Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

اطفال در گير منازعات مسلحانه


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 10:11

سلام خدمت شما عزيزان و دوستداران برنامه ، باز هم شكر گذارهستيم كه با تقديم نمودن يكي ديگر از برنامه هاي كمپاين تغيرزنده گي در خدمت شما قرار داريم ، موضوع بحث كنوني ما درگير بودن اطفال در منازعات مسلحانه  مي باشد ، مهمانان ما در اين برنامه محترم انجينير محمد يوسف رييس موسسه آشيانه و عبدالله عابد مسوول بخش اطفال كمسيون حقوق بشر افغانستان هستند .
سوال: در نخست مي خواهم از جناب عابد بپرسم كه منازعه و منازعه مسلحانه چي مي باشد؟
جواب: منازعه عبارت از برخورد ، استحكاك و تناقض منافع ميان طرفين براي رسيدن به يك هدف مشخص مي باشد .
و منازعه مسلحانه هم برخورد ، استحكاك و تناقض منافع ميان طرفين براي رسيدن به يك هدف  با استفاده از وسايل نارحه و جارحه مي باشد.
سوال: جناب انجينير صاحب گفته ميشود كه در منازعات مسلحانه افراد و اشخاص از اطفال نيز استفاده ميكنند ، يافته هاي شما در اين مورد چي مي باشد ؟
جواب : استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه بدون شك در كشور ما وجود دارد ، يك تعداد  ازافرادي كه در مراكز اصلاح و تربيه اطفال وزارت عدليه نگهداري ميشوند ، آن عده از اطفالي اند كه درمنازعات مسلحانه دستگيرشده اند و بدون شك اين عمل يك موضوع جدي و نگران كننده اي بوده كه بايد مسوولين در اين زمينه توجه جدي داشته باشند .
سوال: جناب انجينير صاحب اطفالي كه در منازعات مسلحانه اكثرا مورد استفاده قرار ميگيرند شامل كدام سنين مي باشند؟
جواب: تاجاي كه ديده شده است اين اطفال از سنين 10 سال به بالا شروع مي شود . و هرگروه و جناحي چي دولتي و غيردولتي اگر از چنين روندي پيروي نمايند ، كار خلاف قانون را انجام داده اند.
سوال: جناب عابد ديد قانون افغانستان در باره بهركشي ويا استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه چي مي باشد ؟
جواب: نظربه كنوانسيون حقوق اطفال كه در سال 1994 دولت افغانستان به آن ملحق شده است در ماده اول آن طفل را تعريف نموده است . و در آن جاه گفته شده كه طفل به كسي گفته ميشود كه زير سن 18 سال باشد ، و استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه نظربه قوانين ملي و بين المللي كاملا خلاف قانون مي باشد .
در ماده 38 كنوانسيون حقوق اطفال عدم اشتراك اطفال را در منازعات مسلحانه كاملا وواضح تذكر داده است .
يك ديگر از پروتوكول هاي كه در زمينه عدم اشتراك اطفال در منازعات مسلحانه وجود دارد ،  داراي 13 ماده بوده كه بيش از 170 كشور شامل آن بوده كه در حال حاضر بيش از 90 كشور از مواد و مفاد اين پروتوكول استفاده نموده و آنرا عملي مي نمايند .
همچنان دراين پوتوكول گفته شده است كه هيچ كسي نميتواند در منازعات مسلحانه از اطفال استفاده نمايند صرف در حالات ضروري ، اضطراري و آن هم بشكل داوطلبانه و در صورتي كه مورد حمايه قرار گيرد ميتواند شامل شوند و اين پروتوكول را دولت افغانستان نيز امضا نموده است.
سوال: حالات اضطراري كه شما از آن صحبت ميكنيد كدام حالات ميتواند باشد ؟
جواب: حالات اضطراري ميتواند شامل مشكلات اقتصادي ، عدم كاريابي وغيره باشد اما باوجود اين هم اين اطفال بين سنين 15 الي 18 سال مي باشند ، كه بخاطر امرار معاش و پيدا كردن پول از راه قانوني تذكررفته است . اما اشتراك در اين گونه گروه ها و بخصوص زماني كه ما ميگويم منازعات مسلحانه ، نبايد از اطفال در گرفتن سلاح و استفاده از آنها در جبهات جنگ باشد بلكه در كار هاي ديگر ميتواند باشد و بس . ولي باوجود اين همه هيچ كسي حق ندارد كه از اطفال استفاده نمايد .
از سوي ديگر در جنوري سال 2011 وزارت خارجه امريكا با دولت افغانستان يك معاهده ايرا امضا كردن كه دولت افغانستان متعهد شد تا بعد از آن تاريخ ارگان هاي امنيتي كشور نميتوانند هيچ طفلي را استخدام نمايند. 
سوال: جناب انجينير صاحب كدام عوامل باعث ميشود كه اطفال شامل منازعات مسلحانه ميشوند ؟
جواب: عوامل مختلف چون فقراقتصادي ، عدم آگاهي از عواقب اين منازعات بالاي روح و روان اطفال ، عدم اجراي قوانين ، عدم امنيت سرتاسري در كشور و بلاخره عدم مصروفيت هاي سالم همه دست به دست هم داده سبب ميشوند تا اطفال شامل گروه ها مسلح شده و در منازعات مسلحانه مورد استفاده قرار گيرند.
سوال: جناب انجينير صاحب گذشته از اين عوامل آيا فشار و زور بالاي اطفال  و همچنان علاقمندي خود اطفال هم باعث ميشود كه ازآنها در منازعات مسلحانه استفاده صورت گيرد؟
جواب: بدون شك در مناطقي كه وضعيت امنيتي خوب نيست از اطفال استفاده صورت ميگيرد و از سوي ديگر مسله علاقمندي اطفال است ، اطفال از محيط خانواده همه جنبه هاي مثبت و منفي را جذب ميكنند ، اگر در محيط خانواده گي مسايل اسلحه ، جنگ و اينگونه موضوعات بحث گردد ، بدون شك اطفال نيز در اين موارد علاقمندي پيدا مي نمايند .
سوال: شما نقش والدين و دولت را دراين زمينه چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: بدون شك اگر دولت بخواهد قوانين را بشكل درست آن عملي نمايد و كساني كه در مخالف با قوانين عمل مي نمايند آنها را مورد بازپرس قرار دهند و از سوي ديگر والدين براي فرزندان خويش از اضرار اشتراك در منازعات مسلحانه بگويند بدون شك تمام مشكلات حل خواهد بود . 
سوال:آقاي عابد قوانين افغانستان براي اشتراك در منازعات مسلحانه كدام سن را معيار قرارداده و همچنان كساني كه در استخدام اطفال براي منازعات مسلحانه استفاده ميكنند ، چي مجازاتي را پيش بيني نموده است؟
جواب: تا جاي كه من اطلاع دارم قانوني دراين ارتباط وجود ندارد ، اما فرماني كه توسط رييس جمهور در سال 2003 صادر شد سن استخدام افراد را 22 تعيين نموده بودند اما نظربه نيازو ضرورت در فرمان سال 2006 اين سن از 22 به 18 سال تغير نموده است.
از سوي ديگر افغانستان از جمله كشورهاي بود كه در لست سياه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نظربه داشتن اطفال در صفوف گروه هاي مسلح بود اما بعد از ايجاد دولت مشروع در افغانستان ، نهاد هاي مسوول يك كميته ايرا ايجاد نمودند و در آن تصميم گرفته شد كه بعداز اين هيچ كس اجازه ندارد كه طفال را در صفوف خود جاه دهد .
سوال: طوري كه گفته ميشود اطفال كساني نيستند كه بتوانند كار كنند چي از نگاه فزيكي و همچنان فكري ضعيف اند ، بنا چگونه گروه ها از اطفال استفاده ميكنند ؟
جواب: طوري كه گفتيم گزينش اطفال در صفوف قواي مسلح كاملا جواز ندارند ، اما ما شاهد استخدام اطفال درگروه هاي مخالفين مسلح دولت مي باشيم ، اين گروه ها طوري كه ميدانيد از اطفال استفاده سو مي نمايند ؛ بطور مثال : در حملات انتحاري ، حملات انفجاري ، بم هاي كنار جاده و حتا تجاوزات جنسي مورد استفاده قرار ميگيرند .
سوال: جناب انجينير صاحب شما آيا آماري از اطفالي كه در صفوف نيروهاي مسلح اند داريد ودر كل وضعيت اين گونه اطفال را چطور بررسي مي كنيد ؟
جواب: تا حال كدام آمار دقيقي از موجوديت اطفال در منازعات مسلحانه وجود ندارد ، اما اگر يك طفل هم وجود داشته باشد ، آنها آينده افغانستان اند و پيوند به رشد و ترقي و برعكس عقب ماني كشور دارند ، زماني كه اطفال در منازعات مسلحانه سهيم شوند بدون شك اينده آنها خراب شده و درآينده نه تنها براي خود مصدرخدمت نمي شوند بلكه باعث مشكلات براي خود و اجتماع ميشوند ، بنا تقاضاي من اين است كه تمام گروه هاي درگيردر منازعات مسلحانه بايد از استخدام اطفال جدا جلوگيري نمايند.
سوال: جناب انجينير صاحب تاثيرات منفي اشتراك اطفال در منازعات مسلحانه بالاي اطفال و جامعه چي ميتواند باشد ؟
جواب: تاثيرات منفي اشتراك اطفال در منازعات مسلحانه بالاي خود و جامعه اين است كه در اينده اين اطفال عقدمند به بار آمده ، در فاميل رفتار درست نمي داشته باشند ، بار خوردشان در اجتماع و ماحول شان خشن مي باشد ، به قانون ارج و احترام نميگذارند و بسا مشكلات ديگر ميتواند شامل اين روند گردد.
سوال: جناب عابد اطفالي كه در گروه هاي مسلح و درگير منازعات مسلحانه مي باشند چقدر براي انجام تجاوزات جنسي و اعمال خلاف اخلاقي مورد استفاده قرار ميگيرند؟
جواب: طوري كه ميدانيد جامعه ما تا هنوز به آن حد رشد و تكامل نرسيده است كه حقوق يكديگر را بدانند وزماني كه اين اطفال در منازعات مسلحانه دخيل ميشوند ، بدون شك از آنها براي اعمال خلاف اخلاقي به حد اكثر استفاده ميشود ، چون اطفال قشر آسيب پذير جامعه بود نمي توانند بدرستي خوب و بد خود را درك نمايند بنا اشخاص و افراد استفاده جو به هر شكل از آنها بهربرداري مي كنند.
سوال: جناب انجينير صاحب شما كه مسووليت آشيانه را داريد آيا شاهد اشتراك اطفال در منازعات مسلحانه بوده ايد؟
جواب: مركز آشيانه در پنچ ولايت كشور فعاليت دارد و اطفالي كه دراين مراكز نگهداري و آموزش داده ميشوند ، آن عده از اطفالي اند كه در روي سرك ها به كارهاي شاقه مصروف بوده ويا داراي معلوليت هاي متفاوت اند ، اما اطفالي كه متضرر از منازعات مسلحانه باشند دراين مراكز نه بلكه يك تعدادي ازآنها در مراكز اصلاح و تربيه اطفال نگهداري ميشوند.
سوال: انجينيرصاحب طوري كه ديده ميشود در شهر تعدادي از قومندانان و تجار اطفال را مسلح نموده منحيث محافظ نگهداري مي نمايند ، چرا دولت جلو اين عمل را نميگيرد؟
جواب: به نظرمن يگانه عاملي كه ما تاحال موفق نشده ايم كه جلو اين كار را بگيريم عدم تطبيق قانون در كشور مي باشد و تازماني كه قانون به شكل يكسان بالاي تمام افراد بودن در نظرگرفتن قوم ، نژاد ، حزب و گروه عملي نگردد ، ما نمي توانيم كه از اين مشكل بدر آيم .
سوال: جناب عابد به نظرشما كدام راه ها ميتواند مشكل شموليت اطفال را در منازعات مسلحانه كاهش دهد؟
جواب: به نظرمن چند عامل باعث ميشود كه اطفال رو به گروه هاي درگيردر منازعات مسلحانه مي آورند ، اول عدم آگاهي از عواقب بد آن ، دوم فقر در خانواده ها، عدم امنيت در كشور، بي كاري و بمنظور رسيدن به هدف كه همانا عدم اشتراك اطفال در منازعات مسلحانه مي باشد ، دولت بايد قوانين را بشكل درست آن عملي نمايد ، براي مردم آگاهي دهي از اضراراين عمل نمايند ، ايجاد كار براي والدين اطفال ميتواند اين روند را كاهش دهد .
سوال: جناب انجينير صاحب به عنوان اخرين سوال مي خواهم بپرسم كه شما چي پيشنهاداتي براي والدين و همچنان دولت براي كاهش و در كل از بين بردن اين عمل داريد ؟
جواب: در قدم اول اگر دولت بتواند سيستم تعليمي و تربيتي خوبي را براي اطفال ايجاد نمايد همچنان ديگر مصروفيت هاي سالم را و از سوي ديگر قانون را بشكل درست آن تطبيق نمايد بدون شك اين معضل كاهش پيدا ميكند . همچنان والدين و دركل تمام افراد جامعه مسووليت دارد تا راه هاي نيك را براي اطفال نشان دهند و آنها را به راه هاي خوب تشويق نمايند ونگذارند كه اطفال به بي راهه بروند.
با تشكر زياد از دوستان و مهمانان كه تا اين دم برنامه مارا دنبال نموديد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر