Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مصاحبه با ورزش كاران معلول


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:31


نياز به ورزش و تاثير سلامتي آن در اشخاص داراي معلوليت بيشتر از افراد سالم احساس ميشود ، بدون شك ورزش عاملي است كه اشخاص داراي معلوليت را به سطح جامعه مي كشاند و آنان را درانجام فعاليت ها مستقل مي سازد .
در حال حاضر 100 سال از آغاز ورزش هاي معلولين در جهان ميگذرد و  اشخاص داراي معلوليت در سطح وسيعي در فعاليت هاي اجتماعي و مسابقات شركت نموده  و توانسته اند كه توانايي خود را به جوامع بشري نشان دهند  .
افغانستان از جمله كشور هاي جهان است كه بيشترين آمار معلوليت نسبت به نفوس آن را در جهان دارا مي باشد ، اما معلولين اين كشور نه تنها كه دسترسي كامل به ورزش ندارند بلكه با مشكلات متعدد ديگري نيز مواجه بوده اند .
بعد از فروپاشي رژيم طالبان و ايجاد نظام فراگير با نهاد هاي مسوول در بخش هاي مختلف اجتماعي ، سياسي ، نظامي ... كشور ، اميدواري در بخش هاي مختلف رونماگرديد.
نهاد هاي دولتي و غيردولتي بوجود آمدند كه در اين ميان اشخاص داراي معلوليت نيز اجتماعات و نهاد هاي را براي احقاق حقوق شان احيا نموده ويا توسط مراجع دولتي وغيردولتي بوجود آمده اند .
در حال حاضر ده ها نهاد دولتي و غير دولتي در راستاي بهبود زنده گي  اشخاص داراي معلوليت فعاليت مي نمايند . اما نظر به گفته معلولين كار بنياديي كه بتواند مشكلات اشخاص داراي معلوليت را رفع نمايد تا حال صورت نگرفته است .
ورزش معلولين در كشور نيز يكي از موضوعات جديد بوده كه در اين رهگذرصرف نهاد هاي اندكي با امكانات نسبي  فعاليت داشته اند .
مركز اجتماعي معلولين كه يك نهاد غير دولتي بوده در بخش هاي مختلف آموزشي براي اشخاص داراي معلوليت امكاناتي را در كابل مساعد ساخته است كه يكي از اين بخش ها ، فراهم ساختن امكانات ورزشي براي معلولين مي باشد .  به منظور آگاهي بيشتر از ورزش معلولين و توانايي هاي آنها و اينكه ورزش چي تاثيراتي را بالاي زنده گي معلولين داشته است مصاحبه اي را با دوتن از اشخاص داراي معلوليت انجام داده ام كه من مسعود انصار آنراخدمت شما عزيزان شنونده تقديم مي كنم .
در نخست از وي پرسيدم كه خودرا معرفي نموده در باره معلوليت و كارو فعاليت هايش براي ما توضيحاتي ارايه نمايد ؟
وي در جواب گفت كه ، اسمش سفر محمد احمدي ترينر مركز ورزشي اشخاص داراي معلوليت در مركز اجتماعي معلولين بوده كه از ناحيه دست چپ معلوليت داشته و دراين مركز به اشخاص داراي معلوليت منحيث ترينر در بخش هاي پنگ پانگ ، سركس ، تياتر گودي ، تياتر زنده ، ترانه  آموزش ميدهد. وي در ارتباط به مسابقاتي كه انجام داده بود گفته كه در سال 2010 در مسابقات آسيايي كه دركشور چين براي معلولين برگزار گرديده بود اشتراك نموده و توانسته مقام چهارم را درميان 45 كشور جهان بدست آورد است .
از سفر محمد پرسيدم كه ورزش تا چي حد ميتواند در زنده گي اجتماعي اشخاص معلول تغير آورد كه در جواب وي گفت :
ورزش در زنده گي آنها نقش نهايت مهم و ارزنده داشته و ميتواند معلولين را به فعاليت وادارد ، وي گفت كه در گذشته نه تنها وي بلكه اكثر معلولين در انزواقرارداشتند و فكر ميكردند كه بجز ازرفتن به مكتب كارديگر را انجام داده نميتوانند اما با اشتراك در بخش هاي مختلف ورزشي درك نمودند كه آنها ناتوان نبوده بكله ميتوانند همانند ديگر برادران و خواهران سالم خود ورزش نمايند وشامل اجتماع گردند .
وي در باره اينكه چي تعداد از معلولين در اين ورزشگاه كار ميكنند گفت كه به تعداد 15تن از طبقه اناث و 10 تن از طبقه ذكور مصروف ورزش هاي مخلتف بوده وصرف مركز اجتماعي معلولين در تمويل وتجهيز آنها همكاري نموده است .
وي با انتقاد از دولت ميگويد كه تا حال صرف براي چند تن از معلولين كه آنها در تيم ملي بوده در سه ماه مبلغ سه هزار افغاني بنام عصريه برايشان داده ميشود  ديگر كدام كمك ويا همكاري را از مسوولين دريافت ننموده اند. وي با شمردن مشكلات معلولين كه نداشتن جاه ، وسايل معياري ورزشي ، كمك هاي مالي ... بود گفت كه اگر دولت اين سهولت ها را براي آنها آماده سازند ميتوانند كه در جهان قرمان شوند.
وي ميگويد كه چندي قبل مسابقات در سطح كابل برگزار گرديد كه درآن مسابقات وي همراي با يك دختر ديگر براي مسابقات لندن كه قرار است درسال 2012 آغاز شود انتخاب گرديده اند وي همچنان گفت كه دراين مسابقات 15 تن در 13 رشته اشتراك خواهند كرد.
ازسوي ديگر وي ميگويد كه در مسابقات خارجي يك بار به نماينده گي از دفتر سي سي دي همرا با نوتن ديگر از معلولين كه توسط پارا المپيك انتخاب شده بود اشتراك نمودند. 
به گفته سفر محمد دفتر سي سي دي صرف درنواحي كابل فعاليت داشته كه اين فعاليت هاي شامل بخش هاي ورزشي ، و آموزش ها حرفه و همچنان سواد نيز بوده است .
وي در اخير از مسوولين دولتي خواست تا در زمينه ورزش بخصوص براي معلولين توجه  جدي نموده زمينه هاي خوب ورزشي را ازقبيل  مكان هاي ورزشي و مربيان خوب براي آنها فراهم نمايند .
از سوي ديگر نوريه نجفي كه ازناحيه دست معلوليت دارد و در دفتر سي سي دي مصروف فعاليتهاي ورزشي در رشته پن پانك و واليبال است ميگويد كه معلوليت ناتواني نبوده بلكه يك محدوديت است ، وي توانسته است باتلاش و پشت كار چي در عرصه پن پانك و واليبال ورزشكار خوبي باشد.
وي علت رو آوردنش را به ورزش شوق وعلاقمندي ايكه داشت عنوان نموده گفت ، زماني كه به كورسهاي آموزشي اين نهاد مراجعه نمود و با ديدن سهولت هاي ورزشي علاقمندي اش به ورزش بيشتر گرديد .
وي ميگويد كه برنامه هاي آموزشي مركز اجتماعي معلولين به آنها فهماند كه معلوليت ناتواني نبوده بلكه يك محدوديت بوده و روي همين ملحوظ وي به ورزش آغازنمود ، از انزوا رهاي يافته وتغيرات مثبت و خوبي در زنده گي و صحت وي بوجود آمده است .
وي ميگويد كه در اين نهاد ده تن ديگر از دختران معلول و همچنان سالم ورزش نموده و درميان آنها بهترين شان معلولين مي باشند .
وي علاوه نمود كه از سال 2007 تا حال كه مسابقه داده اند تا حال هيچ باخت نداشته و مسابقات مشترك بوده يعني هم اشخاص معلول و هم سالم در اين اشتراك داشته اند.
وي از مسوولين دولتي تقاضا نمود كه براي اشخاص داراي معلوليت همانند اشخاص سالم مكان هاي ورزشي جداگانه اي اعمار نمايندتا آنها بتوانند به آساني به ورزش هاي خود ادامه دهند .اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (2)

نوشتن نظر