Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

علل و عوامل ترافيك اطفال


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 09:55

سلام برشما علاقمندان برنامه به اميد صحت و سلامتي شما اينكه به نشر يكي ديگر از برنامه كمپاين تغير زنده گي در خدمت شما قرار داريم ، برنامه كنوني ما در ارتباط به علل و عوامل ترافيك و قاچاق اطفال مي باشد. مهمانان ما دراين برنامه  مسعوده كروخي  نماينده مردم هرات در شوراي ملي ، خانم اسپوژمي سعيد مسوول بخش اطفال دفتر ساحوي كابل كميسيون حقوق بشر و انجينير يوسف رييس عمومي آشيانه مي باشند .
سوال: در نخست از خانم اسپوژمي ميخواهم معلوماتي داشته باشيم در باره وضعيت اطفال دركشور ؟
جواب: نظربه بررسي هاي كه كميسيون حقوق بشر از وضعيت اطفال در كشور دارد ، بسيار نگران كننده و قابل تشويش است ، اطفال از حقوق ، امتيازات وسهولت هاي بشري كه براي يك طفل لازم است برخوردار نبوده و با مشكلات متعددي مواجه مي باشند.
سوال: خانم مسعوده  شماكه نماينده مردم در ولايت هرات هستيد وضعيت اطفال را در آن ولايت چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: طوري كه همه درجريان هستيم افغانستان در كل داراي وضعيت تعريفي نمي باشد ، در ولايت هرات يك مشكل عمده اي كه در اين سالهاي اخير بوجود آمده مسله تفاوت هاي طبقاتي ميان سرمايداران و اقشار آسيب پذير و فقرا مي باشد ، درتحولات بيش از سه دهه اخير ولايت هرات شاهد سرمايدار شدن يك تعدادي از مردم و گسترده گي فقر در ميان بيش از 65 درصد از نفوس اين ولايت شده است و بدون شك كه اطفال هرات نيز شامل اين طبقه مي باشند.
سوال: خانم اسپوژمي آيا ميتوان ميان اطفال از لحاظ معيشتي طبقه بندي نمود؟
جواب: كتگوري هاي اطفال آسيب پذير در جامعه ما عبارتنداز اطفال قاچاق شده ، اطفال معتاد ، اطفالي كه به روي سرك به كارهاي شاقعه مصروف اند ، اطفالي كه ازآنها استفاده هاي ناجايز چون تجاوزات جنسي ... صورت ميگيرد ، مي باشند.
سوال: جناب انجينير صاحب دفتر آشيانه كدام طبقه اطفال را تحت پوشش خود قرار ميدهد ؟
جواب:  موسسه آشيانه يك نهاد غيردولتي بوده و براي اطفال آسيب پذيرو آسيب ديده خدمات را ارايه ميكند ، اطفالي كه در اين نهاد جمع ميشوند شامل اطفال بي سرپرست ، اطفال كاركن روي سرك ، اطفال ردمرز شده ، اطفال در تضاد باقانون و اطفالي كه با اقليت هاي كوچك زنده گي دارند ، مي باشند .
سوال: جناب انجينير صاحب شما عامل ترافيك اطفال را در چي مي بينيد؟
جواب: طوري كه ميدانيد عوامل ترافيك وقاچاق اطفال متعدد است كه ازجمله ميتوان عدم امنيت ، مهاجرت ها ، بي سوادي ، فقر، عدم تطبيق قانون  ... نام گرفت .
سوال: خانم اسپوژمي  كميسيون حقوق بشر افغانستان براي جلوگيري از قاچاق اطفال چي كار هاي را روي دست گرفته است ؟
جواب: در سال 2003 براي نخستين باربخش حمايت اطفال كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز بكار نمود ، كه در آن زمان آمار زيادي از قاچاق و ترافيك اطفال در جامعه ما وجود داشت . نظر به اعلانات تلويزيوني ، راديوي وديگر نشريات كميسيون به اين معضل جدي پي برد و از تمام ولايات قومندانان ، مسوولين نهاد ها امنيتي و ديگر نهادهاي كه در بخش اطفال و جامعه مدني فعاليت داشتند آنها را فراخواند ، اين مشكل را با آنها در ميان گذاشت ، كه در نتيجه همان وقت مصوده قانون مبارزه با قاچاق اطفال تهيه گرديد . اين جريان يك سال ادامه پيدا كرد كه در نتيجه افغانستان كه از جمله كشور هاي زير خط سياه در قاچاق اطفال بود بيرون آمد وقاچاق اطفال كاهش پيدا كرد.
اما باوجود آن قاچاق اطفال ادامه دارد و به همين منظور كميسيون تيم هاي نظارتي را در سرحدات افغانستان ايجاد نموده تا از اطفالي كه در سرحدات چي ميخواهند به بيرون از كشوربروند ويا رد مرز شده به داخل فرستاده ميشوند نظارت داشته باشد و مشكل آنها را حل نمايد.
سوال: خانم مسعوده آيا راه هاي وجود دارد كه از ترافيك و قاچاق اطفال جلوگيري شود ؟
جواب: البته بايد ياد آورشوم كه معضل قاچاق اطفال منحصر به افغانستان نبوده تمام مردم جهان به اين مشكل دچار اند ، از قبل ها ما مي شنيديم كه اطفال قاچاق مي شوند ، ازآنها براي انتقال مواد مخدر از يك كشور به كشور ديگر ويا براي استفاده هاي جنسي اختطاف مي شدند ، در حال حاضر در كشور هاي اروپا و امريكا اين نگراني وجود دارد ، والدين اطفال خود را همانند سايه تعقيب مي كنند تا مبادا در گيرو اين گونه عناصر قرار نگيرند .
سوال: خانم مسعوده آيا تا حال در شوراي ملي روي اين معضل بحثي صورت گرفته ويا كدام كميته اي دراين ارتباط وجود دارد ؟
جواب: تا حال در مجلس عمومي دراين مورد صحبتي صورت نگرفته است ، اما كميته امور زنان در ارتباط به قانون خانواده و ديگرقوانين كه ارتباط ميگيرد به اطفال بحث ها و قوانين را مسوده نموده اند ، ولي يك موضوع ديگر كه مايه نگراني است عدم داشتن حمايت مالي از اين قوانين است ، ما ميتوانيم قانون بسازيم طوري كه گفته ميشود افغانستان ازجمله كشور هاي است كه از داشتن قانون غني مي باشد اما عمل بالاي آن صورت نمي گيرد . بنا اگر ما نتوانيم براي اجرا و عملي نمودن قوانين نهادهاي اجرايوي داشته باشيم مشكل و حتا خارج از امكان است كه به هدف برسيم .
سوال: خانم مسعوده طوري كه ديده ميشود در كشور ما نهاد هاي زيادي وجود دارد كه در راستاي احقاق حقوق اطفال فعاليت دارند ، و از سوي ديگر ديده ميشود كه اطفال با مشكلات متعددي مواجه اند ، از اختطاف گرفته تا به تجاوزات جنسي وغير بنا براي اينكه ما بتوانيم كار موثري در قل وقم كردن اين پديده هاي شيطاني داشته باشيم و نهادهاي كه در اين راستا كار ميكنند هماهنگ شوند چي بايد كرد؟
جواب: نهاد هاي كه در راستاي اطفال كار ميكنند از طرف كشور هاي مختلف تمويل ميشوند واين كشور هاي هريك از خود پاليسي هاي خاصي دارند و تا حال هيچگونه هماهنگي دراين ميان اين نهاد ها بوجود نيامده تا بتوانند بشكل درست عليه اين پديده مبارزه نمايند .
يك تعداد ازاين نهاد ها وجود دارند كه صرف براي گرفتن پول كار ميكنند و هرزماني كه پول برايشان داده نشود ديگر نامي ازحمايت اطفال به زبان نمي آورند ، بنابراي بيرون رفت از اين معضل بايد همه دست به دست هم داده عليه اين پديده بشكل منسجم كار وفعاليت نمايند.
سوال: خانم اسپوژمي شما كدام راه ها را براي بيرون رفتن از معضل قاچاق اطفال پيشنهاد ميكنيد؟
جواب: به نظر من راه هاي كه ميتواند به اين مشكل حد اقل كاهش دهد دادن آگاهي هاي لازم براي اطفال ، خانواده ها ، و در كل افراد جامعه مي باشد و اين آگاهي دادن ميتواند از طريق نشر مطالب چاپي ، برنامه هاي تلويزيوني ... صورت گيرد.
سوال: جناب انجينير صاحب شما كه مسوول آشيانه هستيد ، بيشتر اطفال را از كدام ناحيه آسيب پذير مشاهده مي كنيد ؟
جواب: بيشترين آسيب پذيري را اطفال يتيم دارند و بالاي خود سرپرستي ندارند ، همچنان آن عده از اطفالي كه بالاي سرك ها مصروف كار هاي شاقه مي باشند به شكلي از اشكال به خطرمواجه ميشوند .
اما براي جلوگيري از اين معضل راه هاي نيز وجود دارد بطور مثال ؛ اگر ما بتوانيم براي تمام افراد جامعه تذكره تابعيت توزيع نمايم مشخص خواهد شد كه طفلي كه از سرحد ميگذرد آيا واقعا از خود شخص است ويا خير .
همچنان ما با ايجاد زمينه هاي كار و مصروفيت هاي سالم تعليمي براي والدين و اطفال در داخل كشور ميتوانيم تا حدي اين مشكل را مرفع نمايم .
سوال: خانم اسپوژمي قاچاق اطفال روي كدام اهداف صورت ميگيرد؟
جواب: بيشترين مواردي كه اطفال قاچاق و اختطاف ميشوند ، اول براي استفاده از اعضاي بدن آنها ، دوم براي انتقال مواد مخدرو همچنان براي استفاده هاي جنسي مي باشند .
سوال: خانم مسعوده شما نقش نهادهاي كه در بخش اطفال كار ميكنند تا حال چگونه ارزيابي نموده ايد؟
جواب: البته در نخست ميخواهم بگويم كه نقش نهاد ها بدون شك در عرصه جلوگيري از قاچاق و ترافيك اطفال موثر مي باشد ، اما آنچه نهايت مهم است عدم هماهنگي ميان اين نهاد ها بوده كه هريك به شكل جداگانه كارو فعاليت مي نمايند اگر اين نهاد ها بتوانند كه فعاليتهاي خود را هماهنگ نمايند بدون شك موثريت آن بيشتر خواهد شد.
از سوي ديگر نقش افراد جامعه بسيار مهم و حياتي مي باشد ، چون اين افراد جامعه  اند كه مسوولين دولت را مجبور به انجام وظايف شان مي كنند ، اگر افراد جامعه بتوانند با ايجاد تشكلات و اجتماعات بالاي مسوولين فشاروارد نمايند بدون شك مسوولين هم با جديد اين قضايا را پيگيري نموده و نتيجه خوبي بدست خواهد آمد.
سوال: خانم مسعوده شما كه يكي از اعضاي شوراي ملي هستيد نقش شورا ملي را در اين موارد چگونه ارزيابي ميكنيد ؟
جواب: نقش شوراي ملي نه تنها در خصوص قاچاق و ترافيك اطفال بلكه در تمام موارد نهايت مهم و مفيد ميتواند باشد ، اما بدبختانه كه شوراي ملي افغانستان با تعداد زيادي از وكلاي آن صرف در فكر خود هستند به وظايف اصلي شان كه عبارت از قانون گذاري ، نماينده گي از مردم و نظارت به اعمال حكومت مي باشد توجهي ندارند كه جاي بسيار تاسف است .
قبل از ايجاد شوراي ملي افغانستان با 20 يا بيشتر از 20 تن وزرا درگيربودند ولي حال بيش از 200 تن اعضاي شوراي ملي و همچنان بيش از 100 تن ديگر از سنا همه وزير گشته اند در تباني با يكديگر صرف به منافع شخصي خود فكر نموده و كاري كه به نفع ملت باشد انجام نمي دهند.
سوال: خانم اسپوژمي براي اشخاصي كه اطفال را اختطاف و قاچاق ميكنند در قانون چي پيشنهاد شده است؟
جواب: براي افراديكه دست به قاچاق و اختطاف مي زنند ، نظربه نوعيت جرم مجازات فرق ميكند ؛ بطور مثال: براي آنعده از افردي  كه شخصي را اختطاف ميكنند و وي را مجازات هم ميكنند ، قانون براي آنها اشد مجازات را پيش بيني نموده است ، افرادي كه دست به اختطاف مي زنند و همچنان با وي تجاوز نيز ميكنند مجازات آنها برعلاوه جرم اختطاف مجازات عمل تجاوز وي هم داده ميشود .
سوال: جناب انجينير صاحب به نظرشما نقش جامعه و خانواده ها در روند قاچاق و اختطاف اطفال چي مي باشد ؟
جواب: نقش خانواده و در مجموع افراد جامعه نهايت مهم وارزنده مي باشد ، چون اين خانواده ها و اجتماعات است كه درآن اعمال نيك و برعكس آن صورت ميگيرد ، بنا هراز گاهي كه فاميل ها بتوانند اطفال شان را تربيه درست نمايند وبه آنها راه خوب و بد را نشان دهند بودن شك كه مشكل تا حدي كاهش پيدا ميكند .
اما افغانستان از آن جمله كشور هاي نيست كه افراد جامعه آن در كل بتوانند نظارت كاملا از اعمال اطفال شان داشته باشند ، بسياري فاميل هاي وجود دارندكه اطفالشان را صبح وقت از خانه بيرون ميكنند وصرف از طرف شب كه به خانه مي آيند ازحال و احوال آنها باخبر ميشوند ، اينكه در جريان روز آنها چي ميكنند با كيها گشت و گذار ميكنند اطلاعي نمي داشته باشند كه همين بي خبري و عدم توجه به پرورش اطفال باعث آن ميشود كه اطفال به دست قاچاقبران بافتند وآينده طفل و جامعه خراب شود.
سوال: خانم مسعوده شما مشاهده ميكنيد كه در حال حاضر بسيار از اطفال در روي سرك ها  به كار هاي شاقه و اعتياد به مواد مخدر مواجه اند ، شما آينده اينهاو كشور را چگونه ارزيباي ميكنيد؟
جواب: خوب زماني كه ما ازاعتياد اطفال و كارهاي شاقه آنها بالاي سرك هاي صحبت ميكنيم بدن شك اين اطفال آينده خوب نخواهند داشت ، و همين اطفال اند كه آينده كشور را مي سازند زماني كه آينده سازان چنين سرنوشتي داشته باشند جاي شك نخواهد بود كه كشور هم آينده خوبي نخواهد داشت و در اين ميان مسووليت دولت و فاميل هاي است تا نگذارد اطفال به كار هاي شاقه مصروف باشند از تعليم و تربيه به دور بمانند در غير آن اين مشكل هرگز دامان خود اطفال و كشور ما را رها نخواهد كرد.
سوال: جناب انجينير صاحب دفتر آشيانه كه در راستاي كمك به اطفال روي سرك كار ميكند وبرنامه هاي آموزشي براي انها داير ميكند ، به نظرشما اين برنامه ها تا چي حد توانسته است كه مشكل بي سوادي اطفال را كاهش دهد؟
جواب: كار و فعاليت نهاد ما و ديگر نهاد هاي كه در راستاي پرورش و آموزش اطفال كار ميكنند زياد تاثير گذار نمي تواندباشد چون دراين كشور به صدها هزار طفل در حال حاضر به روي سرك ها كار ميكنند بايد دولت يك پلان وسيع و فراگير در اين قسمت داشته باشد ، با كاريك نهاد ويا دونهادي همچو دفتر ما فكر نكنم مشكل تمام حل گردد اما بدون شك اطفالي كه در اين مراكز تحت آموزش و پرورش قرار ميگيرند بعد هم ميتوانند به خود و فاميل خود مصدر خدمت شوند .
سوال: به عنوان اخرين سوال از شما خانم مسعوده ميخواهم بپرسم پلانهاي آينده شوراي ملي در قبال قاچاق و ترافيك اطفال چي خواهد بود ؟
جواب: البته من نمي توانم به نماينده گي از تمام شوراي ملي صحبت نمايم ، به نماينده گي از كميته زنان ميتوانم بگويم كه ما نهايت تلاش خواهم نمود تا قوانيني را ايجاد نمايم و بر تطبيق آن نظارت داشته باشيم تا اينكه بتوانيم به هدف اصلي خود كه همانا كاهش و بلاخره ازبين بردن پديده قاچاق و ترافيك اطفال مي باشد برسيم .
با تشكر زياد ازشما دوستان و علاقمندان برنامه ، تابرنامه ديگر كه باز هم در خدمت قرار ميگيريم شما عزيزان را به الله پاك سپرده شاد و موفق باشيد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر