Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

پيامد هاي فرار دختران ازمنزل


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 09:48

 

موضوع برنامه كنوني ما پيامد هاي فرار دختران ازمنزل ميباشد ، مهمانان ما دراين بحث محترمه مريم زلمي وكيل مدافع دفترمديكا افغانستان ، محترمه برشنا ربع نماينده مردم بلخ در شوراي ملي ، محترم ذكيه سنگين نماينده مردم پروان در شوراي ملي افغانستان مي باشند ، همچنان در اين برنامه نظرو سوالات تعدادي از شهروندان  را نيز خواهيم داشت .

چون نوجوانان به دنبال هویت و شخصیت خود هستند و راه درست رسیدن به انرا نمیدانند و دست و پاچه و سردر گم میشوند و هر اتفاقی که در اطراف شان رخ بدهد، فکر می کنند مقصر آنها هستند و چون تحمل مشکلات را هم ندارند آشفته شده و احساس ناامنی می کنند که درین وقت خانه هم، برای آنها آرامبخش  نیست، لذا خانه را ترک می کنند،خصوصا دختران که از هر نگاه خود را تنها و ناتوان درین امر میدانند بیشتر و زودتر از محیط خانه واجتماع فرار میکنند و خود را در انزوا قرار میدهند  .

خانواده بزرگ ترین عامل برای پیشگیری از فرار دختران است. هر چند اراده خودِ فرد مهمتر از ان است و هر کس مسئول رفتارهای خودش است ولی تا زمانی که یک دختر به پختگی نرسیده باشد، بیشترین ضربه را از همین خانواده می بیند. درگیری های خانوادگی باعث می شود که نوجوان دیگر در خانه احساس راحتی نداشته باشد و برای فرار از محیط پر تشنج خانه، از خانه فرار کند.

باید خانواده ها آموزش ببینند ، تا یاد بگیرند چگونه مشکلات شان را حل کنند و در حضور فرزندان با همدیگر درگیر نشوند.

فرار دختران از خانه پيامدهايي براي خود فرد ،خانواده فرد،وجامعه دارد كه هر كدام اهميتهاي خاص خود را دارند ، تا زماني كه فرد تصميم به فرار ميگيرد يك مسئله شخصي وفردي ميباشد ولي زمانیکه از خانه بيرون آمد به يك مسئله اجتماعي تبديل ميشود ، طبعا پيامدهاي اين عمل به جامعه بر ميگردد ،دختر فراري زندگيش تباه مي شود و در روزهاي اول در دست افرادی میافتد که بالای وی تجاوز میکنند و وی را به راه های نامشروع میکشاند و تعدادی زیادی از دختران که از خانه فرار میکنند بدلايل مختلف از جمله تامين نيازهای مادي مجبور به انجام کارهای نامشروع و برقراری ارتباط جنسی میشوند ، همچنان تعدادي از آنها توسط قاچاقچيان انسان به ديگر كشور ها فرستاده ميشوند واينها بعد از مدتي اگر زنده ماندند براي جذب دختراني مثل خودشان دوباره به کشور بر ميگردند،اينگونه دختران به مواد مخدر نیز معتاد میشوند وبراي بدست آوردن مواد ومصارف زندگي به قاچاق مواد مخدر،دزدی وديگر جرائم میپردازند.

دختران و زنانی که فرار میکنند جایگاه اجتماعي آنها پایین مي آيد و مردم به خود اجازه ميدهند هر گونه رفتاري با آنها داشته باشند. ودختران و زنانی که فرار میکنند بايد آمادگي هر گونه تمسخر واهانت وتوهيني را داشته باشند وايجاد مزاحمت وبي توجهي وخشونت از طرف ديگران براي آنها كاملا عادي مي شود.

بناءً فرار دختران براي كشور ما يك معضل اجتماعي،يك فاجعه و يك بحران میباشد، ونياز به همكاري تمامي سازمانها ونهادها وافراد جامعه دارد.

 

سوال: درنخست از محترمه خانم زلمي ميخواهيم كه در باره فرار از منزل معلوماتي ارايه نمايند ؟

جواب: بنام خدا و تقديم سلام ، در باره سوال شما بايد بگويم كه فرار از منزل بمعني ترك كردن فاميل بدون اطلاع خانواده  نظربه علل و عواملي كه دختر را در معرض خطرقرار ميدهد ، مي باشد .

سوال: فرار به چند نوع مي باشد ؟

جواب: فرار را ميتوانيم به سه دسته تقسيم نمايم اول فرار از خشونت ، دوم فرار به قصد ازدواج و فرار از خشونت هاي فاميل شوهر و رفتن به خانه پدر كه ما اين موضوع را فرار نه بلكه بنام رهاي از خشونت گفته ميتوانيم.

سوال: خانم برشنا شما علت و عوامل فرار دختران را در چي مي بينيد ؟

جواب: با عرض سلام به تمام دوستان ، در رابطه به سوال شما بايد بگويم كه ، يكي از عوامل عمده فرار دختران از منزل اعتياد شوهران ، ايجاد قيودات بيش از  حد و خشونت هاي فاميلي و همچنان تبعيض ميان دختران و پسران در ميان خانواده ها ميتواند باشد .

سوال: خانم برشنا شما از قيودات والدين بالا دختران شان ياد آورشديد ، به نظر شما ايجاد قيودات توسط والدين بالاي دخترو بمنظور رهنمايي دختران كار خوبي نخواهد بود؟

جواب: قيودات و تهديدات كه بيش از حد شود بدون شك كه مشكل آفرين مي باشد ، هرگاه فاميل ها در تصميم گيري ها دختران خود را آزاد بگذارند و مداخله بيش از حد نباشد اين مشكل فكر نكنم كه پيش بيايد ، نظر به مقوله و اصطلاح جامعه ما هرچه از حد گذرد رسوا شود بنا در هر كار تعادل را بايد حفظ نمود.

سوال: يكي از موضوعات ديگر ايكه سبب فراردختران در جامعه ما ميگردد ازدواج كردن با شخص مورد نظرشان مي باشد ، به نظرشما آيا كدام راه ديگري به حل اين مشكل وجود ندارد؟

جواب: من بحيث وكيل مدافع و بحث يك مادر و استاد توصعه ايكه براي دختران و خانم ها دارم اين است كه راه حل مشكلات خانواده گي فرار نيست ،هرگاه شخصي فرار نمايد نميتواند دوباره همان كانون گرم خانواده گي را بدست بياورد. بنا راه حل اين مشكل همانا نشستن و بحث و گفتگو نمودن دختران با والدين شان اند و مشكلات خود را با گفتگو حل نمود تفاهم نمايند .

سوال: طوريكه در جريان هستيد زمانيكه يك دختر دست به فرار ميزند ، در جامعه بامشكلات متعددي چون تمسخر ، تحقير ... مواجه ميشوند ، به نظرشما آيا دختران از عواقب اين موضوع آگاهي دارند ؟

جواب: فرار را دو طبقه انجام ميدهند ، اول دختران ايكه نهايت سن آنها خورد مي باشد ، دوم خانم هاي كه نهايت از مجبوريت ميخواهند فرار نمايند ، بنا با اولين تماس ايكه در جامعه ميگيرند به مشكل مواجه ميشوند ، يعني اول گام نهادن به موتر است تا از ساحه فرار كند تكسي ران باپرسيدن اينكه شما از خانه فراركرديد بعدا كسان ديگر همه اين دختر و خانم فراري  را به ديد يك شخص بد كاره ديده درباره اش قضاوت ميكنند در حاليكه چنين نيست دختران و خانم هاي وجود ميداشته باشد كه از نهايت مجبوريت دست به اين اقدام ميزنند اما جامعه ما اين موضوع را نمي پذيرد بنا به نظرمن يگانه راه حل همانا تفاهم نمودن با خانواده هايشان مي باشد.

سوال: خانم سنگين شما عوامل فرار دختران را درچي ديده و بگويدكه اين عوامل از كجا سرچشمه ميگيرد؟

جواب: با تقديم سلام به شما و دوستداران برنامه شما در باره به سوال شما بايد بگويم كه عوامل فرار دختران متعدد است كه از جمله رسوم و عنعنات ناپسند در جامعه چون مصارف و خواست هاي بيش از حد از پسران كه بلاخره در اثر توافق دخترو پسر منجر به فرار دختر از خانواده هايشان ميشود ، همچنان خشونت هاي فاميلي ، ازدواج هاي اجباري ، ازدواج هاي زيرسن ، احساساتي شدن دختران نابالغ و خواست هاي نوجوانان است كه ميخواهند هر چيز مطابق تقاضاي آنها صورت گيرد كه همين فرار دختران از منزل از فاميل، خانواده ها و جامعه سرچشمه گرفته كه باعث يك سلسله مشكلات متعدد در جامعه ما ميگردد.

سوال:  خانم زلمي ديد شما در باره عوامل فرار دختران از خانواده چيست ؟

جواب: يكي ازعوامل اصلي فرار دختران  مشكلات خانواده گي ، مشكلات درون فردي ، نوجواني ، جامعه مملو از فساد ، خشونت هاي فاميلي همه ميتوانند عوامل فرار از منزل مي باشند.

سوال: آيا در باره آمار فرار دختران از منزل معلومات داريد؟

جواب: در اين باره آمار مشخص وجود ندارد اما منحيث وكيل مدافع گفته ميتوانم كه  بيشتر زنان ازخشونت هاي فاميلي ، ازدواج هاي اجباري ، ازدواج هاي زير سن فرار نموده و در خانه هاي امن پناه ميبرند .

سوال: خانم برشنا آيا شما كدام آماري از فرار زنان در ولايت بلخ و سمت شمال افغانستان آگاهي داريد ؟

جواب: به نظر من بيشتر آمار فرار زنان از خانواده ها در مناطقي صورت ميگيرد كه مشكلات امنيتي در آن ساحات بيشتر باشد بطور مثال در ولايات جنوبي هم مردسالاري حكم فرماست و هم جنگ مسلط است و نظر به بازديد كه من از خانه هاي امن داشتم بيشترين فرار را در قسمت جنوب كشور مشاهده نموده ام .

سوال: خانم سنگين در ولايت پروان آمار فرار زنان از خانواده ها كاهش يافته ويا افزايش پيدا نموده است ؟

جواب: آمار فرار زنان در ولايت پروان نظربه ولايات ديگر نهايت كم بوده  و علت آن هم امنيت در آن مناطق مي باشد .

سوال: البته ما نميتوانيم تنها ناامني را دليل فرار دانست عوامل ديگري نيز در اين ميان دخيل است شما آن علت هارا چگونه ارزيابي  ميكنيد؟

جواب: البته عوامل ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد اما آنچه زياد تاثير گذار است در اين روند ناامني است چرا در هنگام ناامني نظارت صورت نمي گيرد همچنان براي مردم آگاهي هاي لازم از حق وحقوق دختران و ديگر افراد جامعه داده نمي شود كه اين ها همه سبب ميشوند كه آمار فرار و خشونت ها زياد شود .

سوال: خانم زلمي به نظر شما بيشتر دختران دست به فرارميزنند ويا خانم ها؟

جواب: مشكل فرار زنان از خانواده ها مقدار ويا سطح خشونت است چي خانم وچي دختر هرگاه بيش از حد مورد خشونت قرار ميگيرند دست به خشونت ميزنند ، و به نظرمن بيشترين آمار فرار در خانم ها مي باشد ، چرا كه اكثرا مورد خشونت شوهران و اقارب شوهر قرار گرفته و مجبور ميشوند دست به فرارزنند.

سوال: خانم سنگين عروسي هاي اجباري چي اندازه ميتواند در فراردختران از منزل نقش داشته باشد؟

جواب: عروسي هاي اجباري نقش اساسي در فرار خانم ها از خانواده ها دارند ، چون خانم هايكه جبرا به ازدواج تن ميدهند نظربه همان انگيزه ايكه ميداشته باشند و در اينده نميتوانند روابط خوب بين خود و شوهر برقرار گرده نمي تواند و بلاخره سبب خشونت هاي فاميل گرديده كه در اين ميان يگانه كسي كه مقصر اصلي شناخته مي شود خانم بوده ونظربه همين خشونت ها مجبوربه فرار ميگردد .

سوال: خانم زلمي زماني كه يك دختر ويا خانم دست به فرار ميزند حتما هدفي ميداشته باشد ، آيا با فرار دختر ويا خانم متذكره ميتواند به هدف خود نايل آيد ؟

جواب:هنگام ايكه يك دختر و يا خانم نظر به مشكلات و خشونت هاي فاميلي و جامعه دست به فرار ميزنند ، به نظرمن اين طبقه از زنان و دختران نمي توانند به هدف خود نايل شوند ، اين زنان دست خوش بسياري از مشكلات ايكه در جامعه ما وجود دارد چون اعتياد ، قاچاق ، سواستفاده هاي جنسي توسط افراد و اشخاص در جامعه ... ميگردند .

سوال: پيامد هاي عمده واساسي فرار چي ميباشد ؟

جواب: درگير شدن با قاچاقبران ، استفاده سوجنسي ، اعتياد با مواد مخدر و بسا موارد ديگر ميتواندباشد كه قبلا هم متذكر شدم .

سوال: خانم برشنا شما آيا با پيامد هاي كه قبلا گفته شد موافق هستيد ويا موضوعات ديگر نيز دارد ؟

جواب: طوريكه دوستان ديگر از پيامد هاي منفي اين جريان گفتند ، نتايج تلخ و ناگوار فرار دختران ايكه تاحال دست به چنين عمل زده اند ميتواند يك پيام ويا تجربه تلخ براي ديگر دختران وخانم ها باشد تا آنها اگر در چنين شرايطي قرارميگيرند نه ازطريق فرار بلكه از طريق تفاهم مشكلات خود را حل نمايند .

سوال: يكتن از باشنده گان كابل  بنام سيد جمال مي پرسد كه آيا آزادي بي قيد وبي حد براي دختران سبب فرار آنها از خانواده نمي شود ؟

جواب: (خانم برشنا) به نظرمن آزادي سبب فرار زنان و دختران از خانواده نمي شوند و شخصا خودم هم موافق به فرار خانم ها و دختران از خانواده ها نيستم و كاملا مخالف ام به اين مفكوره اما بايد براي زنان و دختران حقوق آنها بصورت درست داده شود هر آن حقي كه يك مرد دارد يك خانم هم دارد اما اينكه چرا تعدادي از دختران فرار ميكنند از عدم تفاهم و تربيه سالم فاميل ها و عدم توجه آنها با افراد و اشخاصيكه دختران شان با آنها نشست وبرداشت ميكنند مي باشد.

سوال: شما از خانه هاي امن گفتيد ميشود يك اندازه معلومات در اين باره ارايه نمايد و همچنان درباره سهولت ها و امكانات ايكه دراين خانه ها وجود دارد روشني اندازيد؟

جواب: چندي قبل در آغاز سال نو من با تعدادي از ديگر سري به خانه هاي امن زديم كه خوشبختانه وضعيت خانه هاي امن  را براي يك زنده گي بدون خشونت بهتر يافتيم ، تعداد زنانيكه در آنجا زنده گي ميكردند از وضعيت خود راضي بودند اما آنچه مهم است مقايسه خانه ها امن با خانواده خود زن نهايت تفاوت دارد ، خانه ها امن براي زنده گي مجبوريست نه اينكه يك زن بخواهد در آنجا تمام عمر خود را سپري نمايد .

سوال: خانم سنگين فرار زنان از خانواده ها چي پيامدي منفي ويا برعكس آن بالاي جامعه ميتواند داشته باشد ؟

جواب: واقعا ما فعلا در يك تهاجم فرهنگي قرار داريم كه اين تهاجم فرهنگي توسط رسانه هاي تصوير به نمايش گذاشته ميشود كه اين خود تشويق كننده براي جوانان ما مي باشد ، اكثرا جوانان ما از فلم ها و برنامه هاي تلويزيوني نكات مثبت را كسب ننموده بلكه اكثرا پي نكات منفي آن مبادرت ميورزند كه اين نه تنها به عزت و آبروي  جوانان صدمه بزرگي وارد ميكند بلكه جامعه را نيز متاثر مي سازد.

سوال: خانم زلمي شما از پيامد هاي سوفرارزنان در جامعه معلومات ارايه نمايد ؟

جواب: چون زنان نصف پيكر از جامعه مي باشد بنا زمانيكه نصف از جامعه به مشكلات مواجه باشد و هيچ راه بيرون رفت وجود نداشته باشد بدون شك كه اضرار زيادي بالاي جامعه ميگذارد.

اگر با وجود اين همه توصيه ها زنان دست به فرار زدند بايد بدانند كه به هيچ جاي ديگر نروند بلكه به خانه هاي امن بهترين مرجع براي زنده گي آنها نظربه جاه هاي ديگر كه در معرض خطرقرار گيرند مي باشد .

سوال:  خانم برشنا به نظرشما زمانيكه دختران از خانه فرار ميكنند بدون شك كه تعدادي در دام گروه هاي استفاده جوو  قاچاقبران قرار ميگيرند به نظرشما پيامد هاي اين عمل بالاي زنده گي اين دختران و همچنان جامعه چي خواهد بود؟

جواب: بدون شك كه اين عمل به آن عده دختران ايكه دست به فرار ميزنند يك لكه بد نامي بالاي آن دختر باقي خواهد ماند كه ميتواند هم دختر را متاثر سازد وهمچنان جامعه از انزوا و گوشه گيري آنها متاثر ميشود.

سوال: خانم سنگين قاچاقبران از دختران و خانم ها چي استفاده ميكنند ؟

جواب: در ابتدا بايد بگويم كه دراين گونه دختران و زنان هيچگونه عزت و آبروي نمي ماند ، و درعين حال قاچاقبران ازاين طبقه براي استفاده هاي جنسي ، قاچاق مواد مخدر ، اعتياد وحتا خود اين دختران قاچاقبر شوند .

سوال: خانم برشنا به نظرشما راه بيرون رفت از اين چالش چي ميباشد ؟

جواب: به نظرمن اگر در جامعه بصورت درست هم به فاميل ها و هم براي دختران آگاهي دهي درست صورت گيرد و تمام اعضاي جامعه از حقوق وامتيازات يكديگر باخبر شوند ميتواند در اين زمينه نهايت موثرتمام شود .

سوال: خانم زلمي نظرشما در اين باره چيست ؟

جواب: ما ميتوانيم اين معضله را با ايجاد سيمينار ها و وركشاپ درباره عواقب ناگوار فرارزنان از خانواده ، همچنان آگاهي دهي درباره حقوق يكديگر در جامعه نهايت موثر تمام شود .

سوال: خانم سنگين مسووليت دولت در اين زمينه چيست ؟

جواب: قسميكه قبلا گفتم دولت بايد از تهاجم فرهنگي جلوگيري نمايد ، براي مردم در باره حقوق شان معلومات داده شود ، آگاهي دهي درباره رسوم ناپسند و برداشتن اين معضله اجتماعي ، بازداشت و مجازات مجرمين كه در اين جريان دخيل مي باشند .

با تشكر زياد از مهمانان عزيزو شما دوستداران برنامه

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر