Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

ميزگرد اتحاديه اروپا درباره خدمات و سهولت ها براي اشخاص داراي معلوليت


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:27

 

موضوع بحث كنوني ما در اين برنامه خدمات و سهولت ها براي اشخاص داراي معلوليت مي باشد ، مهمانان ما دراين برنامه محترم منيرالدين برهاني مدير موسسه ابرار، محمد علي افضلي مسوول آگاهي مركزاجتماعي معلولين ، داكتر ذبيح الرحمان رهين مسوول پروژه ادغام اشخاص داراي معلوليت از موسسات كف و باران و سمع الله محمودي مشاور بخش تخنيكي و تعليمات ابتداي در كميته سويدن در افغانستان مي باشند هم چنان در جريان بحث سوالاتي را از دوستداران برنامه نيز خواهيم داشت .

افغانستان در بحران سه سال جنگ هاي گذشته بيشترين آمار معلوليت را دارا مي باشد گفته ميشود كه دسترسي معلولين به مكاتب ، تاسيسات عام المنفعه ، ساحات تجارتي ، پارك ها و سهولت هاي عمده ديگر كه همه معلولين به آن نيازدارند نهايت اندك است . در اثر سه دهه جنگ در كشور در حدود 2.7 درصد افراد جامعه ما معلول گرديده اند كه بامشكلات زياد مواجه مي باشند . اين افراد به سهولت هاي فزيگي چون رفتن به پارك ها ، تاسيسات عام المنفعه ... دسترسي نداشته و دولت نيز در اين زمينه كار عملي را انجام نداده است  بايد شرايط در كشور طوري آماده گردد كه معلولين ما از خدمات خوب برخوردارگردند ، سروي عمومي ايكه در رابطه به دسترسي سهولت هاي معلولين صورت گرفته است نشان ميدهد كه معلولين صرف از 17 درصد از اماكن شهر كابل استفاده كرده ميتوانند اما متباقي اماكن از استفاده اشخاص داراي معلوليت بدورميباشد اين در حاليست كه گفته ميشود بيش از 2.7 درصد از مردم اين كشور معلول بوده كه اكثريت اين افراد آناني اند كه براي خدمت مردم يكي از اعضاي بدن خود را ازدست داده اند وچي دولت هاي گذشته و همچنان دولت فعلي براي بهبود زنده گي آنها و احقاق حقوق شان كارموثري را انجام نداده اند . برنامه كنوني ماهم روي اين مسايل مرتبط ميباشد .

سوال: در نخست ميخواهم از جناب برهاني بپرسم كه معلول به چي كسي گفته ميشود ؟

جواب : تعاريف متعددي از اشخاص داراي معلوليت ارايه گرديده است اما تعريفي كه در قانون حقوق و امتيازات معلوليت گفته شده است كه " شخصي است كه بنابر ضايعه جسمي ، ذهني ، رواني ويا توام نظربه تشخيص كميسيون صحي سلامت و كارآيي خود را وطوري ازدست داده باشد كه موجب كاهش تواناي وي در عرصه هاي اجتماعي واقتصادي گردد .

سوال: آقاي افضلي شما آماري كه براي معلولين درسروي ها داده شده است آنرا چگونه ارزيابي ميكند ؟

جواب: درباره سروي ها گفته ميتوانم كه روي سه دليل اين سروي ها درست نسيتند ، اول اين سروي بشكل سمپلنگ يا نمونه صورت گرفته شده است يعني از 100 خانواده 5 خانه سروي شده نه اينكه از تمام خانواده ها پرسيده شده باشد ، دوم اين سروي در سال 2005 صورت گرفته سوم از زمان اين سروي تا حال مهاجرت هاي زياد وولادت هاي زيادي صورت گرفته است . و به نظرمن اين سروي ها درست نمي باشد .

سوال: خوب از زمان اين سروي تقريبا شش سال ميگذرد ، آيا در اين مدت از طرف دفتر شما ويا دفاترديگر كه كه بخش معلولين كار ميكنند بخاطر سروي دوباره كدام پيشنهاد ويا كاري صورت نگرفته است ؟

جواب: طوريكه  شما و همچنان دوستان ديگر در اين برنامه حاضراند شاهد مي باشندكه اين مسله از وطرف نهاد ها چند مرتبه پيشنهاد شده است اما تا حال از طرف دولت كدام كار عملي صورت نگرفته است .

سوال: طوريكه در جريان هستيد چندي قبل قانون حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت ازطرف پارلمان كشور به تصويب رسيده  است ، ما در حاليكه از اشخاص داراي معلوليت آمار دقيقي نداشته باشيم چطور ميتوانيم كه به اين قشر كمك نمايم ؟

جواب: دولت نظر به اين قانون مكلف است كه بايد آمار اشخاص داراي معلوليت را مشخص نمايد و جنگ هاي اخير در قسمتي از مناطق كشور نميتواند مانع اين  روند گردد.

سوال: جناب محمودي به نظر شما تا حال در بخش فراهم نمودن سهولت ها براي اشخاص داراي معلوليت تا چي حد كار صورت گرفته است ؟

جواب: سهولت هاي كه توسط دولت براي اشخاص داراي معلوليت صورت گرفته است نهايت اندك مي باشد اما نهاد هاي غيردولتي كه در بخش معلولين كار ميكنند چون در بخش فزيكي ، باز تواني معلولين ، و شنوايي معلولين تا اندازه كار هاي داشته اند ، مانند ايجاد كلينك هاي فزوتراپي در ولايات ، وركشاپ هاي اورتوپيدي ، ايجاد كورس هاي آموزشي حرفوي ... براي اشخاص داراي معلوليت  ميتواند باشد.

سوال: طوري كه ديده ميشود معلولين در حال حاضر هم با مشكلات فراواني مواجه مي باشند ، صرف تعدادي از اشخاص داراي معلوليت به تنظيم جريان ترافيك در سرك ها مشغول اند ، به نظر شما اكتفا نمودن دولت صرف به همين زمينه كاري آيا خوب است ؟

جواب: دولت تا هنوز براي ايجاد زمينه كاريابي براي معلولين كدام كار عملي ار انجام نداده است  و ما اميدواريم كه دولت و نهادهاي غيردولتي براي كاريابي معلولين فعاليت نموده  چون معلولين اشخاص نيستند كه ناتوان باشند معلولين ميتوانند فعاليت هاي متعددي را انجام دهند .

سوال: روح الله يكتن ازباشنده گان كابل پرسيده است كه تا حال نهاد هاي دولتي و غيردولتي كدام كاري را براي اشخاص داراي معلوليت بخصوص نابينايان انجام داده ايد ؟

جواب: ذبيح الله روهين " دفتر ما در بخش معلولين ايكه از ناحيه شنوايي مشكل دارند در سه ولايت كه عبارت اند از كابل ، پروان و كاپيسا بوده توانسته 21 مركز دراين ولايات ايجاد نمايد كه در اين مراكز بخش هاي حرفوي ، زبان اشاره ،مسايل صحي ، توزيع آله هاي شنوايي ... توزيع گرديده است اما در بخش نابينايان دفتر ما فعاليت ندارد .

سوال: جناب برهاني قانون در باره ايجاد سهولت هاي توسط دولت براي اشخاص داراي معلوليت چي حكمي دارد ؟

جواب: در قانون ايكه چند ماه قبل تصويب شده است ايجاد سهولت ها و كاريابي براي اشخاص داراي معلوليت مواردي وجود دارد بطور مثال در ماده 15 قانون ملي اشخاص داراي معلوليت گفته شده است كه معلولين حق سهم گيري مساوي را در عرصه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، تعليمي ، تحصيلي و تفريحي بدون تبعيض دارا ميباشد . همچنان در ماده 19 اين قانون متذكر شده است كه ،  وزارت هاي معارف و تحصيلات عالي زمينه تعليم وتربيه اختصاصي را براي اشخاص داراي معلوليت فراهم مي نمايد . كه در اين زمينه ها نهاد غيردولتي نيز فعاليت هاي را دارند .

از سوي ديگر در فقره دوم ماده 19 ذكرشده كه از جمله بورسيه هاي تحصيلي پنج درصد آن براي معلولين بايد اختصاص داده شود .

در باره عملي شدن و تطبيق اين قوانين بايد بگويم كه مشكلاتي وجود دارد ، قانون اساسي كه مادر قوانين شمرده ميشود تا حال با مشكلات متعددي قوه هاي سه گانه كشور مواجه است .

سوال: شما نقش مجريان قانون را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

جواب: مجريان قوانين براي آگاهي دهي و رسانيدن مواد قانون به سمع مردم كنفرانس ها و وركشاپ هاي را داير نموده اند تااين موارد را براي مردم برسانند همچنان در بخش معلوليت نيز افراد و اشخاصي كار هاي را انجام داده اند تا اينكه هر آنچه در قوانين براي معلولين گفته شده است آنها آگاهي پيدا كنند وزمانيكه آگاهي دريافت نمودند خودشان ميتوانند كه حقوق خود را طلب نمايند .

سوال: به نظرشما تاحال چي كارهاي توسط نهاد هاي دولتي و غيردولتي براي روشن نمودن اذهان عامه صورت گرفته است؟

جواب: دفتر ما در بخش آگاهي دهي از طروق مختلف چون ارايه برنامه هاي راديوي ، تلويزيوني و همچنان طباعتي كار هايرا انجام داده و همچنان جريان دارد . كه مجله  ما تحت نام داله كه براي آگاهي دهي معلولين فعاليت ميكند سه روز قبل از چاپ برآمد ، كه اين آگاهي دهي نه تنها براي مردم بوده بلكه براي خود معلولين نيز ميباشد .

جواب : آقاي افضلي ميگويد:  مركز اجتماعي معلولين از سال 2007 تا حال به تعداد 12000 نفر را بصورت مستقيم آگاهي داده اند ، كه  در يك ماه بيش از شش بار در جامعه اشتراك نموده بشكل مستقيم مردم را در باره حقوق اشخاص داراي معلوليت و همچنان سنت هاي ناپسند و خرافاتي كه در جامعه ما موجود است آگاهي داده و براي ازبين بردن آن تلاش نموده اند .

سوال : اينكه چي تاثيرات مثبتي آگاهي شما داشته  ، تا حال ارزيابي از جامعه صورت گرفته است ؟

جواب: نظربه ارزيابي هاي كه ماداشته ايم و اينكه مردم به دفتر ما مراجعه ميكنند ، ما عملا تاثيرات مثبت از كار هاي خود را در جامعه مشاهده مي نمايم . در برنامه هاي خود ما بيش از 10 دقيقه براي تغير كلمات زشت كه در جامعه ما مروج است ما  آگاهي دهي داشته ايم اما يك موضوع را نبايد فراموش كرد كه افغانستان از جمله كشورهايست كه بيشترين نفوس آنرا بي سوادان تشكيل ميدهند و در چنين جامعه تغير ذهنيت دادن كار سهل وآساني نخواهد بود .

سوال: جناب محمودي به نظر شما علت عدم دسترسي فزيكي معلولين واينكه تا حال هيچ كاري در اين باره صورت نگرفته است در چي مي باشد ؟

جواب: در مجموع در بخش ترانسپورت معلولين هيچ گونه كار عملي صورت نگرفته است ، معلولين براي سوارشدن به وسايط شخصي و دولتي به مشكلات مزيدي مواجه اند كه تا حال نه ازطرف نهاد هاي دولتي و غيردولتي كدام اقدامي صورت نگرفته است .

سوال: داكتر صاحب دفتر شما در بخش ترانسپورت اشخاص داراي معلوليت چي كارهاي را انجام داده اند؟

جواب: طبق ماده 25 قانون اشخاص داراي معلوليت تمام نهاد هاي دولتي مسووليت دارند كه دربخش ترانسپورت اشخاص داراي معلوليت وظيفه خود را بشكل درست انجام دهند اما علت اينكه چرا تا حال كدام كارعملي صورت نگرفته ، روبه انكشاف بودن دولت ما ، مشكلات اقتصادي دولت ، سه دهه جنگ گذشته ميباشند . طوريكه در جريان هستيد دفتر ما دربخش نابينايان كارميكنند كه طبقه از معلولين مشكلات ترانسپورتي ندارند اما دفتر ما باز هم خود را متعهد ميداند تا دراين عرصه فعاليت هاي داشته باشند.

سوال: به نظرشما كار نهاد هاي دولتي و غيردولتي كه در عرصه اشخاص داراي معلوليت فعاليت دارند تا چي حد هماهنگ مي باشد؟

جواب: در نخست ميخواهم درباره سوال اول شما كه در ارتباط به ترانسپورت اشخاص داراي معلوليت بود ياد آورشوم كه دفتر ابراربيش از5صد بايسكل ايكه براي اشخاص داراي معلوليت ضرورت است تا حال توزيع نموده ، همچنان 100 عراده بايسكل هاي سه تايره را نيز براي معلولين كه معلوليت آنها زياد بود توزيع نموده است.  ازسوي ديگر دفتر ابرار در بخش دسترسي فزيكي اشخاص داراي معلوليت كارهاي عملي ديگر چون ساختن رمپ ها و امثال آنرا نيز براي اشخاص داراي معلوليت درساحات مختلف آماده نموده است .

در ارتباط به سوال شما بايد بگويم كه دولت تقريبا وزارت كار و امور اجتماعي هر هفته ، دوهفته بعد ويا ماه هانه جلسات هماهنگي را با نهاد هايكه در بخش اشخاص داراي معلوليت كار ميكنند دايرميكنند وروي مشكلات و ايجاد سهولت ها بحث ها صورت ميگيرد.

سوال: آقاي محمودي شما كار هماهنگي نهادهاي غيردولتي با وزارت اموراجتماعي شهداومعلولين را چگونه ارزيابي نموده و گفته ميشود كه كاربنيادي را تا حال انجام نداده اند ؟

جواب: كميته كه ميان نهاد هاي غيردولتي ووزارت كارو امور اجتماعي شهداو معلولين ايجاد گرديده است كارهاي را با مشاركت هم در بخش هاي معارف و ديگر ساحات انجام ميدهند و بايد گفت كه اين هماهنگي كميته در پيشبرد امور وايجاد سهولت ها براي معلولين بي اثر نبوده است .

سوال: جناب افضلي نظربه آمار به دست آمده دولت براي بهبود و ايجاد سهولت ها براي اشخاص داراي معلوليت كار بنيادي را انجام نداده و يك نوع بي تفاوتي دولت را در باره اين اشخاص نشان ميدهد؟

جواب: دولت متاسفانه از اين مسووليت شانه خالي ميكنيد واين يك موضوع اساسي است . و مكلفيت دولت است تا سهولت هاي تعليمي ، تحصيلي ، تفريحي ... را براي اين اشخاص ايجاد نمايد.

تعدادي ازاشخاص داراي كساني اند كه براي دفاع از وطن اعضاي بدن خود را ازدست داده اند ، و اين ازجمله مسووليت هاي دولت است كه خدمات اين اشخاص را ناديده نگرفت براي بهبود زنده گي آنها مجدانه تلاش نمايد ، اما تاجايكه ديده شده است مسوولين دولتي در اين زمينه نهايت غير مسولانه پيش رفته اند .

سوال: داكتر روهين ما شاهد تصويب قانون اشخاص داراي معلوليت بوديم كه دآنجا مسووليت هاي دولت مشخص شده است ، به نظرشما چرا دولت حال از اين مسووليت هاي خود شانه خالي ميكند؟

جواب: در قانون اشخاص داراي معلوليت نگات مهمي مدنظرگرفته شده است يعني صرف در بخش دسترسي اين اشخاص نمي باشد ، در ارتباط به تطبيق اين قانون بايد بگويم كه كارهاي صورت گرفته است ، نهاد هاي دولتي دربخش آگاهي دهي ، ايجاد سهولت هاي صحي ، تعليمي ... تاجاي كار صورت گرفته است اما درسكتور ترانسپورت كه يك بخش از قانون اشخاص داراي معلوليت است ، باتاسف بايد گفت كه كارعملي صورت نگرفته است.

سوال : جناب برهاني عدم ايجاد سهولت ها براي اشخاص داراي معلوليت چي مشكلاتي را در جامعه بوجود خواهد آورد ؟

جواب:زمانيكه براي اشخاص داراي معلوليت كاري صورت نگيرد مشكلات متعددي را در جامعه بوجود خواهد آورد، و نظر به آمار هشت لك و چهل هزار تن را اشخاص داراي معلوليت وجود دارد بنا زمانيكه اين اشخاص از سهولت هاي اجتماعي مستفيد نگردند واقعا جامعه را به  بحران اقتصادي  مواجه خواهد نمود.

سوال: جناب افضلي مشكل ديگري كه فراه راه اشخاص داراي معلوليت قراردارد ، برخورد نادرست جامعه با اشخاص داراي معلوليت مي باشد به نظرشما براي آگاهي دهي اشخاص داراي معلوليت نقش جامعه مدني و ديگر نهاد ها چگونه مي باشد ؟

جواب: اول بايد بگويم كه مادريك جامعه اسلامي زنده گي ميكنيم بنا نظربه ارشادات اسلامي هرشخص مسووليت دارد تا در قبال هم نوع خود مسووليت پذيرباشد ونگذارد هم نوع وي به مشكلات مواجه گردد.

نقش جامعه مدني در اين ارتباط مهم بوده اما كمي و كاستي هاي وجود داشته اما باز هم نقش جامعه مدني تا حال موثربوده است و نظربه فشار جامعه مدني قانون اشخاص داراي معلوليت تصويب شد و كار هاي نيك ديگر نيز دراين ارتباط صورت گرفته است .

سوال: در اخيرنظرشما را در مجموع ميخواستم كه راه حل براي بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت چي مي باشد ؟

جواب: (آقاي برهاني) به نظرمن بايد كار وتلاش زياد صورت گيرد و حق اشخاص داراي معلوليت براي شان داده شود درآن صورت بهبودي در زنده گي اشخاص داراي معلوليت بوجود خواهد آمد.

( آقاي روهين ) به نظرمن بايد ظرفيت اشخاص داراي معلوليت بلند برده شود ،شيوه هاي داد خواهي براي آنها تدريس گردد تا خود شان از حق وحقوق خود پرسان نمايند .

(آقاي محمودي) ما ميتوانيم ظرفيت دولت را بالاببريم تا براي معلولين فعاليت نمايند همچنان اذهان جامعه را نيز دربخش اشخاص داراي معلوليت بلند برده ميتوانيم كار موثري را دراين زمينه انجام دهيم.

(آقاي افضلي ) براداشتن موانع اجتماعي چون بينش آنها مردم از طريق آگاهي دهي توسط مراجع مختلف و كار جدي دراين زمينه ميتواند نهايت موثرتمام شود.

با اظهار تشكر و سپاس از همه مهمانان و دوستان برنامه

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر