Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تفریق به سبب غیابت


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:22

اسپات رادیویی

تفریق به سبب غیابت
سیگنال برنامه

(صدای ماشین خیاطی)
پروین:    مادر ذکیه... ذکیه نیس که تو خیاطی می کنی؟
مادر ذکیه:    ذکیه دخترکشه  پیش داکتر برده... ها دگه... اگه خیاطی نکنیم چی کنیم... از خیرات سر همی اس که روزگار ما می چله... دامادمام خو گم اس... هیچ درکش نس... ببی سه سال شد... ده بانه خارج رفتن دخترمه کتی اولادش الا کد و رفت... چی بگویم پروین جان...
پروین:    برتان خرچی روان نمی کنه؟
مادر ذکیه:    (با عصبانیت) خرچی؟ یک سلام رایی نمی کنه ... تو خرچی می گی؟ ... سه سال اس که از نام ونشانش بی خبر استیم... از یک طرف گپ مردم... از دگه طرف بی پیسگی... نمی فامم که چی کنم... دختر بیچاریم در گرفت... پیش سیال و شریک شرمنده شده...
پروین:    خی چرا ذکیه طلاق خوده نمی گیره...
مادر ذکیه:    (می خندد) زن کی طلاق گرفته می تانه؟
پروین:    (لبخند میزند) زمانای قدیم خو نیس... شکر کشور ما قانون داره... اگه غیابت مرد زیاد تراز 4 ماه طول بکشه زن می تانه که تقاضای تفریق یا طلاق کنه، تا که از بی سرنوشتی برایه!
مادر ذکیه:    (با ورخطایی) شرم اس خوارک... چطو ای کاره کنه؟ مردم چی خواد گفتن؟
پروین:    ای خو حقش اس... و ای یک کار قانونی است...


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر