در تمام كشور آن معمول خواهد شد ، اشخاص ناشنوا ميتوانند كه با اشاره و نوشتن مشكلات خودرا چي با ناشنوايان ديگر ولايت و مركز حل نمايند .
همچنان بايد يادآور شوم كه ما توانسته ايم دراين سه ولايت 945 مريض را تحت تداوي خود توسط دوكتوران و استادان داشته باشيم ، كه در اين ميان ما 133 آله شنوايي را براي ناشنوايان اين سه ولايت بصورت رايگان توزيع نموده ايم . همچنان ما در نظرداريم كه در حدود بيش از 300 آله شنوايي را براي اشخاص ايكه بيشتر مستحق اند آله شنوايي را توزيع نمايم .
فاطمه يكتن از استادان اين مركز ميگويد كه :  در ابتدا به مدت ده روز دراين مركز توسط استادان زبان اشاروي را فراگرفته اند و بعد از آن قادر به اين شده اند كه به تنها اشخاص ناشنوا را تحت برنامه هاي آموزشي زبان اشاره قرار دهند ، كه در حال حاضر ده تن شاگرد در اين مركز نزد ايشان مصروف فراگيري زبان اشاره ميباشد.
وي علاوه كرد كه : شاگردان آنها در حال حاضر مصروف فراگيري صنف اول بوده به بسيار علاقمندي براي فراگيري اين زبان آمده و از الفباي شروع نموده كه در ختم برنامه انشالله كه بتوانند مشكلات  خود را در جامعه مرفع نمايند.
مايل آغا كوهستاني معاون تعليمات خاص موسسه كف و باران ميگويد كه : در ماه سرطان 1389 به فراگيري زبان اشاره در مركز دفتر كف و باران آغاز نموده اند  كه اين برنامه شش ماه را دربرگرفت كه كتاب زبان اشاره شامل 2100 كلمه مي باشد ، چون اكثرا اين تدريس توسط دست صورت ميگيرد در اوايل مشكلاتي وجود داشته اما با علاقمندي كه توانسته اند اين زبان را به خوبي فراگيرند تا بتوانند براي اشخاص ناشنوا موضوعات مهم را تدريس نمايند.
وي علاوه نمود كه : زبان اشاره همانند زبان دري ميباشد ، اگر كسي زبان اشاره را ياد بگيرد ميتواند كه لواحي را بخواند ، ضروريات خود را بروي كاغذ بنويسند و درمجموع مشكلات خودرا حل نمايند . وي ميگويد كه : دفتر كف و باران از لحاظ امكانات لوجستيكي آنها را در تمام موارد كمك نموده است.
سياه مو يكتن ديگر از استادان در بخش خياطي براي اشخاص ناشنوا ميگويد كه : اشخاص ناشنواي كه تحت آموزش آنها در بخش خياطي قراردارند ، با اشاره تمام موارد دوختن لباس ها وديگر پارچه هاي كه دراين مركز قراراست دوخت شود ياد ميگيرند ، وي ميگويد كه با تمرين چندين بار آنها اين شيوه را براي انها مي آموزانند .
وي علاوه نمود كه : با فراگيري اين حرفه ميتوانند كه در جامعه بشكل مستقلانه كار كنند و خودرا از زيربار بودن ديگر افراد رهاي يابند .
با تشكر زياد از شما دوستان برنامه كه تا اين دم ما را همراهي نموديد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (6)

  • شنبه 26 سرطان 1395 ساعت 02:25 | حلیمه
    ازکسانی که دراموزش ناشنوایان کارمیکنن خیلی سپاسگذارم وخداوند برایشان توفیق دهدمن خودم مادریک دخترناشنواهستم درکابل زندگی میکنم مدت چندین سال است دنبال یک ادرس دقیق اموزشگاه ناشنؤایان هستم لطفاادرس دقیقتان ازاموزشگاها برایم ارسال کنید
  • يكشنبه 25 جوزا 1393 ساعت 16:43 | علی
    چرا افراد ناشنوا هم مانند سایر افراد جامعه است فقط اگر به آنها وتربیه شان مانند افراد سالم توجه گردد نه خانوادهش ونه خودش به مشکل برمیخورد

نوشتن نظر