Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

بد دادن


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 15:38


مرد اول:    بسیار گپ خراب شد کاکا سلیمان، حالی چی کنیم؟
سلیمان:    چی ره چی کنیم؟ از چی گپ می زنی؟
نثار احمد:    همی که سر زمینا جنگ شد و ده جنگ ناق ناق، بچه رشید کلان قریه بالا به دست الیاس کشته شد! حالی چی می کنین؟ دختر او خو بسیار خورد اس، گناه داره! پس و پیش باید یک دختره به جای خونش بتیم! نی؟
سلیمان:    هیچ وخت ای کاره نمی کنم! گناه دخترای قریه چیس که قربانی جنگ و دعوای ما مردا شون؟
نثار احمد:    مام مخالف استم اما غیر ای خو دیگه چاره نداریم کاکا جان! از سابقا همی رواج بوده، ما و شمام مجبور همی کاره کنیم! اونام نخواد غیر از ای دیگه چیزه قبول کنن!
سلیمان:    نی مه نمی مانم که ای طور شوه! باید ریش سفیدای قریه ره جمع کنیم و کتشان گپ بزنیم! باید کتی پیسه یا زمین رضایت کلانای قریه بالا ره بگیریم! گنای دخترا چیست که سر هر چیز قربانی و بدبخت شون؟ دختر الیاس خو نو 7 ساله اس!
نثار احمد:    خدا زبانته نیک کنه کاکا جان، بسیاری از دخترا و زنای کشور ما قربانی ای رواجای غلط شدن  ای رسم و رواجا بخی از حد تیر شده! کلگی فکر میکنن که زنا حق زندگی ندارن! خدا کنه که یک روز تمام مردم ما فامیده و هوشیار شون!

موزیک

پیام: (هیچ کس حق ندارد دختری را بد دهد، بد دادن دختران از نظر انسانی کار اشتباه و ناپسند بوده و از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود)

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر