Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مصاحبه در باره خانواده


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 15:04

خانواده به عنوان نهاد فراگير اجتماعي اولين هسته اجتماع را تشكيل ميدهد و كانون خانواده اركان مهم جوامع بشري است كه هسته مركز و شيرازه آن جامعه محسوب ميگردد . خانواده نهاد مقدس و جاودانه در پيشرفت و توسعه مادي بشري نقش بسزا دارد ، زنان در راس محوره اصلي در سامان دهي شرايط در خانواده مي باشند ، زنان باعث ميگردند تا خانواده ها داراي محيط سالم ، مملو از محبت ، احترام متقابل ... گردند ؛ اما نظر به سنت ها وعرف هاي مزخرف ايكه در جامعه ما مسلط است ، باعث شده است كه زنان نتوانند نقش اصلي خود را در سامان دهي خانواده به اجرا گذارند. در جاهليت سنتي با آرمان هاي زنان برخورد جاهلانه و مغرضانه شده كه مهمترين اصل آن باعث متزلزل ساختن كانون گرم خانواده گرديده است ، البته در طول تاريخ جايگاه اصلي زنان در خانواده به دليل نبود آگاهي هاي حقوق و علمي غير محسوس بوده و از آنان منحيث برده و يا خدمتگذاراستفاده شده است .
يكي از مراكز مشوره دهي كه براي رفع مشكلات خانواده گي ايجاد شده مركز حمايوي زنان براي زنان است در اين مركز شمارزيادي از زنان مصروف فراگيري مشوره هاي خانواده گي و آموزش حرفه هاي مسلكي هستند كه از ارايه خدمات اين مركز قدرداني نموده مي گويند اين مركز بهترين مكاني براي مشوره دهي آنان براي برگشت به فاميل هاي شان بوده است . مركز حمايوي زنان براي زنان خوبترين پناه گاهي است براي آنعده از زناني است  كه توسط خشونت هاي فاميلي از خانواده طرد شده اند، در اين مركز اقداماتي از ارايه خدماتي حمايتي و نگهداري از دختران نياز مند به حمايت اجتماعي ، جلوگيري از گسترش آسيب هاي اجتماعي ، اصلاح و تغيررفتار ها ، ناهنجاري ها و بلاخره تلاش براي اجتماعي نمودن زنان مي باشد .
مهمترين هدف ايجاد خانه هاي امن حفظ جان اين زنان است و از آن مهمتر دادن اعتماد به نفس براي بازگشت به اجتماع بوده و ازسرگيري زنده گي اجتماعي است كه در واقع خانه هاي امن دو هدف اصلي را تعقيب ميكند اول حمايت از زنان در باره خشونت خانواده گي  و جلوگيري ازآسيب پذيري زنان ناشي از بي سرپناهي  اند .
حال مصاحبه يكتن از خانم هاي كه از مشوره هاي اين مركز مستفيد گريديده بود و حال با شوهرش دوباره به زنده گي گرم خانواده گي خود مصروف است ، توجه شما را جلب مي كنيم  .
اين خانم قصه زنده گي خودرا چنين توصيف ميكند.
_ من ازدست ظلم شوهرم كه همواره مرا لت وكوب ميكرد به اين مركز پناه آوردم ؛ اين خانم ميگويد كه : بعد از وفات پدرش ، كاكا و مادرش ويرا به شخص فعلي به زور عروسي نموده كه در مدت هفت سال عروسي نتوانستند كه روابط خوبي بين همديگر برقرار نمايند ؛ وي علاوه نمود كه درسن 13 سالگي عروسي نموده داراي سه طفل ميباشد ،  كه از همان زمان تا حال نتوانسته بودكه به ديدن مادرش برود ، بنا از مزارشريف با يك طفل خود به كابل به ديدن مادر خود فرار ميكند كه بعدا شوهرش بالاي وي عريضه نموده كه بجرم فرار از منزل محبوس شده كه بيش از دوسال را درزندان سپري نموده است .
وي ميگويد كه : ابتدا در كويته پاكستان زنده گي ميكردند ، و در همان جا با مردي كه فعلا شوهرش است نامزد ميشود وبعداز مدتي مرد تصميم به ازدواج ميگيرد كه در آن زمان مادرش بخاطرسن خورد وي ميخواهد كه مانع عروسي آنها شود اما بعد از فشار هاي زياد موفق به عروسي شده و نظربه همين رنجش دختر را اجازه ديدن مادرش را نميدهد و چند سالي در كويته پاكستان زنده گي ميكنند و طي نه ماه اي كه در افغانستان ودر ولايت مزارشريف مسكن گزين ميشوند اين دختر با اقارب پدريش ارتباط پيدا ميكند و به فكر ديدن مادرش همراي با آقارب پدريش دست به فرار ميزند .
اين خانم ميگويد كه اقارب پدرش ويرا به خانه يكي از مادرخوانده هايش آورد و در حضور آنها اين خانم را همسر خود معرفي ميكند اما اين خانم با وي مخالفت ميكند بعد به شوهر اصلي خود زنگ ميزند كه با آمدن وي همرا با پوليس خانم به زندان كشانده ميشود و بيش از دوسال را در آنجا سپري ميكند.
و همچنان اضافه نمود كه بعد از رهاي از زندان توسط مسوولين وزارت زنان به خانه هاي امن انتقال يافته كه در ابتدا اين خانم خواستار گرفتن طلاق خود از شوهرش ميشود اما با آمدن شوهرو ديدن سه طلفلش و مشوره وكلاي مركز حمايوي زنان براي زنان ازگرفتن طلاق منصرف شده و حال ميخواهد كه با شوهر و اطفالش به زنده گي مشترك خود ادامه دهد.
اين خانم از برخورد و همكاري كارمندان مركز حمايوي زنان براي زنان قدرداني نموده و ميگويد كه تلاش آنها بوده تا او توانسته است كه بتواند دوباره به كانون گرم خانواده گي خود بپيوندد . وي آرزومند است كه اولاد هايش باسواد شوند ودر آينده مادرو پدرخود را مقصر ندانند. اين خانم از زنده گي خود فعلا راضي بوده و ميگويد كه زنداني شدنش يك تجربه خوب براي خودش و شوهرش گرديده است ، چون قبلا شوهرش به ديد يك نوكر و خدمتكار ميديداما بعداز زنداني شدنش شوهرش درك نموده است كه بزرگ نمودن اولاد آسان نبوده و مادر نقش نهايت مهم وارزنده اي درخانواده دارد . 
و در اخير پيامي دارد براي آن عده زناني كه تصميم دارند از خانواده هاي خود فرار نمايند. به اين شرح:
زنان نبايد از خانه فرار نموده تلاش كنند تا با شوهرو اعضاي فاميل تفاهم داشته باشند چون كانون گرم خانواده گي ، مكاني است كه در جاي ديگر پيدا نمي شود و اگر خانم ها فرار كنند بدون شك كه با مشكلات زيادي مواجه خواهند شد و زماني كه نهايت مجبور شوند بايد به خانه هاي امن ويا وزارت امور زنان مراجعه نموده تمام مشكلات آنها با رهنماي اين نهاد ها حل و فصل ميشود.
حال توجه شمارا به صحبت هاي شوهر اين خانم جلب مي نمايم:
شوهر خانم كه در نخست نمي خواست صحبت نمايد با اصرار زياد گزارشگر ما به صحبت آمده از زندگي زنا شوي خود چنين اظهار نمود، من با خانمم هيچ گونه مشكلي نداشتم ، درابتدا زنده گي خوشي داشتيم ، اما با مرور زمان وي از زنده گي ناراض گريديد ، وي ادعا ميكند كه گفته هاي خانمش در مورد اين كه ويرا به خانه مادرش نگذاشته ام نادرست است ، وي چند باري به ديدن مادرش كه در پاكستان بوديم رفت و آمد نموده بود اما زماني كه به افغانستان آمديم بعد از نه ماه وي فكر كنم به ياد مادرش افتاده بود و بدون اجازه من خانه را ترك نموده همراي شخص ديگري به كابل فرار نمود.
اين مرد اضافه نمود ؛ بعدازاين كه شام به خانه ميرسد ، مي بيند كه خانمش در خانه نيست بعداز جستجو و پرسان درمي يابد كه خانمش فرار نموده بنا به مسوولين امنيتي اطلاع مي دهد تا قضيه را تعقيب نمايد كه بعد از يك ماه درمي يابد كه خانمش در كابل مي باشد ، به پوليس اطلاع ميدهد و بعدا مدت چند سالي در توقيف قرار مي گيرد ، وزماني دولت متباقي مدت حبس وي را بخشش مي كند وي هم حاضر مي شود كه به موافق جانبين وي را به خانه ببرد.
وي همچنان گفت در روزهاي كه مادر اولادهايش در حبس بود، خودش تمام امور خانه و بيرون از منزل را انجام ميداده و براي اولادهايش هم پدربود و هم مادركه در اين جريان روز هاي سختي را سپري نموده است .
وي ميگويد كه بعد از رها شدن خانمش از زندان ، خانمش در خانه هاي امن زنده گي ميگرد و نظربه مشوره هاي وكلا و كارمندان خانه هاي امن باعث شده كه دوباره خانمش را ببخشد و همراي با اطفال خود به زنده گي شان ادامه دهند وي آرزو ميكند كه مادراولاد هايش ديگر دست به فرار نزند و تلاش نمايد كه خانواده خود را درك نموده بسيار به لطف وشفقت كانون گرم خانواده گي را درست نگهدارد. و همچنان از كارو فعاليت هاي مراكز امن رضايت داشته و از آنها اظهار سپاس ميكند.
بلي دوستداران برنامه ، شما گفته هاي خانم و شوهري كه در زنده گي بامشكلاتي مواجه شده بودند و سبب گرديده بود كه خانم از خانه فرار نمايد و بعد از مدتي در اثر تلاش و همكاري كارمندان خانه هاي آنها توانستند كه دوباره به كانون گرم خانواده گي برگردند .  به اميد اينكه تمام خانواده ها بتوانند فضاي مملو ازصفا و صميميت را در فاميل هاي خود داشته باشند ، برنامه كنوني را به اتمام رسانيده تا نشر برنامه بعدي شما را به الله منان مي سپاريم .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر