Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

جامعه و معلولین


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:55


مادر:    دخترم چرا ایقدر جگر خون استی؟
دختر:    (با ناراحتی) اوف مادر! بسیار اعصابم خراب اس! بخی از ای زندگی سیر شدم!
مادر:    چی گپ شده بچیم؟ نه که باز سرت گپ زدن؟
دختر:    کاش که تنها گپ بود، مردم یک قسم طرفم سیل می کنن همو قسمی که به اشخاص ناتوان و مظلوم سیل کنن!
کلگی سرم دلسوزی ناق می کنن! هر جای که می رم کارمه زود زود انجام می تن چرا که معلول استم! اگه ده موتر بالا شوم تیز کده از جای می خیزن تا مه بشینم! خیر اس که دست ندارم!
مادر:    خیر اس بچیم! شاید کدام مقصد نداشته باشن! می خواین برت کمک کنن!
دختر:    (با عصبانیت) ای کمک نیس مادر جان! ای ترحم اس، ای دلسوزی ناق اس! کاش که مره بدترین گپا ره بگوین اما سرم دلسوزی نکنن! می فامی هر وخت نگاه ترحم مردمه به خود می بینم از خودم بدم می یایه! دلم می شه که هیچ از خانه نبرایم!به خود می گم که تو هیچ حق زندگی نداری!ی
مادر:    بچیم ایقه جگر خونی نکو! ناق خوده جزا نته، خیر اس بانشان! تو وقتی بخیر کلان وکیل شدی او وخت بخیر می فامن که سرت ناق دلسوزی می کدن!
دختر:    فکر نکنم به وکیل شدن برسم! می ترسم که ای قسم رفتار مردم مره مایوس نسازه و از رسیدن به هدفایم مره دلسرد نکنه!
مادر:    ایقه ضعیف نباش دخترم، تو خو نام خدا بسیار دختر با جرات هوشیار استی نباید با هر گپی خوده از دست بتی! 
پیام:    ترحم و دل سوزی بیهوده نسبت به معلولین باعث می شود که آنها اعتماد به نفس خود را از دست دهند و از زندگی دلسرد و مایوس گردند، بیایید با از بین بردن دلسوزی بیهوده نسبت به آنان توانمندی های معلولین را رشد دهیمو

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر