Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مقدمه مصاحبه تعریف طفل در کنوانسیون حقوق اطفال


شنبه 23 ميزان 1390 ساعت 13:07

اطفال از جمله گروه های آسیب پذیر جامعه بوده که با مشکلات و چالش های زیاد روبرو هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق اطفال و کاهش مشکلات آنان؛ کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال را به امضا رساند.
افغانستان نیز در 28 مارچ سال 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال را به امضا رساند و متعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق کند.
کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال که 54 ماده دارد؛ بیشترین تاکید آن در زمینه تامین حقوق بشری اطفال؛ ایجاد زمینه و فضای بهتر زنده گی برای آنان و همچنان مکلفیت های دولت ها در زمینه حمایت از اطفال می باشد.
در ماده اول این کنوانسیون؛ هر فردی پائین تر از 18 سال طفل معرفی شده است.
کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال همچنان؛ تاکید زیاد بر جلوگیری از کارهای شاقه توسط اطفال، تجاوز و سو استفاده جنسی بر آنان و همچنان استخدام آنان در نیروهای مسلح دارد و دولت ها را مکلف ساخته تا مانع این اعمال بر اطفال شود.
در ماده 32 این کنوانسیون؛ هر کاری مشقت بار که مانع تحصیل اطفال شود و یا هم به رشد جسمانی، روحی، ذهنی و اجتماعی اطفال ضرر برساند، کار شاقه خوانده شده است.
درعین حال؛ کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال بر حق دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه و صحت نیز تاکید زیاد دارد.
دراین حال با آنکه افغانستان سال ها قبل کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال را امضا و تعهد کرده تا مواد این کنوانسیون را در کشور عملی بسازد؛ اما به باور نهادهای حمایت از  حقوق اطفال؛ دولت افغانستان در راستای عملی کردن مواد این کنوانسیون دستاورد چندانی نداشته است.
به نظر می رسد؛ با توجه به مشکلات گسترده ی که اطفال هم اکنون در کشور روبرو است؛ نسبت به هر کشور دیگری؛ نیاز جدی تر برای تطبیق مواد این کنوانسیون در افغانستان احساس می گردد.
انجام کارهای شاقه و طاقت فرسا، خشونت های فزیکی و روانی، تجاوز و سو استفاده جنسی، ازدواج های قبل از وقت و عدم دسترسی به تعلیم  و تربیه از مشکلات عمده آنان به شمار می رود.
بر اساس آمارها، هم اکنون حدود 30 درصد اطفال به کارهای شاقه و طاقت فرسا مشغول اند.
در مورد تعریف طفل در کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال و مواد شامل در این قانون؛ مصاحبه ی انجام داده ایم با وحیدالله توخی مدیر برنامه های حقوق طفل در موسسه تی دی ایچ، که توجه تان را به شنیدن آن جلب می کنم.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر