Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

انواع معلوليت ها


يكشنبه 13 قوس 1390 ساعت 11:19


موضوع مورد بحث ما در اين ميزگرد انواع معلوليت ها بوده كه در اين بحث مهمانان ما جناب سمع الله محمودي مسوول تعليمات خاص كميته سويدن براي افغانستان ، منيرالدين برهاني مدير اداري موسسه ابرار، نقيب الله ميا خيل مسوول پروژه هاي موسسه ابراردر ولايت پكتيكا ، ذبيح الرحمان رويين مسوول پروژه ادغام افراد بادشواري هاي شنوايي و سمع الحق سمع مشاورتخنيكي و دادخواهي و آگاهي موسسه انديكف و عضو كميته معلولين را در استديو باخود داريم .
سوال اول را از جناب سميع الحق سمع مطرح ميسازيم كه كدام اشخاص را معلول گفته ميتوانيم ؟
جواب : بنام خدا و با تشكر از راديو كليد كه برنامه هاي خوبي را براي بهبود معلولين و در مجموع جامعه برامي اندازند ، معلول به آن شخصي گفته ميتوانيم كه از نگاه فكري ، ذهني ، جسمي و حسي ناتواني داشته باشند .
سوال : جناب برهاني به نظر شما معلول براي كي خطاب كرده ميتوانيم ؟
جواب : بنام خدا و باتشكر از راديوي زيبايي كليد ؛ من ميخواهيم تعريفي كه قانون ملي معلولين كه چند ماه قبل توشيح شده براي شما بگويم : اول معلوليت را به دو بخش تقسيم نموده اند معلولين كلي و معلولين قسمي دايمي  ؛ معلول كلي آن است كه درجه معلوليت ياكاهش توانمندي وي از طرف كمسيون صحي تثبيت معلوليت بالاتراز 60 درصد باشد ، و معلول قسمي دايمي آنست كه درجه معلوليت وي از 30 الي 60 درصد تثبيت شده باشد .
سوال : جناب ذبيح الرحمان رويين در سطح جهان چند نوع معلوليت وجود دارد ؟
جواب : عرض سلام خدمت شما و علاقمندان برنامه ، بايد بگويم كه پنچ نوع معلوليت وجود دارد؛  اول معلوليت شكل فزيكي يا جسمي كه با تولد طفل ميتواند وجود داشته باشد ويا اينكه در اثر جنگ ها ويا واقعات ديگر اتفاق افتد  دوم معلوليت هاي حسي كه ميتواند شامل حس  بينايي شود سوم معلوليت دماغي كه ميتوان از نارساي هوش يا تاخرعقلي نام برد، معلوليت هاي چند گانه كه بعضي افراد هم از نظرعقلي مشكل ميداشته باشند وهم از حواس پنج گانه مشكل دارند  و معلوليت شكل سرحه يا به گفته عوام ميرگي از جمله معلوليت هاي ميتوانند باشند .
سوال: جناب آقاي محمودي بنظر شما تفاوت هاي ميان معلوليت فزيكي و ذهني چي ميتواند باشد ؟
جواب : با ابراز تشكر از راديويي كليد ؛ معلوليت فزيكي ميتوان از ناتواني دريك قسمت از بدن كه در اثر حادثه يي بوجود ميايد ويا شخص از يك طرف ويا دوطرف فلج ميباشد  همچنان ناتواني در يك قسمت از بدن ويا دو، سه قسمت از بدن شخص ... باشد . معلوليت هاي حسي ميتواند شامل يك ويا از دست دادن تمام حواس پنجگانه در اشخاص بوده و همچنان تاخر عقلي و ذهني نيز شامل اين معلوليت ميتواند شود .
تفاوت در اين است كه معلوليت هاي فزيكي سبب بروزخطرات در زنده گي افراد و اشخاص معلول ميتواندداشته باشد و معلوليت حسي نيز همين مشكلات را داشته كه به  كمك افراد جامعه ضرورت دارد.
سوال: جناب مياخيل نظر شما در باره انواع معلوليت چي ميباشد؟
جواب:  سلام برهمه؛ در باره معلوليت طوريكه پيشتر برادر ديگر تشريح داد كاملا درست بوده و معلوليت چند گانه عبارت از آن است كه يك شخص هم در حواس خود مشكل داشته  باشد وهم در جسم خود ، كه به چنين معلوليت ها ميتوان معلوليت چند گانه ياد كرد .
سوال : جناب سميع ميخواستم نظرشما را نيزدر اين ارتباط داشته باشم كه معلوليت هاي چند گانه اشكال مشخص خود را دارند وياخير ؟
جواب : معلوليت چند گانه به آن نوع افراد گفته ميشود كه بيش از يك شكل معلوليت را داشته باشند بنا اين افراد مشكلات مختلف خود را دارا داشته  وبايد به اين ايشان نهايت  كمك شود .
سوال: جناب رويين اگر لطف نموده درباره ميرگي معلومات دهيد ؟
جواب: ميرگي يك حالتي است كه درواقع از سياله هاي كه از مغز سرچشمه ميگيرد ايجاد شده و باعث حالت غير نارمل درسرگرديده يعني ارسال بيش از حد و بشكل سريعتر سياله ها توسط نيرون هاي عصبي ياحجرات عصبي سبب ميشود كه شخص با مرض مرگي دچار شود .
سوال: آقاي رويين اين نوع معلوليت كدام نوع افراد را تهديد ميكند ؟
جواب: مرض ميرگي ميتواند به شكل ارثي يا به اطفال سرايت كند وياافراد در سنين مختلف به اين مرض دچار شوند .
سوال: تداويي يا درمان اين مرض چگونه است؟
جواب : بلي براي درمان اين مرض تداوي ودوا هاي وجود دارد كه مريضان مبتلا به اين مرض ميتوانند با مراجعه به داكتران همين بخش تداوي شوند .
سوال: آقاي محمودي كدام نوع معلوليت در كشور ما شايع است ؟
جواب : در كشور ما اكثرا معلوليت هاي فزيكي آمار زيادي داشته و علت اصلي آن جنگ ها و ديگر عوامل ميتوانند باشند .
سوال: آقاي منيرالدين در افغانستان كدام نوع معلوليت ها را در خود دارند ؟
جواب: پوليو يا فلج اطفال يكي از معلوليت هاي شايع در كشور بوده كه وزارت صحت در راستاي محو آن تلاش هاي زيادي نموده است ، استراك نوع ديگر از معلوليت ها ميباشد كه در اثرفشار بلند خون يك طرف مريض فلج ميشود ، پرلايز يا فلج شدن توسط پيچكاري ها كه بواسطه افراد بي تجربه در هنگام پيچكاري بوجود ميايد ، فلج دماغي يا سي پي كه عوامل مختلف چون لت و كوب  عدم تغذيه درست مادران در هنگام بارداري بوجود ميباشد ومعلوليت هاي ديگر ازطريق سوختگي ها نيز بوجود ميايد .
سوال : جناب سميع الحق شما اگردرباره فيصدي معلوليت در كشوربه ما معلومات ارايه بداريد ؟
جواب: در تمام جهان ده درصد و در كشور ما 2.7 درصد را نظر به آمار سروي ملي معلولين تشكيل ميدهند . و بايد بگويم كه بيشترين معلوليت را معلوليت هاي جسمي و فلج تشكيل ميدهد .  
سوال : جناب رويين  محمد رسول يكتن از باشنده گان كابل  ميپرسد اشخاصيكه مشكل عصبي دارند ميتوانندمعلول باشند ؟
جواب: من قبلا در تصنيف يا صنف بندي ايكه نمودم گفتم كه يك نوع از معلوليت را معلوليت دماغي ميگويند كه همانا مشكل عصبي نيز شامل آن ميشود اما  مشكلات افسرده گي ، روان گسختگي و اضطراب معلوليت گفته نميشوند .
سوال : جناب آقاي مياخيل معلوليت را نظر به شدت آن به چند بخش تقسم كنيم ؟
جواب : معلوليت را نظر به شدت آن به سه بخش ميتوانيم تقسيم نمايم معلوليت پيش از ولادت ، در جريان ولادت و بعد از ولادت ميباشند . معلوليت پيش از ولادت از اثر انجام كارهاي شاقه و خوردن دواها زياد صورت ميگيرد ومعلوليت در جريان ولادت همانا مشكلي است كه مادران  در هنگام ولادت به مشكلات مواجه شده باعث معلوليت اطفال ميگردد و سوم اينكه دراثر جنگ ها ، سوختگي ها ، تصادمات ... ميتواند باشد .
سوال : جناب آقاي رويين آيا شما با اين نظرموافق هستيد ؟
جواب : تصنيف ايكه از نظر شدت براي معلوليت صورت گرفته نظر به يك سلسله شاخص هاي ايجاد گرديده است كه اين شاخص ها عبارتند از، آيا شخص معلول قادر به مراقبت ازخود اند؟ آيا شخص معلول قادر به انجام كارهاي روزانه خانه ميباشد ؟  كه نظربه اين شاخص ها معلوليت را نظر به شدت به چهاردسته تقسيم ميكند اول معلوليت بسيار شديد دوم معلوليت شديد سوم معلوليت متوسط وچهارم معلوليت خفيفي ميباشند.
سوال: كدام نوع از اين معلوليت ها ميتواند زياد خطرناك باشد؟
جواب: آنعده از معلوليت هاي ايكه راه درمان برايشان وجودنداشته باشد ميتوان گفت كه معلوليت هاي خطرناك است بطورمثال : اشخاصيكه تاخر مغذي دارند كه راه درمان تا فعلا به آنها وجود ندارد ميتوان آنرا از جمله معلوليت هاي خطرناك دانست اما معلوليت هاي جنسي كه در اثر مسايل ژنيتيكي مانند لب چاك ، كام چاك وغيره به بار مي آيند آنقدر مشكل و خطرناك نبوده و راه براي درمان و تداوي آنها وجود ميداشته باشد ؛ بعضي از معلوليت هاي ديگر نيز وجود دارد كه در اثر جنگ ها بوجود ميايد كه باجراحي نمودن از يك قسمت بدن ميتوان معلوليت ديگر حصه بدن را مدوانمود . همچنان معلوليت هاي ديگر بنام سي در قسمت شنوايي وجود ميداشته باشد كه با استفاده از آله هاي شنوايي اين نوع معلوليت نيز تداوي شود .
سوال :عادله از دشت برچي ميپرسد كه چطور ميتوانيم آمار معلوليت ها را كاهش دهيم ويا وقايه نمايم ؟
جواب: اول بايد مادران در هنگام بارداري نبايد كار هاي شاقه يا طاقت فرسا را انجام دهند دوم مادران نبايد داروهاي  بدون تجويز داكتر را استفاده نمايند سوم در هنگام ولادت بايد به شفاخانه ها بروند و اگر از واقعات چون تصادم ، زلزله ، ماين ها... دوري شودآمار معلوليت كاهش ميابد .
سوال : جناب محمودي كدام نوع معلوليت بيشتر خطرناك است  ؟
جواب :  در مجموع تمام معلوليت ها خطرناك بوده و در صورتيكه تداوي نشود بخصوص معلوليت هاي ذهني ، سرعه يا ميرگي ، معلوليت هاي پاراپليجا و كواترپليجا ميتوانند خطرناك باشند .
سوال: جناب آقاي برهاني طوريكه در باره معلوليت ميرگي گفتيم مردم با چنين افراد رفتار نامناسب چون لت وكوب ، نگهداري آنها در خانه هاي تاريك مي نمايند نظرشما دراين مورد چيست ؟
جواب: فلبس يا ميرگي يكي از معلوليت هايست كه در كشور ما نهايت زياد بوده و اينكه چگونه بايد به اين افراد رفتار شود ما اولتراز همه بايد  به خود فكر كنيم كه كي هستيم افراديكه داراي چنين مشكل هستند انسان هستند بنا ما مطابق قوانين انساني و اسلامي با ايشان رفتار خوب نمايم ؛ اين افراد بايد تداوي شوند و قابل ترحم هستند بنا نبايد باين افراد رفتار بد نمايم ، يعني بااين افراد طوري برخوردشود كه بالاي آنها حمله مغزي يا مشكل ديگري نه آيد ، افراديكه اين مريضي ها را دارند نبايد در نزديكي با آب وبرق رها گردند زيرا امكان دچارشدن آنها به چنين مشكل وجود دارد .
سوال: آقاي مياخيل از نظرشما كدام نوع  معلوليت به زودترين فرصت قابل تداوي است ؟
جواب: تداوي معلوليت ناممكن ميتواندباشد اما بازتواني دادن يا جلوگيري كردن امكان دارد بطور مثال يك شخص كه پايش قطع است ميتوانيم به وي پاي ساختگي بسازيم ويا زمينه كاررا برايشان ايجادكنيم .
سوال: جناب سمع كدام نوع معلوليت در صورت تداوي نشدن شخص را به مرگ مواجه ميسازد ؟
جواب : معلوليت هاي عموما اگر تدواي نشود به مرگ مواجه ميشوند بطور مثال ميرگي ؛ شخصي كه ميرگي دارد اگر بالاي بام باشد در صورت بروز حمله امكان دارد از بالاي بام پايين بافتد وسبب مرگش گردد و يا اينكه اگر اين شخص در بالاي سرك بالايش حمله بيايد با موتر تصادم نموده  امكان مرگش ميرود .
سوال: جناب سمع الله محمودي به نظر شما افراد جامعه با معلولين چگونه برخورد رفتارنمايند ؟
جواب: اشخاص در جامعه با افراد داراي معلوليت بايد از ديد حقوقي آن برخورد نمايند نه از روي ترحم يعني افراد داراي معلوليت از خود حقوق خاصي دارند كه بايد مطابق به حقوقشان با آنها رفتار شود بايد به اين افراد زمينه كاري ايجاد شود تا انها مشكلي در اجتماع نداشته باشند .
سوال: آقاي رويين از نظرشما آيا دولت افغانستان توانسته است كه خدمات خوبي براي معلولين داشته باشد ؟
جواب: دولت افغانستان تا حال كدام كاربنيادي براي معلولين انجام نداده است ، افراد معلول را بشكل افراد پسيف شناخته اند و كاري تا حال انجام نشده است كه  افراد داراي معلوليت در امور جامعه مدغم شوند .
تشكر ازتمام مهمانان و شما دوستداران برنامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

  • چهارشنبه 27 حمل 1393 ساعت 09:27 | محمد ظاهر
    تشكر ميكنم از دوستان وبزركواران كه در ميز گيرد تحليل وتعاريف از معلوليت را داشته اند . هرگاه سوالات مطرح شده را به تسلسل منطقي آن مطرح ميشد براي همه خواننده گان آسانتر قابل فهم بود به گونه مثال (تعريف ازمعلوليت ، طرز برخورد فاميل واجتماع دربرابر معلول ،عوامل به ميان آمدن معلوليت و...........................) باعرض حرمت

نوشتن نظر