Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

برنامه اصلاح و تربيه اطفال


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 10:16

سلام خدمت شما عزيزان برنامه ، باز هم خوشحال هستيم كه با نشر يكي ديگر از برنامه هاي كمپاين تغير زنده گي در خدمت شما قرارداريم ، موضوع بحث ما در اين برنامه چگونگي وضعيت مراكز اصلاح و تربيه اطفال مي باشد .
مهمانان ما در اين برنامه عزيزه عدالت خوا رييسه مركز اصلاح و تربيه اطفال ولايت كابل ، عارف محبي كارمند دفتر اجتماعي اطفال در معرض خطر، عبدالبصير بينا كارمند دفتر تي دي اچ و محترم محمد بلال صديقي معاون بخش اطفال در كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مي باشند .
سوال: در نخست ازخانم عزيزه مي پرسيم كه هدف از ايجاد مراكز اصلاح و تربيه اطفال چي مي باشد ؟
جواب: هدف از ايجاد اين مراكز تجديد تربيه آن عده از اطفالي است كه در جامعه تخلفاتي را انجام داده باشند ، كه توسط ارگان هاي مربوط به اين مراكز فرستاده شده و مورد نگهداري و آموزش قرار ميگيرند ، البته بايد ياد آور شوم كه اين افراد زير سنين 18 و بالاتر از 12 سال بوده كه هم از طبقه اناث و هم ذكور اند .
سوال: آقاي بينا در اين مراكز چي قسم اطفال را نگهداري مي نمايند ؟
جواب:  در ارتباط به نگهداري اطفال در اين مراكز خانم عزيزه قبلا اشاراتي داشتند كه توسط ارگانها مربوط كه عبارتند از پوليس خاص ، سارنوالي خاص و محاكم خاص براي اطفال ميباشد به اين اداره معرفي ميشوند ، اما آنچه بايد بگويم كه در اين اواخر كار هاي خوبي نيز در بخش قانون تخلفات اطفال صورت گرفته است ، بطور مثال تصويب و توشيح قانون تخلفات اطفال كه تغيرات خوب و سهولت هاي را ايجاد نموده چون ، تغير در قانون مجازات از سن هفت سال به دوازده سال ، ايجاد نهاد هاي خاص براي پيگيري از تخلفات و قضايا اطفال همه از جمله كار هاي است كه در بخش اطفال صورت گرفته است .
سوال: آقاي محبي طوري كه گفته ميشود اطفال متخلف در قدم اول براي 24 ساعت در نظارت پوليس و بعد كه در مجموع يك هفته طول ميكشد به سارنوالي معرفي ميگردد . دراين جريان آيا اطفال بصورت جداگانه ويا يك جا با ديگر متخلفين نگهداري ميشوند ؟
جواب: زماني كه اطفال كدام تخلفي را انجام ميدهند ، در قدم نخست براي 24 ساعت پوليس براي رسيده گي براي دوسيه آنها تلاش مي نمايد كه در اين جريان اطفال نظربه ضمانت به خانواده هايشان معرفي ميگردند ، اما بعد از آن كه دوسيه به سارنوالي فرستاده ميشود ، اطفال نظربه اقامه دعواي وكيل مدافع به مراكز اصلاح و تربيه اطفال معرفي گرديده و نگهداري ميشوند.
سوال: آقاي صدقي لطف نموده درباره تعداد و تاريخ ايجاد مراكز اصلاح وتربيه اطفال معلوماتي مختصري ارايه نمايد؟
جواب: قبل از سال 1383  مراكز اصلاح و تربيه اطفال بنام دارالتاديب ياد ميشود اما بعد ازآن نظربه تلاش مسوولين اين مراكز به نام مراكز اصلاح وتربيه اطفال نامگذاري شد كه يك قدم نيك براي اطفال مي باشد .
مراكز اصلاح و تربيه  اطفال درتعدادي از ولايات وجود نداشته صرف در دوولايت كشورمراكزي كه وجود دارد تا حدي به استندرد برابر است اما در ديگر ولايات مراكز اصلاح به استندرد و معيار هاي اصلي برابرنمي باشد.
سوال: خانم عزيزه ارتباط كاري شما با خانه هاي امن چگونه است ، چون طوري كه گفته ميشود در خانه هاي امن يك تعداد از دختران نيز نگهداري ميشوند ؟
جواب: خانه هاي امن كه در نقاط مختلف ايجاد شده هدف آنها سرپرستي آن عده از زنان و دختراني است كه در خانواده هاي خود مشكل ميداشته باشند ، اين خانه ها با مراكز اصلاح وتربيه اطفال ارتباط مستقيم نداشته ، اما زماني كه اطفال از مراكز اصلاح و تربيه اطفال خارج ميشوند و نظربه مشكلات بي سرپرست باقي مي مانند ما آنها را به وزارت امور زنان معرفي نموده تا باشد كه مشكل انها حل گردد. و همچنان بايد ياد آور شد كه اين تعداد از اطفال دختران مي باشند.
سوال: آقاي صديقي به نظرشما آيا نگهداري اطفال در خانه هاي امن نگران كننده نيست ، آيا اين دختر خانم هاي نبايد در مراكزاصلاح تحت  تجديد تربيه قرار گيرند ؟
جواب: اول بايد درك نمود كه ميان خانه هاي امن و مراكز اصلاح و تربيه اطفال تفاوت كلي وجود دارد ، اول اينكه مراكز اصلاح براي كساني است كه در اجتماع تخلفي را انجام داده باشند ونظربه همان مشكل ، مراجع پيگيري كننده اين گونه اطفال را به مراكز اصلاح و تربيه اطفال مي فرستند . اما خانه هاي امن محلي است براي آن عده از دختراني كه قرباني خشونت هاي خانواده گي مي شوند ، و نظربه مشكلاتي كه در فاميل و اجتماع ميداشته باشند به اين خانه مراجع نموده نگهداري ميشوند و مشكل شان بايد حل گردد .
از سوي ديگر بعضا ديده ميشود كه تعدادي از اطفال دختر كه در آنجا مراكز اصلاح و تربيه اطفال وجود نمي داشته باشد ، انها را به محابس ويا خانه هاي امن انتقال ميدهند كه نظربه  قانون تخلفات اطفال عمل خلاف قانون بوده  چون دولت مسووليت دارد تا اين سهولت ها را در تمام نقاط كشور مهيا نمايد .
سوال: آقاي بينا دراين مراكز چي تعداد اطفال زنده گي ميكنند و بيشترين آنها از كدام قشر مي باشد؟
جواب: نظربه آماري كه توسط نهادهاي مسوول ارايه شده است ، بين 800 الي 900 طفل در تمام مراكز اصلاح وتربيه اطفال وجود داشته كه بيشترين آنها را پسران تشكيل ميدهند.
سوال: خانم عزيزه نظربه معلوماتي كه از مركز اصلاح و تربيه اطفال داشتيم بعضي از اطفال از عدم امكانات و سهولت ها جاه ، بدرفتاري مسوولين با اطفال ... شكاياتي داشتند نظرشما دراين باره چي مي باشد ؟
جواب: در ارتباط به شكايات اطفال در باره جاه بگويم كه كاملا درست است ، تعمير مركزاصلاح و تربيه اطفال براي 60 طفل اعمار گرديده است در حالي كه در حال حاضر بيش از حد استندرد و كافي در اين مراكز اطفال نگهداري ميشوند .
در ارتباط به برخورد مسوولين بايد ياد آورشوم كه جمعا 14 نفر معلم و مبصر در اين مراكز معرفي شده اند و تمام كارمندان ديگر اين مراكز هم افراد و اشخاص غيرنظامي اند ، و من با مسووليت گفته ميتوانم كه توسط مسوولين ما هيچ گونه بدرفتاري در مقابل اين اطفال صورت نگرفته و نخواهد گرفت .
و در ارتباط به ارايه سهولت ها بايد بگويم كه من منحيث يك مسوول نه بلكه منحيث يك مادر بايد بگويم كه تمام  سهولت هاي را كه در دسترس داشته ايم خدمت اطفال ارايه نموده ايم .
اما آقاي بلال با تاييد سخنان خانم عزيزه ميگويد كه " سهولت ها در كابل وجود دارد اما اين سهولت ها در مراكز اصلاح و تربيه اطفال در ولايات به هيچوجه وجود ندارد ، بطور مثال : در مركز اصلاح و تربيه اطفال قندهار از تعليم و تربيه هيچ اثري نيست ، در حالي كه وزارت معارف متعهد است تا در تمام ولايات بايد خدمات تعليمي را ارايه نمايد ، از وزارت كار وامور اجتماعي صرف يك نفر كارمند وجود داشت و آن هم در دفتر نشسته ولي كسي وجود ندارد كه براي اطفال كار ويا حرفه اي را ياد دهد . به همين شكل در ديگر ساحات همه ديد ما منفي بوده كه در نتيجه ارايه اين گونه سهولت ها اطفال نه تنها اصلاح نشده بلكه هنوز هم عقده مند بار آمده و آينده نگران كننده خواهند داشت . 
سوال:  آقاي صديقي آيا كميسيون حقوق بشر مواردي را دارد كه مسوولين كار هاي شانرا درست انجام نداده باشند طوري كه قبلا تذكر رفت ؟
جواب: كميسيون حقوق بشر نظارت كامل از كار و فعاليت هاي مراكز اصلاح وتربيه اطفال دارد ، بطور مثال : چندي قبل ما از مركز اصلاح و تربيه اطفال در ولايت كاپيسا نظارت نموديم ، از اطفال در باره وضعيت بودباش شان پرسيده شد ، آنها ميگفتند كه سه نفر بالاي يك دوشك ميخوابند ، در يك اتاق سه در هفت بيش از بيست تن نگهداري ميشوند ، همچنان در مركز اصلاح و تربيه اطفال ولايت لوگر ما معلوماتي را دريافت نموديم كه با يكي از اطفال تجاوز صورت گرفته بود ، به همين صورت موارد ديگر نيز وجود دارد ما اين مشكلات را كتبا به وزارت عدليه اطلاع داده و نگراني خود را از اين جهت اعلام داشتيم اما تا حال كدام جوابي دريافت ننموده ايم .
سوال: آقاي بينا به نظرشما آيا نگهداري اطفال با عادات و گردار متفاوت در زير يك سقف درست مي باشد ؟
جواب: از نگاه قانوني هيچگاهي اطفال داراي تخلفات ، عادات و سنين متفاوت يك جاه نبايد نگهداري شوند ، چون اطفال اشخاص اند كه به زود ترين فرصت عادات و خصلت هاي يكديگر را تقليد مي كنند ، بنا زماني  كه ما يك طفل كه بشكل تصادفي مرتكب يك تخلف ميشده باشد وي را با طفلي كه تخلفات متكرر نموده است يكجا نگهداري مي كنيم بدون شك بالاي كردار و رفتار وي تاثيرات منفي بجا ميگذارد. بنابر چنين وضعيت ايكه در مراكز اصلاح و تربيه اطفال دركشور ما وجود دارد نه تنها باعث اصلاح و تربيه اطفال نشده بلكه سبب ميشود تا آنها از نسبت به قبل خشنتر و خرابتر شوند.
سوال: آقاي محبي قوانين افغانستان براي اطفال متخلف چي سهولت هاي را مدنظرگرفته است ؟
جواب: قانون جزاي افغانستان و همچنان قانون تخلفات اطفال موارد خاصي را براي اطفال مدنظرگرفته و آنرا در خدمت سارنوالان ، محاكم و ديگر نهاد هاي ذيدخل قرار داده است ؛ بطورمثال :
در قانون جزاي افغانستان سه عنصر براي شخصي كه يك عمل خلاف قانون را انجام ميدهد  مدنظرگرفته شده اول عنصر مادي دوم عنصرمعنوي و سوم عنصر قانوني و نظربه همين سه عنصر قانون شخص را مجرم ميشمارد اما در قانون تخلفات اطفال عنصر معنوي نظربه طفل بودن وي شامل نمي باشد ، و روي همين منظورزماني كه يك طفل عمل خلاف قانون را انجام ميدهد به وي متخلف گفته ميشود نه مجرم به همين شكل موارد ديگرنيز وجود دارد .
سوال: آقاي بينا به نظرشما آيا مراكز اصلاح و تربيه اطفال توانسته است كه تغيرمثبتي در گردار و رفتار اطفالي كه در اين مراكز نگهداري ميشوند بوجود بياورد ؟
جواب: به نظرمن صرف در دو ويا سه ولايات چون هرات ، كابل و جلال آباد كار هاي خوب در مراكز اصلاح وتربيه اطفال صورت گرفت كه اطفال بعد از رهاي از اين مراكز بتوانند به مكتب ويا حرفه هاي كه قبلا داشتن بروند چون در اين مراكز يك مقدار از آن سهولت ها وجودداشته است . اما در مراكز اصلاح و تربيه اطفال در ديگر ولايات مشكلات و نگراني هاي زيادي وجود دارد كه قبلا درباره اش بحث نموديم .
سوال: خانم عزيزه در مركز اصلاح و تربيه اطفال كابل تا چي حد امكانات و سهولت هاي تعليمي براي اطفال وجود داشته و چي اندازه موثر تمام شده است ؟
جواب: در مركز اصلاح و تربيه اطفال هشتن از استادان مرد مصروف تعليم و تربيه اطفال ذكور اند و همچنان به تعداد پنج تن از استادان خانم نيز، اطفال اناث اين مركزرا آموزش ها تعليمي و تربيتي ميدهند ، همچنان بخش هاي ديگر آموزش حرفه ، سپورت نيز در اين مركز صورت ميگيرد.
سوال: آقاي صديقي مدت نگهداري اطفال در اين مراكز چگونه است ، آيا بعد از تربيه و اصلاح رها ميشوند ويا پروسيجر ديگروجود دارد ؟
جواب: مراكز اصلاح و تربيه اطفال همانند مراكز صحي و رواني نيستند كه بعد از صحت يابي دوباره رها گردند ، اين مراكز براي آن عده از اطفالي است كه تخلفي را انجام داده باشند و نظربه قانون بالاي آنها حكم صادر شده و در حجز يا حبس قرار ميگيرند . بطور مثال ، براي يك شخصي كه بالاتر از سن 18 باشد و دراثر يك جرم به حبس 10 سال محكوم باشد همين جرم براي طفلي كه بين سنين 16 الي 18 باشد قانون 5 سال را تعين نموده است . يعني اصل آن است كه قانون حكم نموده اگر حكم محكمه براي حجز دوسال باشد بعد از دوسال بايد طفل مراكزاصلاح و تربيه اطفال را ترك نمايد ما نمي توانيم كه اطفال را بنا بر اين مشكل كه وي نتوانسته است از مراكز اصلاح و تربيه اطفال چيز خوبي فراگيرد در حبس نگهداريم.
سوال: آقاي محبي نظرشما دراين باره چيست ؟
جواب: ميخواهم اين موضوع را ياد آورشوم كه در فيصله محاكم دوموضوع مهم است ، اول انگيزه انجام تخلفي است كه اطفال آنرا عملي نموده اند ، و در اين موارد بايد قضات خوب و بادرايت تصميم گرفته حكم نمايند .
موضوع دوم اين است كه قانون هيچ وقت به قبل رجعت نمي كند يعني زماني كه قاضي حكم خود را صادر نمود و زمان حبس ويا حجز طفل سپري شد بعد از آن مراكز اصلاح و تربيه اطفال حق ندارند كه وي را درآن مراكز نگهداري نمايند .
با تشكر زياد از شما شنونده گان عزيز و مهمانان برنامه ، تا بحث ديگر كه باز هم در خدمت قرار خواهيم گرفت شما عزيزان را به الله پاك سپرده شاد و مسرور باشيد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر